سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فراخوان مناقصه و مزایده 95.4.15 (بخش دهم)

 

 1. مزایده فروش یازده قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش یازده قطعه زمین
 2. مناقصه اجاره 28 دستگاه خودرو سواری با راننده ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجاره 28 دستگاه خودرو سواری با راننده ...
 3. مزایده اجاره غرفه بدون اخذ سرقفلی تجدید / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره غرفه بدون اخذ سرقفلی تجدید
 4. مناقصه سابرسی صورتهای مالی دوره منتهی به اسفند ماه 95 / مناقصه سابرسی صورتهای مالی دوره منتهی به اسفند ماه 95
 5. مناقصه گزینش پیمانکار جوشکاری و برشکاری نوبت دوم / مناقصه , مناقصه گزینش پیمانکار جوشکاری و برشکاری نوبت دوم
 6. مناقصه عملیات نصب ، جمع آوری ، تعمیر و نگهداری نیورجرسی های سطح شهر نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات نصب ، جمع آوری ، تعمیر و نگهداری نیورجرسی های سطح شهر نوبت دوم
 7. تجدید مزایده بهره برداری از غرفه شماره (5) جهت سوپرمارکت تجدید 95.4.15 / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از غرفه شماره (5) جهت سوپرمارکت تجدید 95.4.15
 8. مزایده یک دستگاه چرخ مادگی خیاطی صنعتی / مزایده, مزایده یک دستگاه چرخ مادگی خیاطی صنعتی
 9. مزایده اجاره بوفه (تامین کپی) پارکینگ طبقاتی هدایت نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره بوفه (تامین کپی) پارکینگ طبقاتی هدایت نوبت دوم
 10. مناقصه عملیات اجرایی آسفالت معابر اصلی و راههای دسترسی مسکن مهر- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی آسفالت معابر اصلی و راههای دسترسی مسکن مهر- نوبت دوم
 11. مناقصه عملیات اجرایی آسفالت معابر اصلی مسکن مهر / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی آسفالت معابر اصلی مسکن مهر- نوبت دوم
 12. آگهی اجاره مکان بوفه مرکز آموزشی درمانی امیرالمونین ع / آگهی اجاره مکان بوفه مرکز آموزشی درمانی امیرالمونین ع
 13. مزایده بهره برداری یک جایگاه کیوسک مطبوعاتی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری یک جایگاه کیوسک مطبوعاتی نوبت دوم
 14. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 348مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 348مترمربع نوبت اول
 15. تجدید مناقصه اجرای فاز دوم پخش آسفالت معابر و کوچه های سطح شهر و تهیه و ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فاز دوم پخش آسفالت معابر و کوچه های سطح شهر و تهیه و ...
 16. مناقصه احداث فاز اول پارکینگ طبقاتی .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث فاز اول پارکینگ طبقاتی ....
 17. مناقصه اجرای فاز اول پخش آسفالت معابر و کوچه های سطح شهر و تهیه و ...-تجدید 95.04.15 / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فاز اول پخش آسفالت معابر و کوچه های سطح شهر و تهیه و ...تجدید 95.04.15
 18. مزایده بهره برداری از برخی از غرفات و سوله های میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان نوبت دوم / مزایده , مزایده بهره برداری از برخی از غرفات و سوله های میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان نوبت دوم
 19. تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده یک دستگاه کارخانه تولید آسفالت ، ماسه ساز ، حلزونی ماسه شور و ... تجدید / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده یک دستگاه کارخانه تولید آسفالت ، ماسه ساز ، حلزونی ماسه شور و ... تجدید
 20. مزایده واگذاری به اجاره دو واحد آپارتمان مسکونی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره دو واحد آپارتمان مسکونی
 21. مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه های CNG - نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه های CNG - نوبت دوم
 22. مناقصه اجرای تکمیل ساختمان پایانه مسافربری، تکمیل محوطه، تکمیل حصارکشی و سایر عوامل / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای تکمیل ساختمان پایانه مسافربری، تکمیل محوطه، تکمیل حصارکشی و سایر عوامل
 23. مزایده بهره برداری از تعدادی غرف تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرف تجدید
 24. مزایده پلاک ثبتی 5132.1 بخش یک شیراز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5132.1 بخش یک شیراز
 25. مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی / آگهی مناقصه, مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی
 26. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 25 فارس / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 25 فارس
