سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آگهی مناقصه و مزایده 95.4.10 (قسمت اول)

 1. مناقصه اجرای عملیات تعمیرات اساسی سرویسهای بهداشتی جنب انبار cfs وwوt / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات تعمیرات اساسی سرویسهای بهداشتی جنب انبار cfs وwوt
 2. مزایده زمین قولنامه ای دویست و ده متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین قولنامه ای دویست و ده متر نوبت اول
 3. مزایده فروش 1348 اصله انواع تیر بتونی و چوبی اسقاط / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 1348 اصله انواع تیر بتونی و چوبی اسقاط
 4. مزایده ملک مشاعی شامل یک واحد اپارتمان قولنامه ای / مزایده,مزایده ملک مشاعی شامل یک واحد اپارتمان قولنامه ای
 5. مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز نوبت دوم
 6. مزایده واگذاری اجاره دو ساله دکه های تنقلاتی تجدید نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره دو ساله دکه های تنقلاتی تجدید نوبت دوم
 7. مناقصه عملیات طراحی و احداث خط یک تراموای از طریق شرکت های EPC نوبت دوم / فراخوان عمومی شناسایی,مناقصه عملیات طراحی و احداث خط یک تراموای از طریق شرکت های EPC نوبت دوم
 8. مزایده 50.000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط نوبت دوم / مزایده , مزایده 50.000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط نوبت دوم
 9. مزایده ماشین آلات ریسندگی ..... / مزایده, مزایده ماشین آلات ریسندگی .....
 10. مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی کاربری مسکونی تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی کاربری مسکونی تجاری نوبت دوم
 11. مزایده عرصه و اعیان شرکت / مزایده,مزایده عرصه و اعیان شرکت
 12. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405
 13. مزایده فروش زمین به متراژ 154.52متر با موقعیت تجاری مسکونی تجدید / مزایده,مزایده فروش زمین به متراژ 154.52متر با موقعیت تجاری مسکونی تجدید
 14. تجدید مناقصه روکش آسفالت معابر منطقه یک ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه روکش آسفالت معابر منطقه یک ...
 15. مزایده فروش واحد مسکونی متراژ 87.15مترمربع تجدید / مزایده,مزایده فروش واحد مسکونی متراژ 87.15مترمربع تجدید
 16. آگهی مناقصه عمومی ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شهر / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شهر
 17. مزایده دیگ بخار ... / مزایده دیگ بخار ...
 18. مزایده انواع سنگ / مزایده انواع سنگ
 19. مزایده یک دستگاه اپارتمان طبقه دوم قدمت دوازده سال / مزایده,مزایده یک دستگاه اپارتمان طبقه دوم قدمت دوازده سال
 20. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه همدان / مزایده,ممزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه همدان
 21. مزایده تعداد 5 باب مغازه / آگهی مزایده ,مزایده تعداد 5 باب مغازه
 22. مزایده ارایه خدمات مجموعه سلف سرویس دانشگاه / مزایده,مزایده ارایه خدمات مجموعه سلف سرویس دانشگاه
 23. مناقصه احداث مدرسه ابتدایی 8 کلاسه عصمت شهر جم / مناقصه, مناقصه احداث مدرسه ابتدایی 8 کلاسه عصمت شهر جم
 24. مناقصه بلوار ساحلی از پل بهرباغ تا بازارچه شهرداری / مناقصه بلوار ساحلی از پل بهرباغ تا بازارچه شهرداری
 25. مناقصه اجرای عملیات حدود 32 کیلومتر شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن.... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حدود 32 کیلومتر شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن.... - نوبت دوم
 26. مناقصه اجرای فونداسیون -نوبت دوم / مناقصه اجرای فونداسیون - نوبت دوم
 27. مناقصه جدول گذاری و زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر / مناقصه جدول گذاری و زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر
 28. مزایده فروش اقلام فرسوده (شامل 2 دستگاه باسکول و تجهیزات اداری) / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام فرسوده (شامل 2 دستگاه باسکول و تجهیزات اداری)
 29. مزایده پلاک ثبتی مساحت 270متر کلاسه 91/3709 اسناد رهنی و شرطی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 270متر کلاسه 91/3709 اسناد رهنی و شرطی
 30. مزایده پلاک ثبتی بخش 5 دوگنبدان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 دوگنبدان
 31. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ثبتی 9.3775 بخش بیست و هشت نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ثبتی 9.3775 بخش بیست و هشت نوبت اول
