سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بخش پنجم آگهی های مناقصه و مزایده عمومی 95.4.5

 

 1. مزایده شمش قلع مارک ALPHA / آگهی مزایده,مزایده شمش قلع مارک ALPHA
 2. مزایده همگی تمامت ششدانگ خانه بخش دو اراک / مزایده,مزایده همگی تمامت ششدانگ خانه بخش دو اراک
 3. مزایده ششدانگ دو باب ساختمان متصل به هم تجدید / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب ساختمان متصل به هم تجدید
 4. مزایده منزل مسکونی بخش 5 یزد / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش 5 یزد
 5. مزایده ششدانگ پلاک های یک فرعی از 170 اصلی و 1701.1اصلی بخش 16 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک های یک فرعی از 170 اصلی و 1701.1اصلی بخش 16 نوبت اول
 6. مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 731 فرعی از 176 اصلی بخش چهارده نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 731 فرعی از 176 اصلی بخش چهارده نوبت اول
 7. مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک به صورت ملک مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک به صورت ملک مسکونی نوبت دوم
 8. مزایده پلاک ثبتی شماره 164 فرعی از 3606 اصلی اسناد ذمه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 164 فرعی از 3606 اصلی اسناد ذمه
 9. فراخوان ارزیابی , فراخوان خرید 3 دستگاه تجهیزات چاه پیمایی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید 3 دستگاه تجهیزات چاه پیمایی
 10. همایش بزرگ مالیاتی / همایش بزرگ مالیاتی
 11. مزایده فروش دو عدد ملک و 20 قطعه از اراضی تجدید / مزایده,مزایده فروش دو عدد ملک و 20 قطعه از اراضی تجدید
 12. مزایده ششدانگ اپارتمان سمت جنوب شرقی بلوک چهار / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان سمت جنوب شرقی بلوک چهار
 13. مناقصه خرید روغن 30 و 40 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید روغن 30 و 40 نوبت دوم
 14. مزایده دستگاه نجاری و برش upvc و تجهیزات کارگاه نجاری و تعدادی الوار و چوب / مزایده, مزایده دستگاه نجاری و برش upvc و تجهیزات کارگاه نجاری و تعدادی الوار و چوب
 15. مناقصه HEECO" THERMOCOUPLE نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه HEECO" THERMOCOUPLE نوبت دوم
 16. مناقصه سرویس ، نگهداری ، تعمیرات و تعویض قطعات و تجهیزات رایانه ای و چاپگر - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه سرویس ، نگهداری ، تعمیرات و تعویض قطعات و تجهیزات رایانه ای و چاپگر - نوبت دوم
 17. مزایده تعداد شش دستگاه کمپ و ... / مزایده, مزایده تعداد شش دستگاه کمپ و ...
 18. مناقصه لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لوله پلی اتیلن
 19. مناقصه بین المللی خرید 480 تن پودر قالب ریخته گری .... / فراخوان, مناقصه بین المللی خرید 480 تن پودر قالب ریخته گری ....
 20. ارزیابی کیفی عملیات بهره برداری ، راهبری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب..... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای, ارزیابی کیفی عملیات بهره برداری ، راهبری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب.....
 21. مناقصه تهیه و تامین خودروهای نقلیه سبک مورد نیاز با راننده - نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه تهیه و تامین خودروهای نقلیه سبک مورد نیاز با راننده - نوبت دوم
 22. مناقصه اجرای عملیات جداسازی پهنه C,B آب شهر مشهد در خیابان راهنمایی ... / آگهی مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی, مناقصه اجرای عملیات جداسازی پهنه C,B آب شهر مشهد در خیابان راهنمایی ...