 27. مزایده بهره برداری از امور ساماندهی و راهبری کلیه گاری های (چهارچرخ باربر) / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از امور ساماندهی و راهبری کلیه گاری های (چهارچرخ باربر)
 28. مزایده غرفه کروی شکل جهت عرضه گل و گیاه.... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده غرفه کروی شکل جهت عرضه گل و گیاه.... نوبت دوم
 29. مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 15 فارس / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 15 فارس
 30. مزایده بخشی از زمین زراعی مشاعی نوبت اول / مزایده,مزایده بخشی از زمین زراعی مشاعی نوبت اول
 31. مناقصه احداث مدرسه ابتدایی شش کلاسه در شهر آباده- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مدرسه ابتدایی شش کلاسه در شهر آباده- نوبت دوم
 32. مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی
 33. مناقصه واگذاری خدمات شهری ، فضای سبز و آتش نشانی مرحله دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات شهری ، فضای سبز و آتش نشانی مرحله دوم
 34. مزایده ششدانگ یکباب خانه تحت پلاک 980/104 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه تحت پلاک 980/104
 35. مزایده واگذاری به اجاره ششدانگ یکباب واحد تجاری / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره ششدانگ یکباب واحد تجاری
 36. مزایده پلاک 509 فرعی از 52 مسکونی 132.57متر مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاک 509 فرعی از 52 مسکونی 132.57متر مرحله دوم
 37. مزایده فروش پلاک زمین نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش پلاک زمین نوبت دوم
 38. مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز
 39. آگهی مناقصه آسفالت و لکه گیری / آگهی مناقصه ,مناقصه آسفالت و لکه گیری
 40. مزایده اجاره کارخانه ایستاده شن و ماسه / مزایده ,مزایده اجاره کارخانه ایستاده شن و ماسه
 41. آگهی مناقصه واگذاری عملیات اجرایی آسفالت جهت رویه و لکه گیری معابر شهر سهند - نوبت دوم / آگهی مناقصه آزاد عمومی , آگهی مناقصه واگذاری عملیات اجرایی آسفالت جهت رویه و لکه گیری معابر شهر سهند - نوبت دوم
 42. مزایده آزاد عمومی مینی سالن باشگاه ورزشی شهرداری سهند- نوبت دوم / مزایده آزاد عمومی مینی سالن باشگاه ورزشی شهرداری سهند- نوبت دوم
 43. مزایده 14 هکتار زمین زراعی ابی نوبت اول / مزایده,مزایده 14 هکتار زمین زراعی ابی نوبت اول
 44. فراخوان انجام مطالعات فنی و اقتصادی تامین برق روستاها نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان انجام مطالعات فنی و اقتصادی تامین برق روستاها نوبت دوم
 45. مزایده اجاره هتل امامزاده محمد ع نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره هتل امامزاده محمد ع نوبت دوم
 46. آگهی مزایده عمومی اجاره محل استقرار / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی اجاره محل استقرار
 47. مزایده ششدانگ دو دستگاه اپارتمان ماده 121 / مزایده,مزایده ششدانگ دو دستگاه اپارتمان ماده 121
 48. مزایده منزل مسکونی بخش سه کرمانشاه اجرایی 23/95 / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش سه کرمانشاه اجرایی 23/95
 49. مزایده فروش 100متر از ملک شهرداری نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش 100متر از ملک شهرداری نوبت سوم
 50. مزایده سه قطعه زمین آبی / مزایده,مزایده سه قطعه زمین آبی
 51. مزایده ششدانگ یک واحد دامداری سبک نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد دامداری سبک نوبت اول
 52. مزایده یک دستگاه دیگ بخار / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه دیگ بخار
 53. مناقصه پشتیبانی بهره برداری از تاسیسات پالایش و نقل و انتقال مواد نفتی نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه پشتیبانی بهره برداری از تاسیسات پالایش و نقل و انتقال مواد نفتی نوبت دوم
 54. تجدید مزایده اجاره برخی از املاک - تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده اجاره برخی از املاک - تجدید نوبت دوم
 55. مزایده یک دستگاه واحد مسکونی عرصه 211.8متر / مزایده,مزایده یک دستگاه واحد مسکونی عرصه 211.8متر
 56. فراخوان تجدید مناقصه ارزیابی پوشش یک سوم خطوط لوله انتقال گاز منطقه یک / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , مناقصه ارزیابی پوشش یک سوم خطوط لوله انتقال گاز منطقه یک نوبت اول
 57. مزایده یک واحد ساختمان مسکونی مساحت صد و چهل متر / مزایده,مزایده یک واحد ساختمان مسکونی مساحت صد و چهل متر
 58. مناقصه اپراتوری ایستگاههای آبیاری و زهکشی .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اپراتوری ایستگاههای آبیاری و زهکشی ....
