سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصه و مزایده ایران 95.5.18 (بخش چهارم)

 

 1. مناقصه نگهداری از تجهیزات و تاسیسات ایمنی تونل شیرین سو / مناقصه , مناقصه نگهداری از تجهیزات و تاسیسات ایمنی تونل شیرین سو
 2. آگهی مناقصه عمومی تامین 60 نفر بازرس خطوط جهت کنترل و بازرسی ناوگان تاکسیرانی / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی تامین 60 نفر بازرس خطوط جهت کنترل و بازرسی ناوگان تاکسیرانی
 3. مناقصه خرید تجهیزات سیستم انتقال PTN تجدید / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه خرید تجهیزات سیستم انتقال PTN تجدید
 4. آگهی فراخوان عمومی احداث ساختمان های جنبی / آگهی فراخوان عمومی احداث ساختمان های جنبی
 5. مناقصه شیر سیلابی نصب روی پایه به همراه قطعات یدکی / فراخوان, مناقصه شیر سیلابی نصب روی پایه به همراه قطعات یدکی
 6. فراخوان شناسایی و ارزیابی مشاور انتخاب مشاور HSE جهت انجام خدمات بازنگری و تدوین مقررات ایمنی -نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی مشاور انتخاب مشاور HSE جهت انجام خدمات بازنگری و تدوین مقررات ایمنی - نوبت دوم
 7. اجلاس فعالان صنایع الکترونیک / اجلاس فعالان صنایع الکترونیک
 8. مزایده یک قطعه زمین مساحت سندی 31.2 هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سندی 31.2 هکتار
 9. فراخوان خرید لوازم مورد نیاز پروژه شبکه آبیاری تحت فشار تجمیعی / آگهی فراخوان عمومی ،فراخوان خرید لوازم مورد نیاز پروژه شبکه آبیاری تحت فشار تجمیعی
 10. آگهی مزایده فروش آهن آلات / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش آهن آلات
 11. فراخوان انجام حجم خدمات تعمیرات تخصصی برق و مکانیک / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان انجام حجم خدمات تعمیرات تخصصی برق و مکانیک
 12. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی کلاسه اجرایی 940397 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی کلاسه اجرایی 940397
 13. مزایده دو قطعه زمین به موجب پرونده کلاسه 940717 نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین به موجب پرونده کلاسه 940717 نوبت دوم
 14. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 2343متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 2343متر نوبت اول
 15. مزایده 4 دانگ و سی صدم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل / مزایده,مزایده 4 دانگ و سی صدم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل
 16. مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 188/80متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 188/80متر نوبت اول
 17. مزایده منزل مسکونی با عرصه سیصد متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه سیصد متر نوبت اول
 18. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان بخش ده مشهد
 19. مناقصه مراقبت و حراست فیزیکی از سد و سازه کنترل چاه نیمه چهارم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مراقبت و حراست فیزیکی از سد و سازه کنترل چاه نیمه چهارم
 20. مناقصه طراحی ، ساخت و تحویل یک دستگاه تست بنج / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی ، ساخت و تحویل یک دستگاه تست بنج
 21. مزایده فروش خودروهای مازاد بر نیاز نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش خودروهای مازاد بر نیاز نوبت دوم
 22. مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات منصوبات شبکه های کابل.. تجدید نوبت چهارم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات منصوبات شبکه های کابل.. تجدید نوبت چهارم
 23. مزایده ششدانگ یک واحد کاشانه طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد کاشانه طبقه اول
 24. فراخوان انجام بخشی از خدمات آتش نشانی شرکت / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان انجام بخشی از خدمات آتش نشانی شرکت
 25. تجدید مناقصه تعداد 1200 طاقه نایلون یا استرچ و تعداد 200 طاقه توری مخصوص بسته بندی ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعداد 1200 طاقه نایلون یا استرچ و تعداد 200 طاقه توری مخصوص بسته بندی ...
 26. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز استان و ... نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز استان و ... نوبت دوم
 27. مناقصه انتخاب پیمانکار جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه,مناقصه انتخاب پیمانکار جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل
 28. فراخوان خرید، حمل و باراندازی 22 کیلومتر لوله فولادی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , فراخوان خرید، حمل و باراندازی 22 کیلومتر لوله فولادی
 29. آگهی مناقصه عمومی خرید MASONEILAN CONTROL VALVE / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی خرید MASONEILAN CONTROL VALVE
 30. مزایده ششدانگ پلاک 1685 باقی مانده 1418 فرعی از 1656 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1685 باقی مانده 1418 فرعی از 1656 فرعی
 31. مزایده عمومی پروژه های نیمه تمام اداره کل اموزش و پرورش / مزایده , مزایده عمومی پروژه های نیمه تمام اداره کل اموزش و پرورش
 32. فراخوان مناقصه اصلاح خط انتقال روستای حسین آباد میش مست / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اصلاح خط انتقال روستای حسین آباد میش مست
 33. اصلاحیه مناقصه مرمت - بهسازی و بهبود معابر ....اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه مرمت - بهسازی و بهبود معابر-اصلاحیه
 34. اصلاحیه مناقصه اجرای پیاده راه سازی و جدول گذاری حاشیه تالاب-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه, مناقصه اجرای پیاده راه سازی و جدول گذاری حاشیه تالاب-اصلاحیه
 35. تجدید مزایده فروش و قطع درختان خارج از طرح حریم رودخانه اندرگلی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده فروش و قطع درختان خارج از طرح حریم رودخانه اندرگلی نوبت دوم
 36. فراخوان واگذاری حمل 40.000 تن بنزن از بندر امام نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری حمل 40.000 تن بنزن از بندر امام نوبت دوم
 37. فراخوان فروش کارخانه / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان فروش کارخانه
 38. مزایده مقدار 220.000 (10±) تن کنسانتره / آگهی مزایده , مزایده مقدار 220.000 (10±) تن کنسانتره
 39. تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی دو دستگاه پمپ افقی ساخت داخل / آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران ,تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی دو دستگاه پمپ افقی ساخت داخل
 40. مناقصه تامین یک دستگاه خودرو امداد و نجات و..... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین یک دستگاه خودرو امداد و نجات و.....