 23. مناقصه گازرسانی به روستاهای مغانک و سرخده / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به روستاهای مغانک و سرخده
 24. تجدید مناقصه احداث سالن ورزشهای رزمی / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه احداث سالن ورزشهای رزمی تجدید نوبت اول
 25. مناقصه امور آبدارخانه ها خدمات عمومی و تنظیفات در کارخانجات، تأسیسات و .... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی,فراخوان امور آبدارخانه ها خدمات عمومی و تنظیفات در کارخانجات، تأسیسات و ... نوبت دوم
 26. مزایده ششدانگ اپارتمان با قدرالسهم از عرصه 513.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان با قدرالسهم از عرصه 513.65متر
 27. مزایده عمومی یک مرحله ای خانه های سازمانی / مزایده,مزایده عمومی یک مرحله ای خانه های سازمانی
 28. مناقصه عملیات حفاری - کابلکشی - مفصلبندی مرکز شهید و رمز یاری (سلطان آباد) / مناقصه , مناقصه عملیات حفاری - کابلکشی - مفصلبندی مرکز شهید و رمز یاری (سلطان آباد)
 29. تجدید مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز مناطق 8 و 12 گازرسانی تجدید 95.4.5 / تجدیدآ گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز مناطق 8 و 12 گازرسانی تجدید نوبت اول 95.4.5
 30. فراخوان مناقصه : استفاده از خدمات 675 دستگاه خودروی سواری تاکسی پژو 405 ... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه : استفاده از خدمات 675 دستگاه خودروی سواری تاکسی پژو 405 ... نوبت اول
 31. فراخوان مناقصه تامین راننده برای خودروهای سازمانی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تامین راننده برای خودروهای سازمانی نوبت اول
 32. فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت برداشت اطلاعات مکانمند (نقشه برداری زمینی) / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران , فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت برداشت اطلاعات مکانمند (نقشه برداری زمینی)
 33. مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو
 34. مزایده اجاره غار رستوران پارک نیایش / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره غار رستوران پارک نیایش
 35. شناسایی تامین کنندگان قطعات چدنی / آگهی عمومی , شناسایی تامین کنندگان قطعات چدنی
 36. مناقصه شناسایی فروشندگان ماژول های PLC-SIEMENS-S7 / آگهی عمومی, مناقصه شناسایی فروشندگان ماژول های PLC-SIEMENS-S7
 37. آگهی مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی استان قم -نوبت دوم / آگهی مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی استان قم - نوبت دوم
 38. مناقصه خرید تعداد 52 دستگاه کامپیوتر all-in-one / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تعداد 52 دستگاه کامپیوتر all-in-one
 39. مزایده فروش تعداد ده واحد تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد ده واحد تجاری نوبت دوم
 40. مناقصه اجرای شبکه فاضلاب خطوط لوله و مخابرات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه فاضلاب خطوط لوله و مخابرات
 41. فراخوان مناقصه تولید ، بارگیری ، حمل و باراندازی لوله های فولادی خط اصلی / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تولید ، بارگیری ، حمل و باراندازی لوله های فولادی خط اصلی
 42. مناقصه پیمان خدمات فنی منطقه خلیج فارس نوبت دوم / مناقصه پیمان خدمات فنی منطقه خلیج فارس نوبت دوم
 43. مناقصه پروژه اجرای خطوط انتقال و تحت فشار فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اجرای خطوط انتقال و تحت فشار فاضلاب
 44. مناقصه فاز دوم دیوارکشی پارک نوبت اول / مناقصه , مناقصه فاز دوم دیوارکشی پارک نوبت اول
 45. مزایده عمومی کتبی واگذاری اجاره مغازه های مجتمع شهروند 2 و مغازه ها و مرحله دوم نوبت اول / مزایده, مزایده عمومی کتبی واگذاری اجاره مغازه های مجتمع شهروند 2 و مغازه ها و ... مرحله دوم نوبت اول
 46. مزایده بهره برداری از یک واحد تجاری ، خدماتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از یک واحد تجاری ، خدماتی
 47. فراخوان عمومی انجام خدمات نظافتی و بهداشتی ، آبدارخانه ها و برف روبی.... - نوبت دوم / فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار , فراخوان عمومی انجام خدمات نظافتی و بهداشتی ، آبدارخانه ها و برف روبی.... - نوبت دوم
 48. آگهی مناقصه واگذاری برکناری و نصب یک مدار سیم کارد خط 230 کیلوولت کمالوند-نوبت دوم / آگهی مناقصه واگذاری برکناری و نصب یک مدار سیم کارد خط 230 کیلوولت کمالوند- نوبت دوم
 49. مناقصه عملیات نصب 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن بصورت پراکنده- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات نصب 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن بصورت پراکنده- نوبت دوم
 50. مزایده تعداد 1 واحد تجاری / مزایده,مزایده تعداد 1 واحد تجاری
 51. مزایده فروش اموال اسقاطی و خارج از رده / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش اموال اسقاطی و خارج از رده
 52. مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه مهربان ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه مهربان ....نوبت دوم
 53. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف
 54. آگهی مناقصه عمومی پیمان ایاب و ذهاب درون شهری- 95.04.05 / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی پیمان ایاب و ذهاب درون شهری- 95.04.05
 55. مزایده ششدانگ یکباب ساختمان پلاک 109/262 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان پلاک 109/262
 56. مناقصه خدمات مشترکین ، متقاضیان و نگهداشت سیستم -نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات مشترکین ، متقاضیان و نگهداشت سیستم - نوبت دوم
 57. فراخوان بهسازی محور ایلام - مهران- دهلران - اندیمشک- نوبت دوم / فراخوان بهسازی محور ایلام - مهران- دهلران - اندیمشک- نوبت دوم
 58. مناقصه اجرای عملیات ترمیم آسفالت نوار حفاری لوله گذاری آب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات ترمیم آسفالت نوار حفاری لوله گذاری آب
 59. مزایده ششدانگ باقیمانده یک قطعه زمین مساحت 56متر / مزایده,مزایده ششدانگ باقیمانده یک قطعه زمین مساحت 56متر
 60. مناقصه اصلاح و بهینه سازی شامل رفع حریم، تعویض و مرمت و قالب گیری تیرهای فرسوده ... نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای , مناقصه اصلاح و بهینه سازی شامل رفع حریم، تعویض و مرمت و قالب گیری تیرهای فرسوده ... نوبت دوم