 59. مناقصه اجرای عملیات احداث کانال مسلح و لوله گذاری عرضی .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات احداث کانال مسلح و لوله گذاری عرضی ....
 60. فراخوان معاینه فنی خودرو / فراخوان معاینه فنی خودرو

بخش دوازدهم آگهی مناقصات و مزایده 95.4.12

 1. مناقصه ارائه خدمات بیمه تکمیلی پرسنل 95.4.12 / آگهی مناقصه, مناقصه ارائه خدمات بیمه تکمیلی پرسنل 95.4.12
 2. مزایده ساختمان مسکونی بخش نه قزوین مرحله اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش نه قزوین مرحله اول
 3. تجدید مزایده یک دستگاه خودرو پژو مدل 1380 / آگهی تجدید مزایده عمومی ,مزایده یک دستگاه خودرو پژو مدل 1380
 4. مزایده عمومی قطعات و لوازم یدکی خودرویی مازاد بر نیاز دانشگاه / مزایده, مزایده عمومی قطعات و لوازم یدکی خودرویی مازاد بر نیاز دانشگاه
 5. مناقصه گازرسانی به روستاها ( احداث شبکه توزیع گاز ) - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه گازرسانی به روستاها ( احداث شبکه توزیع گاز ) - نوبت دوم
 6. مزایده واگذاری یکباب منزل مسکونی شماره نه / مزایده,مزایده واگذاری یکباب منزل مسکونی شماره نه
 7. مزایده مشارکت در استحصال مصالح معدن شن و ماسه دزک بندرعباس نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده مشارکت در استحصال مصالح معدن شن و ماسه دزک بندرعباس نوبت دوم
 8. مناقصه راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ، حراست و نگهبانی و نگهداری پارک جنگلی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ، حراست و نگهبانی و نگهداری پارک جنگلی نوبت دوم
 9. مزایده فروش 5 باب از مغازه های بازار روز کتالم / مزایده,مزایده فروش 5 باب از مغازه های بازار روز کتالم
 10. مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان جدید شهرداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان جدید شهرداری
 11. مناقصه عملیات حفاری - کابلکشی - مفصلبندی مرکز مخابرات شهید باهنر (رباط کریم) / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه عملیات حفاری - کابلکشی - مفصلبندی مرکز مخابرات شهید باهنر (رباط کریم)
 12. مناقصه ساخت و نصب 400 عدد علمک و 2 کیلومتر حفره خالی قائمشهر... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت و نصب 400 عدد علمک و 2 کیلومتر حفره خالی قائمشهر...
 13. مناقصه انجام امور مربوط به فضای سبز و واگذاری امور خدمات شهری و رفت و روب سطح شهر... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور مربوط به فضای سبز و واگذاری امور خدمات شهری و رفت و روب سطح شهر...