 41. مناقصه خرید یکدستگاه بنز آکتروس 3848 صفر کیلومتر 6×6 / آگهی مناقصه , مناقصه خرید یکدستگاه بنز آکتروس 3848 صفر کیلومتر 6×6
 42. مناقصه خرید 35 عدد رینگ اسلیو / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 35 عدد رینگ اسلیو
 43. فراخوان ایجاد آبیاری قطره ای فضای سبز شرکت حدودا 20 هکتار / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ایجاد آبیاری قطره ای فضای سبز شرکت حدودا 20 هکتار
 44. مزایده ملک ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 3340.70متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 3340.70متر نوبت اول
 45. مزایده فضای پارک شهر کردکوی جهت استفاده مجموعه شهربازی / آگهی مزایده , مزایده فضای پارک شهر کردکوی جهت استفاده مجموعه شهربازی
 46. مناقصه عمومی خدمات نگهبانی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات نگهبانی
 47. مزایده اجاره تالار فرهنگیان / آگهی مزایده ,مزایده اجاره تالار فرهنگیان
 48. مزایده اموال شامل ساختمان و خانه و باغچه نوبت اول / مزایده,مزایده اموال شامل ساختمان و خانه و باغچه نوبت اول
 49. مناقصه خرید سنگ گچ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید سنگ گچ
 50. مزایده فروش یکعدد دستگاه فر گردان ایستاده ، یک مشعل گازی و یک الکتروموتور گردان و تابلو فرمان نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکعدد دستگاه فر گردان ایستاده ، یک مشعل گازی و یک الکتروموتور گردان و تابلو فرمان نوبت دوم
 51. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری ام وی ام ایکس 33 / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری ام وی ام ایکس 33
 52. مناقصه واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی ،خدماتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی ،خدماتی
 53. مزایده مقدار 9704متر زمین جهت احداث واحد صنعتی نوبت اول / مزایده,مزایده مقدار 9704متر زمین جهت احداث واحد صنعتی نوبت اول
 54. مزایده واگذاری تعدادی از اقلام اسقاطی و بلامصرف / آگهی مزایده , مزایده واگذاری تعدادی از اقلام اسقاطی و بلامصرف
 55. مزایده تعداد 7 باب مغازه و غرفه و ساختمان های خود / مزایده , مزایده تعداد 7 باب مغازه و غرفه و ساختمان های خود
 56. مزایده اقلام مازاد و فرسوده / آگهی مزایده عمومی , مزایده اقلام مازاد و فرسوده
 57. مناقصه واگذاری فعالیت خدمات شهری و فضای سبز سطح شهر و محلات منطقه هچیرود - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیت خدمات شهری و فضای سبز سطح شهر و محلات منطقه هچیرود - نوبت دوم
 58. مناقصه عملیات تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
 59. مزایده منزل مسکونی بخش یک شوشتر / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش یک شوشتر
 60. مناقصه تکمیل ایستگاه پمپاژ جلگه خلج تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل ایستگاه پمپاژ جلگه خلج تجدید

اطلاعات مناقصه و مزایده 95.5.13 (بخش هشتم)

اطلاعات مناقصه و مزایده 95.5.13 بارگذاری شده در پایگاه مناقصات و مزایده پارس نماد داده ها به شرح زیر می باشد:
 1. استعلام اجرای عملیات فیوژن و راه اندازی سایت های BTS و سایر طرحهای اختصاصی / استعلام اجرای عملیات فیوژن و راه اندازی سایت های BTS و سایر طرحهای اختصاصی
 2. استعلام اجرای عملیات کابلکشی برای طرحهای اختصاصی و BTS / استعلام استعلام اجرای عملیات کابلکشی برای طرحهای اختصاصی و BTS
 3. استعلام خرید یک دستگاه سرور / استعلام خرید یک دستگاه سرور
 4. استعلام اخذ سند برای املاک فاقدسند و تبدیل اسناددفترچه ای به تک برگی / استعلام اخذ سند برای املاک فاقدسند و تبدیل اسناددفترچه ای به تک برگی
 5. استعلام خرید مفصل فیبرنوری / استعلام خرید مفصل فیبرنوری
 6. مزایده ششدانگ زمین بخش یازده قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش یازده قطعه اول تفکیکی
 7. اصلاحیه مناقصه خرید 100 دستگاه Mini DSLAM 256 -اصلاحیه / اصلاحیه مهلت خرید اسناد مناقصه , مناقصه خرید 100 دستگاه Mini DSLAM 256 - اصلاحیه
 8. مناقصه عملیات نصب و راه اندازی GPONهای شماره 178 و 179 و 180 و 191 و 192 و 193 و 194 / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نصب و راه اندازی GPONهای شماره 178 و 179 و 180 و 191 و 192 و 193 و 194
 9. مناقصه طرح اجرای عملیات ساخت سکو و نصب تجهیزات ONU و شبکه انتقال / مناقصه , مناقصه طرح اجرای عملیات ساخت سکو و نصب تجهیزات ONU و شبکه انتقال
 10. مزایده کامیون اویکو کشنده 96 تن 95.5.13 / مزایده , مزایده کامیون اویکو کشنده 96 تن 95.5.13
 11. مزایده جرثقیل تاور کرین مارک پوتین 95.5.13 / مزایده , مزایده جرثقیل تاور کرین مارک پوتین 95.5.13
 12. مزایده تعداد 2 دستگاه ترانس برق 95.5.13 / مزایده , مزایده تعداد 2 دستگاه ترانس برق 95.5.13
 13. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 950076/280 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 950076/280
 14. مزایده فروش اپارتمان 127متری / مزایده,مزایده فروش اپارتمان 127متری