 32. آگهی مناقصه واگذاری کارگاه تولید قطعات بتنی نوبت دوم / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری کارگاه تولید قطعات بتنی نوبت دوم
 33. آگهی مزایده کارخانه های آسفالت 60 تنی نوبت دوم / آگهی مزایده ،آگهی مزایده کارخانه های آسفالت 60 تنی نوبت دوم
 34. مناقصه واگذاری کلید د ر دست نصب و اصلاح انشعابات و... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری کلید د ر دست نصب و اصلاح انشعابات و... - نوبت دوم
 35. مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر نوبت دوم
 36. مناقصه تعداد 93 عدد کپسول تست آنالیز گاز -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعداد 93 عدد کپسول تست آنالیز گاز - نوبت دوم
 37. تجدید مناقصه انجام امور مربوط به بیمه مسئولیت (مسئولان و مجریان امر واگذاری) تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه انجام امور مربوط به بیمه مسئولیت (مسئولان و مجریان امر واگذاری) تجدید نوبت دوم
 38. مناقصه واگذاری عملیات وصول مطالبات و صدور اخطار و قطع مشترکین بدهکار آب بها و حق انشعاب / مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات وصول مطالبات و صدور اخطار و قطع مشترکین بدهکار آب بها و حق انشعاب
 39. مناقصه واگذاری عملیات قرائت و توزیع صورت حساب آب بها / مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات قرائت و توزیع صورت حساب آب بها
 40. مناقصه عملیات احداث مخزن بتنی 300 مترمکعبی آب / مناقصه, مناقصه عملیات احداث مخزن بتنی 300 مترمکعبی آب
 41. مناقصه MAGNETIC FLOW transmittre نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه MAGNETIC FLOW transmittre نوبت دوم
 42. مناقصه انجام بخشی از امور خدمات فنی مهندسی و تولیدی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام بخشی از امور خدمات فنی مهندسی و تولیدی
 43. مزایده فروش دستگاه بافندگی سولزر... -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش دستگاه بافندگی سولزر... -نوبت دوم
 44. مزایده تعداد هشتاد راس گوساله نر شیرخوار / آگهی مزایده, مزایده تعداد هشتاد راس گوساله نر شیرخوار
 45. مناقصه موتور ژنراتور گاتریپلار ... / مناقصه , مناقصه موتور ژنراتور گاتریپلار ...
 46. مناقصه انتقال نیرو برقرسانی شبکه های توزیع نیرو در محدوده عملیاتی مناطق برق رودکی و بوعلی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انتقال نیرو برقرسانی شبکه های توزیع نیرو در محدوده عملیاتی مناطق برق رودکی و بوعلی نوبت دوم
 47. مناقصه عملیات ساخت و تولید تیرهای بتنی پیش ساخته / مناقصه , مناقصه عملیات ساخت و تولید تیرهای بتنی پیش ساخته
 48. مناقصه تعداد یک میلیون و دویست هزار عدد ظرف جار با درب فانوسی اختصاصی / آگهی مناقصه , مناقصه تعداد یک میلیون و دویست هزار عدد ظرف جار با درب فانوسی اختصاصی
 49. مزایده ششدانگ ساختمان نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان نوبت دوم
 50. مزایده فروش زمین 1560متر با بنای احداثی سوله تجاری / مزایده,مزایده فروش زمین 1560متر با بنای احداثی سوله تجاری
 51. مناقصه انجام خدمات مطالعات و طراحی فاز 1 و 2 پل ششم ... - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران, مناقصه انجام خدمات مطالعات و طراحی فاز 1 و 2 پل ششم ... - نوبت دوم
 52. مناقصه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری فضای سبز
 53. مناقصه واگذاری فعالیتهای خدماتی و تنظیفی باشگاه فرهنگیان تبریز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیتهای خدماتی و تنظیفی باشگاه فرهنگیان تبریز - نوبت دوم
 54. مزایده واگذاری (اجاره) محوطه توقفگاه سازمان بانضمام محوطه کارواش اتوبوس / مزایده حراج, مزایده واگذاری (اجاره) محوطه توقفگاه سازمان بانضمام محوطه کارواش اتوبوس
 55. مزایده یک دستگاه اتومبیل پیکان وانت / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پیکان وانت
 56. مزایده دستگاه پرکن دوغ و شیر با مشخصات 24- نازله - 95.04.10 / مزایده , مزایده دستگاه پرکن دوغ و شیر با مشخصات 24- نازله - 95.04.10
 57. مزایده دستگاه خطوط بسته بندی لیوانی شامل دوغ ، شیرکاکائو- نوبت دوم / مزایده, مزایده دستگاه خطوط بسته بندی لیوانی شامل دوغ ، شیرکاکائو- نوبت دوم
 58. مزایده پمپ استیل سه فاز دو اینچ cvw با روکش استیل - نوبت دوم / مزایده, مزایده پمپ استیل سه فاز دو اینچ cvw با روکش استیل - ن وبت دوم
 59. مزایده مخزن با لوله و شیرآلات - نوبت دوم / مزایده , مزایده مخزن با لوله و شیرآلات - نوبت دوم
 60. مناقصه عملیات باقیمانده خطوط انتقال مجتمع شهید رجایی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات باقیمانده خطوط انتقال مجتمع شهید رجایی-نوبت دوم