 14. فراخوان ارزیابی کیفی پیمان دیتا سنتر به صورت EPC / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی پیمان دیتا سنتر به صورت EPC
 15. مناقصه واگذاری انجام امور نظارت و مراقبت پس از پرداخت تسهیلات اعطایی اشتغال و همچنین پیگیری وصول مطالبات پرونده های تسهیلاتی / مناقصه , مناقصه واگذاری انجام امور نظارت و مراقبت پس از پرداخت تسهیلات اعطایی اشتغال و همچنین پیگیری وصول مطالبات پرونده های تسهیلاتی
 16. مزایده فروش چند دستگاه خودروی شخصی / آگهی مزایده , مزایده فروش چند دستگاه خودروی شخصی
 17. مزایده اماکن ورزشی دولتی - مهمانسرای امام رضا ع / آگهی مزایده عمومی , مزایده اماکن ورزشی دولتی - مهمانسرای امام رضا ع
 18. مناقصه پیمان تامین خدمات پشتیبانی نظافت, باغبانی , آبدارخانه , حسابدار ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمان تامین خدمات پشتیبانی نظافت, باغبانی , آبدارخانه , حسابدار ... نوبت دوم
 19. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 276 متر و 85 دسی متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 276 متر و 85 دسی متر
 20. مزایده ششدانگ دو باب خانه مساحت 704 و 4828متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب خانه مساحت 704 و 4828متر
 21. آگهی مزایده بهره برداری از جایگاه فروش گاز CNG 95.4.12 / آگهی مزایده ,مزایده بهره برداری از جایگاه فروش گاز CNG نوبت اول - مرحله اول 95.4.12
 22. مزایده پلاک به صورت عصرصه با بنای احداثی 417متر / مزایده,مزایده پلاک به صورت عصرصه با بنای احداثی 417متر
 23. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 220متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 220متر
 24. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش یک بلوچستان / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش یک بلوچستان
 25. مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک یک فرعی از 3038 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک یک فرعی از 3038 اصلی
 26. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری جیلی ام گرند 7 / آگهی فروش فروی, مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری جیلی ام گرند 7
 27. مناقصه عمومی اجرای جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت - نوبت دوم
 28. مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان 36 واحده / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان 36 واحده
 29. مزایده فروش تعداد 8 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 8 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری
 30. مناقصه خرید تعداد 51 قلم انواع یراق آلات فلزی گالوانیزه گرم و آلومینیومی.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تعداد 51 قلم انواع یراق آلات فلزی گالوانیزه گرم و آلومینیومی....
 31. مزایده واگذاری به صورت کرایه چند باب واحد تجاری / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به صورت کرایه چند باب واحد تجاری
 32. مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری 19746 متر مربع ، آسفالت معابر ...تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری 19746 متر مربع ، آسفالت معابر ...تجدید
 33. مزایده فروش لوازم اسقاطی کارگاه سنگ شکن - 95.4.12 / آگهی مزایده حضوری (حراج) , مزایده فروش لوازم اسقاطی کارگاه سنگ شکن - 95.4.12
 34. مزایده فروش یکدستگاه لودر ولوو HL200D-95.04.12 / آگهی مزایده حضوری (حراج) , مزایده فروش یکدستگاه لودر ولوو HL200D -95.04.12
 35. مزایده فروش یک دستگاه باکتریفیوژ آلمانی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک دستگاه باکتریفیوژ آلمانی و ...
 36. مناقصه تکمیل پل کالشور / آگهی مناقصه ،مناقصه تکمیل پل کالشور
 37. مزایده تمامیت ششدانگ یکباب منزل / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ یکباب منزل
 38. مزایده واگذاری املاک با نوع زمین و ساختمان / مزایده,مزایده واگذاری املاک با نوع زمین و ساختمان
 39. مناقصه اجاره خودرو جهت ماموریت های درون شهری و برون شهری پرسنل -95.04.08 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه اجاره خودرو جهت ماموریت های درون شهری و برون شهری پرسنل -95.04.08
 40. مزایده غرفه تنقلات بوستان نماز تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده غرفه تنقلات بوستان نماز تجدید نوبت دوم
 41. مزایده ششدانگ زمین 168متر بخش چهار شیراز / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 168متر بخش چهار شیراز
 42. مزایده موازی 5.39 سهم مشاع از 100 سهم سهام یکباب خانه / مزایده,مزایده موازی 5.39 سهم مشاع از 100 سهم سهام یکباب خانه
 43. مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب... تجدید
 44. مزایده فروش یکی از واحدهای تجاری در پروژه نیکان / مزایده,مزایده فروش یکی از واحدهای تجاری در پروژه نیکان
 45. مناقصه نصب 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی بصورت مجتمع / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نصب 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی بصورت مجتمع
 46. مناقصه یکدستگاه لودر 120 L یا معادل آن و یکدستگاه کامیون کمپرسی ده چرخ / آگهی مناقصه , مناقصه یکدستگاه لودر 120 L یا معادل آن و یکدستگاه کامیون کمپرسی ده چرخ
 47. مناقصه تهیه مصالح و اجرای دیوار چینی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای دیوار چینی
 48. مناقصه واگذاری خدمات شهری مرحله دوم / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری خدمات شهری مرحله دوم
 49. مزایده واگذاری کارخانه سنگ شکن - مرحله دوم / آگهی مزایده,مزایده واگذاری کارخانه سنگ شکن -مرحله دوم
 50. مزایده اجاره تعداد هشت قطعه از اراضی مسکونی / مزایده , مزایده اجاره تعداد هشت قطعه از اراضی مسکونی

بخش اول لیست مناقصه و مزایده 95.4.8

 1. استعلام هارد دیسک رایانه / استعلام,استعلام هارد دیسک رایانه
 2. مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات, رفع حوادث تجهیزاتی، نگهداری و تعمیرات... بخش های سده و آسپاس / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات, رفع حوادث تجهیزاتی، نگهداری و تعمیرات... نوبت دوم
 3. مناقصه لوله پلی اتیلن از نوع PE100 در سایزهای مختلف / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لوله پلی اتیلن از نوع PE100 در سایزهای مختلف
 4. مناقصه تهیه و نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس نواحی..... / مناقصه , مناقصه تهیه و نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس نواحی.....