 15. تمدید مناقصه نسبت به خرید 12 ایتم لوازم یدکی بخش ابزار دقیق ...-تمدید / تمدید مناقصه عمومی, مناقصه نسبت به خرید 12 ایتم لوازم یدکی بخش ابزار دقیق ...-تمدید
 16. مناقصه خرید 13 آیتم لوازم یدکی واحدهای بخار) تمدید / تمدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید 13 آیتم لوازم یدکی واحدهای بخار) تمدید
 17. مزایده ششدانگ زمین به موجب دادنامه 476 / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به موجب دادنامه 476
 18. مزایده دستگاه اکسیژن ساز شامل کمپرسور / مزایده , مزایده دستگاه اکسیژن ساز شامل کمپرسور
 19. مناقصه خرید 748 دستگاه کنتور سه فاز دیجیتال / مناقصه خرید 748 دستگاه کنتور سه فاز دیجیتال
 20. مزایده فروش 9 دستگاه خودرو سبک و سنگین نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 9 دستگاه خودرو سبک و سنگین نوبت دوم
 21. مزایده اجاره غرفه شماره 7 بازارچه میوه و تره بار تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره غرفه شماره 7 بازارچه میوه و تره بار تجدید نوبت دوم
 22. مزایده واگذاری اجاره 5 باب مغازه تجاری.... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره 5 باب مغازه تجاری..... نوبت دوم
 23. تجدید فراخوان تامین منابع مالی، احداث ، بهره برداری و انتقال پروژه آبرسانی مجتمع روستایی ...تجدید / آگهی تجدید فراخوان جهت پیش ارزیابی , تجدید فراخوان تامین منابع مالی، احداث ، بهره برداری و انتقال پروژه آبرسانی مجتمع روستایی ...تجدید
 24. مناقصه اجرای شبکه داخلی شباب / مناقصه اجرای شبکه داخلی شباب
 25. استعلام پیچ و رولپلاک / استعلام پیچ و رولپلاک
 26. استعلام تعمیر مقر بروسی قفسه های انیورسال / استعلام تعمیر مقر بروسی قفسه های انیورسال
 27. استعلام درایو زیمنس و فن درایو / استعلام درایو زیمنس و فن درایو
 28. استعلام والو پنوماتیک / استعلام والو پنوماتیک
 29. مناقصه مربوط به پروژه تهیه کالا و نصب تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه موقعیت E016S دالان / مناقصه عمومی,مناقصه مربوط به پروژه تهیه کالا و نصب تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه موقعیت E016S دالان
 30. مزایده زمین واقع در پارک معلم جهت احداث شهربازی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده زمین واقع در پارک معلم جهت احداث شهربازی نوبت دوم
 31. استعلام قطعات کمپرسور DRESER RAND و ... / استعلام قطعات کمپرسور DRESER RAND و ...
 32. فراخوان خرید 73 عدد قطعات ابزار دقیق کمپرسورهای گازی / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید,مناقصه خرید 73 عدد قطعات ابزار دقیق کمپرسورهای گازی
 33. مزایده واگذاری یک دستگاه بنز سواری شخصی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یک دستگاه بنز سواری شخصی نوبت دوم

اطلاعات مناقصه و مزایده 95.5.13 (بخش چهارم)

 

 1. مناقصه ست کامل کیسه برزنتی صندوق صدقات و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ست کامل کیسه برزنتی صندوق صدقات و ... نوبت دوم
 2. مناقصه خرید یکدستگاه ویسکومتر CCS-2100LT نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید یکدستگاه ویسکومتر CCS-2100LT نوبت دوم
 3. مناقصه خرید یکدستگاه آنالایزر فلزات نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید یکدستگاه آنالایزر فلزات نوبت دوم
 4. مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان نوبت دوم
 5. مناقصه خرید پنج دستگاه میکسر نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید پنج دستگاه میکسر نوبت دوم
 6. مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش دو بروجرد نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش دو بروجرد نوبت اول
 7. آگهی مناقصه واگذاری راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات مرکزی ، پمپخانه و تصفیه خانه / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات مرکزی ، پمپخانه و تصفیه خانه
 8. مزایده بهره برداری از بخش لابراتوار کلینیک شهید منتظری / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از بخش لابراتوار کلینیک شهید منتظری
 9. مزایده بهره برداری از بخش رادیولوژی کلینیک...95.05.13 / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از بخش رادیولوژی کلینیک ... 95.05.13
 10. مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی در شهرستان گناباد / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی در شهرستان گناباد
 11. اصلاحیه مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز -اصلاحیه
 12. مناقصه تامین 130 نفر نیروی نگهبانی جهت حفاظت فیزیکی اماکن / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین 130 نفر نیروی نگهبانی جهت حفاظت فیزیکی اماکن
 13. مناقصه تامین ، حمل مصالح و اجرای عملیات نازک کاری در پروژه مجتمع مسکونی خانه باغ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین ، حمل مصالح و اجرای عملیات نازک کاری در پروژه مجتمع مسکونی خانه باغ نوبت دوم
 14. مناقصه خرید 2300 شاخه لوله گالوانیزه داربست بندی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 2300 شاخه لوله گالوانیزه داربست بندی
 15. مناقصه خرید 7 دستگاه suction heater / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 7 دستگاه suction heater
 16. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 173.25متر بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 173.25متر بخش دو
 17. مزایده یک قطعه زمین به مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت سیصد متر
 18. مناقصه نسبت 63000 لیتر رزین آنیونی و کانیونی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت 63000 لیتر رزین آنیونی و کانیونی
 19. مزایده زمین واقع در پارک دانشجو جهت احداث شهربازی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده زمین واقع در پارک دانشجو جهت احداث شهربازی نوبت دوم
 20. آگهی شناسایی خرید دستگاه PAD personal digital Assistant / آگهی شناسایی خرید دستگاه PAD personal digital Assistant
 21. مناقصه خرید و تحویل تجهیزات Cisco / مناقصه عمومی , مناقصه خرید و تحویل تجهیزات Cisco
 22. فراخوان مزایده 1250 تن روغن برگرفته از پساب / آگهی فراخوان مزایده عمومی ,مزایده 1250 تن روغن برگرفته از پساب
 23. مناقصه انجام عملیات استافینگ و انبارداری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات استافینگ و انبارداری
 24. مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مساحت 124.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مساحت 124.05متر
 25. مزایده فروش کاسه روشویی ، پایه روشویی و ... / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده فروش کاسه روشویی ، پایه روشویی و ...
 26. مزایده سه دستگاه کش باف با مارک پروتی / مزایده,مزایده سه دستگاه کش باف با مارک پروتی
 27. مناقصه احداث پل ارتباطی بلوار خلج آباد .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پل ارتباطی بلوار خلج آباد ....
 28. مزایده فروش املاک کاربری تجاری مساحت 30.40 و 92.51متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری مساحت 30.40 و 92.51متر نوبت دوم
 29. مزایده یکباب واحد مسکونی عمارت به کلاسه 950429 الف 2 / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی عمارت به کلاسه 950429 الف 2
 30. مزایده امتیاز محیط تابلوهای بیلبرد روی سایه بان های سطح شهر / آگهی مزایده عمومی ، مزایده امتیاز محیط تابلوهای بیلبرد روی سایه بان های سطح شهر
 31. مزایده ملک زمین مشاع مساحت 200.00مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده ملک زمین مشاع مساحت 200.00مترمربع مرحله اول
 32. مناقصه فاز اول احداث پارک ترافیک شهر - نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه فاز اول احداث پارک ترافیک شهر - نوبت دوم
 33. فراخوان BALL VALVE 12X10 CLASS 600 / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان BALL VALVE 12X10 CLASS 600
 34. مزایده یک قطعه زمین به مساحت اولیه 553/95متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت اولیه 553/95متر نوبت اول
 35. مزایده فروش یکی از املاک مازاد در شهرک صنعتی نهرمیان / مزایده,مزایده فروش یکی از املاک مازاد در شهرک صنعتی نهرمیان
 36. ارزیابی کیفی فرمهای بیمارستانی / آگهی عمومی ارزیابی کیفی ,ارزیابی کیفی فرمهای بیمارستانی
 37. تجدید مناقصه گازرسانی به شبکه پراکنده شهرستان اسلام آباد غرب نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه گازرسانی به شبکه پراکنده شهرستان اسلام آباد غرب نوبت دوم
 38. فراخوان P / F SHAFFER MULTI RAMS نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی ,فراخوان P / F SHAFFER MULTI RAMS نوبت دوم
 39. مناقصه نسبت به واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری معابر در سطح شهرداری منطقه 4 / مناقصه نسبت به واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری معابر در سطح شهرداری منطقه 4
 40. مناقصه ارائه خدمات مهندسی مشاوره و طراحی فاز یک و دو ... / مناقصه ارائه خدمات مهندسی مشاوره و طراحی فاز یک و دو ...
 41. مناقصه عمومی پروژه احداث خط لوله 16 اینچ حدفاصل مراکز انتقال نفت- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه احداث خط لوله 16 اینچ حدفاصل مراکز انتقال نفت- نوبت دوم
 42. فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرات فاضلاب و گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز - نوبت دوم / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرات فاضلاب و گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز نوبت دوم
 43. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و تاکسیرانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و تاکسیرانی
 44. مزایده واگذاری 3 باب غرفه تعمیرگاهی و خدمات خودوریی تجدید / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری 3 باب غرفه تعمیرگاهی و خدمات خودوریی تجدید
 45. تجدید مناقصه خدمات خودرویی شامل ماموریتهای درون شهری ... / خلاصه اگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خدمات خودرو یی شامل ماموریتهای درون شهری ...