 5. مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت اول
 6. مزایده یک قطعه زمین باغ چای نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین باغ چای نوبت اول
 7. مناقصه خرید 7 قلم ورق فولادی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 7 قلم ورق فولادی
 8. مزایده فروش انواع کالاهای سالم، ضایعاتی و اسقاطی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش انواع کالاهای سالم، ضایعاتی و اسقاطی
 9. فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز، حفاظت از زنگ و وسایل گازرسانی.. نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز، حفاظت از زنگ و وسایل گازرسانی..نوبت دوم
 10. مزایده واگذاری بخشی از اتاق های هتل بین المللی لاله تهران / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بخشی از اتاق های هتل بین المللی لاله تهران
 11. مزایده املاک به صورت نقد و اقساطی / مزایده,مزایده املاک به صورت نقد و اقساطی
 12. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی - نوبت دوم
 13. مناقصه پشتیبانی سرویس , تعمیر و نگهداری دوساله و تامین قطعات 221 دستگاه خودپرداز ... / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پشتیبانی سرویس , تعمیر و نگهداری دوساله و تامین قطعات 221 دستگاه خودپرداز ...
 14. مناقصه سرویس و نگهداری و پشتیبانی 645 دستگاه صدور آنی کارت- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه سرویس و نگهداری و پشتیبانی 645 دستگاه صدور آنی کارت- نوبت دوم
 15. مناقصه سرویس و نگهداری و پشتیبانی 918 دستگاه صدور آنی کارت مارک EVOLIS - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه سرویس و نگهداری و پشتیبانی 918 دستگاه صدور آنی کارت مارک EVOLIS - نوبت دوم
 16. مزایده زمین تجاری اعیان به صورت سرقفلی / مزایده,مزایده زمین تجاری اعیان به صورت سرقفلی
 17. مزایده یکباب خانه و محوطه نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب خانه و محوطه نوبت اول
 18. مزایده PEG ...نوبت دوم / مزایده PEG ... نوبت دوم
 19. مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نقلیه نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه خدمات نقلیه نوبت دوم
 20. مناقصه عمومی تعمیرات و بازسازی ساختمان های دو طبقه / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی تعمیرات و بازسازی ساختمان های دو طبقه
 21. مزایده 8 دستگاه انواع موتور سیکلت و 33 دستگاه انواع وسائط نقلیه / آگهی مزایده عمومی, مزایده 8 دستگاه انواع موتور سیکلت و 33 دستگاه انواع وسائط نقلیه
 22. مناقصه اتجام تعمیرات (اورهال ) 74 دستگاه آسانسور خطوط 1.2.5 ... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام تعمیرات (اورهال ) 74 دستگاه آسانسور خطوط 1.2.5 ...
 23. مناقصه ساخت و ماشینکاری کامل قطعه شماره 02-00-11 / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت و ماشینکاری کامل قطعه شماره 02-00-11
 24. مناقصه خرید میزکار ثابت به همراه جعبه ابزار کارگاهی.... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید میزکار ثابت به همراه جعبه ابزار کارگاهی....