 46. مزایده واگذاری حق بهره برداری از دو باب سالن ورزشی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری حق بهره برداری از دو باب سالن ورزشی
 47. مناقصه تکمیل بیمارستان ولیعصر / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه تکمیل بیمارستان ولیعصر
 48. مزایده یک دستگاه منزل مسکونی بخش یازده مشاع / مزایده,مزایده یک دستگاه منزل مسکونی بخش یازده مشاع
 49. مناقصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی / فراخوان مناقصه, مناقصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
 50. مناقصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی... مراکز بهداشت شماره یک، سه و ثامن / فراخوان مناقصه, مناقصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی.... مراکز بهداشت شماره یک، سه و ثامن
 51. مناقصه خریداری غذای مورد نیاز شبکه بهداشت و درمان / فراخوان مناقصه, مناقصه خریداری غذای مورد نیاز شبکه بهداشت و درمان
 52. مناقصه خرید خدمت تعداد 9 نیرو جهت امور اداری و پشتیبانی / مناقصه عمومی,مناقصه خرید خدمت تعداد 9 نیرو جهت امور اداری و پشتیبانی
 53. مناقصه عملیات حراست و نگهبانی از باغات پسته / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات حراست و نگهبانی از باغات پسته
 54. مناقصه نصب کنتور تکفاز و سه فاز مشترکین عادی / آگهی مناقصه های عمومی, مناقصه نصب کنتور تکفاز و سه فاز مشترکین عادی
 55. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه کلاسه 99 ولایات / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه کلاسه 99 ولایات
 56. همایش بزرگ خانواده های کنکوری / همایش بزرگ خانواده های کنکوری
 57. مناقصه اصلاح هندسی تقاطع های همسطح سواره رو سطح منطقه- 95.05.13 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح هندسی تقاطع های همسطح سواره رو سطح منطقه- 95.05.13
 58. مناقصه خرید لیبل های مصرفی سالیانه / آگهی مناقصه, مناقصه خرید لیبل های مصرفی سالیانه
 59. مزایده فروش محل کارخانه و دستگاهها از قبیل ویبراتور و ...تجدید / آگهی تجدید مزایده,مزایده فروش محل کارخانه و دستگاهها از قبیل ویبراتور و ... تجدید
 60. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 98/5متر طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 98/5متر طبقه اول

لیست مناقصه ها و مزایده ها 95.5.11 (بخش نهم)

 

 1. مزایده یک دستگاه تراکتور فرگوسن / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه تراکتور فرگوسن
 2. مناقصه خرید یکدستگاه لجن کش- نوبت دوم / مناقصه عمومی ,مناقصه خرید یکدستگاه لجن کش- نوبت دوم
 3. مناقصه خرید سطل زباله گالوانیزه نوبت دوم / مناقصه عمومی ،مناقصه خرید سطل زباله گالوانیزه نوبت دوم
 4. تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی و تکمیل کادر خدمات عمرانی و اداری - نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی و تکمیل کادر خدمات عمرانی و اداری - نوبت دوم
 5. مناقصه تعمیرات پایگاه سلامت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات پایگاه سلامت
 6. مناقصه پروژه احداث کالورت بتنی دفع آب های سطحی منطقه شمال شرقی شهر / مناقصه , مناقصه پروژه احداث کالورت بتنی دفع آب های سطحی منطقه شمال شرقی شهر
 7. فراخوان سوله پارک فردوس و... - مرحله سوم نوبت اول / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان سوله پارک فردوس و... - مرحله سوم نوبت اول
 8. مزایده سوله پارک فردوس به مساحت 3000 متر مربع - مرحله سوم نوبت اول / آگهی فراخوان عمومی, مزایده سوله پارک فردوس به مساحت 3000 متر مربع - مرحله سوم نوبت اول
 9. مزایده 18 دستگاه از ماشین الات مستعمل مرحله سوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده 18 دستگاه از ماشین الات مستعمل مرحله سوم
 10. فراخوان مناقصه تعمیرات و بازسازی شبکه و انشعابات کلان شهر اهواز ، شهرها و روستاهای تابعه / آگهی فراخون مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیرات و بازسازی شبکه و انشعابات کلان شهر اهواز ، شهرها و روستاهای تابعه
 11. مناقصه بهسازی میدان بلوار امام رضا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی میدان بلوار امام رضا
 12. مناقصه رنگ و پوشش صنعتی تجهیزات - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه رنگ و پوشش صنعتی تجهیزات - تجدید
 13. فراخوان تعداد 93 دستگاه انواع اگزوز فن های دیواری ....نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان تعداد 93 دستگاه انواع اگزوز فن های دیواری ....نوبت دوم
 14. مناقصه عمومی عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 10 هزار تن انواع نهاده های زارعی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 10 هزار تن انواع نهاده های زارعی
 15. اصلاحیه فراخوان واگذاری مدیریت مجتمع های فرهنگی و هنری- اصلاحیه / اصلاحیه , فراخوان واگذاری مدیریت مجتمع های فرهنگی و هنری -اصلاحیه
 16. تجدید فراخوان 6 کیلومتر خط تغذیه پایداری شهرستان ملاثانی / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی,مناقصه 6 کیلومتر خط تغذیه پایداری شهرستان ملاثانی
 17. مناقصه خدمات آبدارخانه و تنظیفات اماکن اداری و عمومی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خدمات آبدارخانه و تنظیفات اماکن اداری و عمومی نوبت دوم
 18. مناقصه ارائه خدمات خرید مواد اولیه ، طبخ و توزیع روزانه 3300 پرس غذا، ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات خرید مواد اولیه ، طبخ و توزیع روزانه 3300 پرس غذا، ... نوبت دوم
 19. فراخوان مناقصه عمومی خدمات تخلیه و لایروبی چاهکهای فاضلاب و جمع آوری حمل و تخلیه زباله های کارخانجات ، تاسیسات ، آشپزخانه ها و ستاد / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی خدمات تخلیه و لایروبی چاهکهای فاضلاب و جمع آوری حمل و تخلیه زباله های کارخانجات ، تاسیسات ، آشپزخانه ها و ستاد
 20. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 242/5متر بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 242/5متر بخش سه
 21. مزایده یک دستگاه چیلر و اپراتور و کندانسور .... / مزایده,مزایده یک دستگاه چیلر و اپراتور و کندانسور ...
 22. مناقصه واگذاری مدیریت بخش خدمات عمومی و بهداشتی- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری مدیریت بخش خدمات عمومی و بهداشتی- نوبت دوم
 23. مناقصه اجرای عملیات جدول کشی معابر سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات جدول کشی معابر سطح شهر
 24. مزایده نسبت به اجاره زمین جهت وسایل بازی پارک خرم / آگهی مزایده , مزایده نسبت به اجاره زمین جهت وسایل بازی پارک خرم
 25. مزایده فروش 5 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین
 26. مزایده اجاره 1000 مترمربع از زمین کارخانه آسفالت جهت تک لبه و دال بتنی- نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره 1000 مترمربع از زمین کارخانه آسفالت جهت تک لبه و دال بتنی- نوبت دوم
 27. مزایده مقداری اجناس مستعمل و مازاد / مزایده,مزایده مقداری اجناس مستعمل و مازاد
 28. تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده F نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده F نوبت دوم
 29. مناقصه اجرای عملیات رفع اتفاقات در محدوده امور هفتگانه / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات رفع اتفاقات در محدوده امور هفتگانه
 30. مزایده فروش املاک در استان فارس / مزایده,مزایده فروش املاک در استان فارس
 31. مناقصه جذب سرمایه گذار جهت ساخت و ساز دز موقوفه / آگهی مناقصه , مناقصه جذب سرمایه گذار جهت ساخت و ساز دز موقوفه
 32. مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و واگذاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با موضوع تامین و واگذاری مدیریت و نظارت بر اجرای تعهدات 19 نفر نیروی انسانی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و واگذاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با موضوع تامین و واگذاری مدیریت و نظارت بر اجرای تعهدات 19 نفر نیروی انسانی نوبت دوم
 33. مزایده فضاهای مجتمع فرهنگی- تربیتی ورزشی آیت ا... ربانی نوبت دوم / تجدید مزایده عمومی,مزایده فضاهای مجتمع فرهنگی- تربیتی ورزشی آیت ا... ربانی نوبت دوم
 34. مناقصه اجرای عملیات رفع اتفاقات و تعمیرات در محدوده مدیریت توزیع برق پاسارگاد / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات رفع اتفاقات و تعمیرات در محدوده مدیریت توزیع برق پاسارگاد
 35. مناقصه عمومی مطالعه و طراحی سیستم جمع آوری و هدایت آب های سطحی و سیلابهای شهری نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی مطالعه و طراحی سیستم جمع آوری و هدایت آب های سطحی و سیلابهای شهری نوبت دوم
 36. مزایده سه دانگ پلاک ثبتی بخش سه شیراز / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی بخش سه شیراز
 37. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به صورت ساختمان مسکونی یک طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به صورت ساختمان مسکونی یک طبقه
 38. مزایده منزل مسکونی پلاک ثبت شماره 43681241 نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک ثبت شماره 43681241 نوبت دوم
 39. تجدید مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز تجدی نوبت دوم
 40. مزایده ششدانگ پلاک های ثبتی 12/2892 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک های ثبتی 12/2892
 41. تجدید مناقصه واگذاری تنظیف معابر و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز ...تجدید نوبت سوم / تجدید دمناقصه , مناقصه واگذاری تنظیف معابر و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز ...-تجدید نوبت سوم
 42. دومین همایش شهر هوشمند زیرساخت و فرصت های سرمایه گذاری / دومین همایش شهر هوشمند زیرساخت و فرصت های سرمایه گذاری
 43. مناقصه واگذاری خدمات شهری ، فضای سبز و آتش نشانی مرحله دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات شهری ، فضای سبز و آتش نشانی مرحله دوم
 44. مزایده چهار دستگاه تابلو توزیع 630 با کلید اتوماتیک / مزایده , مزایده چهار دستگاه تابلو توزیع 630 با کلید اتوماتیک
 45. مزایده کلاسه 950046 ششدانگ منزل مسکونی روستای برافتاب نوبت اول / مزایده,مزایده کلاسه 950046 ششدانگ منزل مسکونی روستای برافتاب نوبت اول
 46. فراخوان نهمین جشنواره شاهنامه خوانی و نقالی مناطق زاگرس نشین / فراخوان نهمین جشنواره شاهنامه خوانی و نقالی مناطق زاگرس نشین
 47. مزایده ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه نوبت اول
 48. مزایده واگذاری واگذاری برای سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی و آبزی پروری / مزایده واگذاری واگذاری برای سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی و آبزی پروری
 49. مناقصه اجرای طرح لکه گیری معابر 35 و 45 متری و اجرای آسفالت خیابانها... -نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای طرح لکه گیری معابر 35 و 45 متری و اجرای آسفالت خیابانها... - نوبت دوم
 50. مزایده فروش تعداد دو قطعه زمین دارای کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعداد دو قطعه زمین دارای کاربری مسکونی
 51. مناقصه جدول گذاری و بتن پلاک (کف پوش بتنی) .. نوبت دوم 95/5/11 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدول گذاری و بتن پلاک (کف پوش بتنی) .. نوبت دوم 95/5/11
 52. مزایده فروش یکدستگاه مینی لودر مدل 1387 / آگهی مزایده فروش , مزایده فروش یکدستگاه مینی لودر مدل 1387
 53. مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206
 54. مزایده پارچه ریون گلدار .....- نوبت دوم / مزایده , مزایده پارچه ریون گلدار .....- نوبت دوم
 55. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش شش ارومیه نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش شش ارومیه نوبت دوم
 56. مزایده اجاره جایگاه CNG مر حله دوم / آگهی مزایده عمومی کتبی,مزایده اجاره جایگاه CNG مر حله دوم
 57. مزایده استقرار یک دستگاه فتوکپی / آگهی مزایده عمومی,مزایده استقرار یک دستگاه فتوکپی
 58. مزایده یک دستگاه قندشکن ، یک دستگاه تهویه غبارگیر ..... / مزایده,مزایده یک دستگاه قندشکن ، یک دستگاه تهویه غبارگیر .....
 59. مزایده فروش 3 دستگاه از ماشین آلات مرحله دوم / آگهی مزایده حضوری حراج , مزایده فروش 3 دستگاه از ماشین آلات مرحله دوم
 60. مزایده سند مالکیت ششدانگ اپارتمان طبقه همکف / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ اپارتمان طبقه همکف
 61. مزایده فروش یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 1567/108 / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 1567/108

لیست مناقصه ها و مزایده ها 95.5.11 (بخش چهارم)

 

 1. مزایده فروش 14 قطعه زمین تجاری / مزایده,مزایده فروش 14 قطعه زمین تجاری
 2. مناقصه عمومی اجرای پروژه بهره برداری (کالیبراسیون ، شارژ ، پلمپ و رفع عیب....نوبت دوم / مناقصه, مناقصه اجرای پروژه بهره برداری (کالیبراسیون ، شارژ ، پلمپ و رفع عیب....نوبت دوم
 3. فراخوان مناقصه انجام مطالعات مهندسی مقدماتی و تهیه بسته مهندسی FEED ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی ، فراخوان مناقصه انجام مطالعات مهندسی مقدماتی و تهیه بسته مهندسی FEED ... نوبت دوم
 4. مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان شماره 33 / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار, مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان شماره 33
 5. مزایده فروش پژو 206 رنگ سفید / آگهی مزایده , مزایده فروش پژو 206 رنگ سفید
 6. مناقصه ورق نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه ورق نوبت دوم
 7. آگهی فراخوان طرحهای مطالعاتی و پژوهشی را درخصوص پارک ها و بوستانهای ساحلی / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان طرحهای مطالعاتی و پژوهشی را درخصوص پارک ها و بوستانهای ساحلی
 8. اصلاحیه مزایده فروش 27 قطعه زمین در شهر هشتگرد -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش 27 قطعه زمین در شهر هشتگرد -اصلاحیه
 9. آگهی مناقصه عمومی تجهیز چاه، راه اندازی مخزن، لوله گذاری خط انتقال، دیوارکشی.... / آگهی مناقصه عمومی، آگهی مناقصه عمومی تجهیز چاه، راه اندازی مخزن، لوله گذاری خط انتقال، دیوارکشی ....
 10. آگهی مناقصه عمومی حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی روستای جیتو / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی روستای جیتو
 11. مناقصه زیرسازی و آسفالت و لوله گذاری معابر شهرک اندیشه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت و لوله گذاری معابر شهرک اندیشه
 12. مناقصه انجام امور خدمات شهری - 95.5.11 / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام امور خدمات شهری - 95.5.11
 13. مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته، نظارت تصویری در معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته، نظارت تصویری در معابر
 14. مناقصه پیاده روسازی معابر ناحیه 2 حسین آباد / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیاده روسازی معابر ناحیه 2 حسین آباد
 15. تجدید مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم
 16. مناقصه انجام امور طبخ و توزیع غذای کارکنان / مناقصه انجام امور طبخ و توزیع غذای کارکنان
 17. مزایده یک قطعه باغچه نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغچه نوبت اول
 18. مزایده ملکی به مساحت 17/750متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملکی به مساحت 17/750متر نوبت اول
 19. مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر شماره هفده / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر شماره هفده
 20. مزایده ششدانگ زمین بخش سه ثبت تنکابن مساحت 325.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش سه ثبت تنکابن مساحت 325.60متر
 21. مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر فاقد اعیانی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر فاقد اعیانی نوبت دوم
 22. مزایده یک قطعه ملک مساحت 3.134متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 3.134متر نوبت اول
 23. مزایده اجاره یک باب مغازه نانوایی مجدد / مزایده, مزایده اجاره یک باب مغازه نانوایی مجدد
 24. مزایده ششدانگ یک واحد اپارتمان طبقه اول واحد دو / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد اپارتمان طبقه اول واحد دو
 25. مزایده یک سیر و 1 مثقال و 8 نخود و یک ارزن قطعه زمین / مزایده,مزایده یک سیر و 1 مثقال و 8 نخود و یک ارزن قطعه زمین
 26. مزایده مال مشاع یک دستگاه بنای ویلایی دوبلکس نوبت اول / مزایده,مزایده مال مشاع یک دستگاه بنای ویلایی دوبلکس نوبت اول
 27. مزایده یک قطعه زمین و یک دستگاه منزل مسکونی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و یک دستگاه منزل مسکونی
 28. مزایده ملک به مساحت یک هکتار زمین مشاعی / مزایده,مزایده ملک به مساحت یک هکتار زمین مشاعی
 29. تجدید مناقصه عمومی پروژه آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی پروژه آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم
 30. تجدید مناقصه پروژه بازسازی و تکمیل فاز دوم پارک نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه پروژه بازسازی و تکمیل فاز دوم پارک نوبت دوم
 31. مزایده ششدانگ اپارتمان 119/37متر بخش نه / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 119/37متر بخش نه
 32. مزایده فروش املاک مازاد ملکی / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد ملکی
 33. مزایده 785 سهم از 1000 سهم یک دانگ مشاع از دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 785 سهم از 1000 سهم یک دانگ مشاع از دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک
 34. شناسایی پیمانکاران واگذاری عملیات سرویس و تعمیرات شبکه و تجهیزات 20 کیلوولت / شناسایی پیمانکاران ،شناسایی پیمانکاران واگذاری عملیات سرویس و تعمیرات شبکه و تجهیزات 20 کیلوولت
 35. مزایده سواری کیا اپتیما / مزایده,مزایده سواری کیا اپتیما
 36. مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری
 37. مناقصه طراحی و اجرای طرح ساماندهی هیدرولیکی ... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, مناقصه طراحی و اجرای طرح ساماندهی هیدرولیکی ... نوبت دوم
 38. مناقصه حفظ ، نگهداری و گسترش قسمتی از فضای سبز شهر 95.5.11 / آگهی مناقصه , مناقصه حفظ ، نگهداری و گسترش قسمتی از فضای سبز شهر 95.5.11
 39. مزایده غرفه و کانکس و یک قطعه زمین جهت نصب بیلبورد خود / مزایده , مزایده غرفه و کانکس و یک قطعه زمین جهت نصب بیلبورد خود نوبت اول
 40. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 12000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 12000متر نوبت اول
 41. مزایده قطعه زمین مزروعی نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمین مزروعی نوبت اول
 42. مزایده دو سهم مشاع از 11 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از 11 سهم پلاک ثبتی
 43. مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نظافت کلی و روزمره ساختمان ومحوطه پستهای انتقال.... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نظافت کلی و روزمره ساختمان ومحوطه پستهای انتقال....
 44. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی
 45. مزایده یک واحد ساختمان مسکونی ویلایی نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد ساختمان مسکونی ویلایی نوبت اول
 46. تجدید مزایده تعدادی از قطعات واقع در بلوار آیت ا... حکیم ضلع شمالی پارک ارکیده تجدید 95.5.11 / تجدید آگهی مزایده عمومی,مزایده تعدادی از قطعات واقع در بلوار آیت ا... حکیم ضلع شمالی پارک ارکیده تجدید 95.5.11
 47. مناقصه تجدید فراخوان تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر جدید هشتگرد تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار,تجدید فراخوان تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر جدید هشتگرد تجدید نوبت دوم
 48. تجدید مزایده فراخوان تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر جدید هشتگرد نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار,تجدید مزایده فراخوان تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر جدید هشتگرد تجدید نوبت دوم
 49. فراخوان سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری و انتقال BOT نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران,فراخوان سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری و انتقال BOT نوبت دوم
 50. مناقصه اجرای روکش آسفالت سطح شهر تجدید نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای روکش آسفالت سطح شهر تجدید نوبت دوم
 51. مزایده فروش مقدار 10 هزار مترمربع عایق صوتی / آگهی مزایده , مزایده فروش مقدار 10 هزار مترمربع عایق صوتی
 52. مناقصه جمع آوری هدایت و دفع آبهای سطحی- تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه جمع آوری هدایت و دفع آبهای سطحی- تجدید نوبت دوم
 53. فراخوان مناقصه عمومی پروژه راهبری و انجام عملیات مانور و آرایش قطارها جهت بارگیری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ،فراخوان مناقصه عمومی پروژه راهبری و انجام عملیات مانور و آرایش قطارها جهت بارگیری ...نوبت دوم
 54. مزایده اجاره تلویزیون شهری تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره تلویزیون شهری تجدید- نوبت دوم
 55. مناقصه خرید آسفالت ریزدانه- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید آسفالت ریزدانه- نوبت دوم
 56. شناسایی پیمانکار اجرای خدمات، تعمیر، نگهداری و پشتیبانی سیستم حفاظتی الکترونیکی و ..... / شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار اجرای خدمات، تعمیر، نگهداری و پشتیبانی سیستم حفاظتی الکترونیکی و .....
 57. مناقصه خرید مصالح و اجرای انواع دکل و تابلو در معابر شهر تهران.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مصالح و اجرای انواع دکل و تابلو در معابر شهر تهران....
 58. فراخوان مزایده اقلام پلاستیکی مستعمل / آگهی فراخوان مزایده عمومی ,مزایده اقلام پلاستیکی مستعمل
 59. مزایده راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند M1M2 / آگهی مزایده ,مزایده راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند M1M2
 60. مناقصه احداث پروژه خود واقع در شهر تهران / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت, مناقصه احداث پروژه مسکونی خود واقع در شهر تهران
 61. مناقصه کلیه امور نگهداری و تعمیرات مکانیکی، برقی، صافکاری و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کلیه امور نگهداری و تعمیرات مکانیکی، برقی، صافکاری و ...