 25. جشنواره تجار ایرانی / جشنواره تجار ایرانی
 26. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید
 27. مناقصه خدمات حفظ و نگهداری درختان غیر مثمر / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات حفظ و نگهداری درختان غیر مثمر
 28. آگهی مزایده عمومی اقلام مازاد و فرسوده / آگهی مزایده عمومی اقلام مازاد و فرسوده
 29. مناقصه واگذاری امور نظافتی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور نظافتی
 30. مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه
 31. مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خردایش ، دانه بندی و فرآوری سنگ آهن پلاسری / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خردایش ، دانه بندی و فرآوری سنگ آهن پلاسری
 32. مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به استخراج سنگ آهن پلاسری / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به استخراج سنگ آهن پلاسری
 33. مزایده ملک مسکونی اموال غیرمنقول نوبت اول کلاسه 21.95 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی اموال غیرمنقول نوبت اول کلاسه 21.95 نوبت اول
 34. مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 1 دستگاه پل عابر پیاده / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 1 دستگاه پل عابر پیاده
 35. مزایده فروش زمینی به مساحت 70.40متر به صورت معبر متروکه نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زمینی به مساحت 70.40متر به صورت معبر متروکه نوبت دوم
 36. مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط فرعی انتقال آب روستاها .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط فرعی انتقال آب روستاها ....
 37. تجدید مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر (با دستگاه فنیشر)نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر (با دستگاه فنیشر) نوبت اول
 38. مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک
 39. مزایده خانه ویلایی با بنای 140متر / مزایده,مزایده خانه ویلایی با بنای 140متر
 40. مناقصه تخریب و بازسازی ابتدایی شهید قدوسی فیروزآباد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تخریب و بازسازی ابتدایی شهید قدوسی فیروزآباد
 41. مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 240متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 240متر نوبت دوم
 42. مزایده ششدانگ یک باب گاراژ / مزایده , مزایده ششدانگ یک باب گاراژ
 43. مناقصه واگذاری خدمات شهری ، فضای سبز و آتش نشانی / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات شهری ، فضای سبز و آتش نشانی
 44. مزایده مغازه تجاری با عرصه هجده متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه تجاری با عرصه هجده متر نوبت اول
 45. تجدید مناقصه تأمین و مدیریت نیروی انسانی تجدید نوبت اول 95.4.8 / تجدید مناقصه عمومی,مناقصه تأمین نیروی انسانی تجدید نوبت اول 95.4.8
 46. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران عمومی تلمبه تخلیه اسید واحد R.O و ... نوبت دوم / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران عمومی تلمبه تخلیه اسید واحد R.O و ... نوبت دوم
 47. مناقصه خدمات پشتیبانی (عمومی و باغبانی و ...) 95.4.8 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه خدمات پشتیبانی (عمومی و باغبانی و ...) 95.4.8
 48. مزایده ششدانگ زمین با اعیان 115متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با اعیان 115متر
 49. مزایده فروش تعدادی محدودی از واحدهای تجاری / مزایده,مزایده فروش تعدادی محدودی از واحدهای تجاری
 50. مناقصه خرید ، حمل ، پیاده سازی و راه اندازی 3 دستگاه سردخانه بالای صفر و یک دستگاه سردخانه زیرصفر / مناقصه , مناقصه خرید ، حمل ، پیاده سازی و راه اندازی 3 دستگاه سردخانه بالای صفر و یک دستگاه سردخانه زیرصفر نوبت اول
 51. مزایده فروش روغن ایرانول و روغن پارس / آگهی مزایده , مزایده فروش روغن ایرانول و روغن پارس
 52. مزایده اپارتمان مساحت 91.09متر در طبقه دوم نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 91.09متر در طبقه دوم نوبت دوم
 53. مناقصه خرید 20 دستگاه AED (الکتروشوک خودکار) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 20 دستگاه AED (الکتروشوک خودکار)
 54. مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 098/1 جنوب مارون / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 098/1 جنوب مارون
 55. مناقصه واگذاری اجرای پیاده روسازی دو سمت بلوار شهید مطهری / مناقصه , مناقصه واگذاری اجرای پیاده روسازی دو سمت بلوار شهید مطهری
 56. مناقصه واگذاری نیروی خدماتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری نیروی خدماتی
 57. مناقصه واگذاری نیروی خدماتی (2) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری نیروی خدماتی(2)
 58. اصلاحیه مناقصه عمومی ایمن سازی ، اصلاح و زیباسازی میادین سطح شهر-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ایمن سازی ، اصلاح و زیباسازی میادین سطح شهر-اصلاحیه
 59. مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا در رستوران گاز و گاز مایع 500 / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا در رستوران گاز و گاز مایع 500
 60. مناقصه تأمین نیروی انسانی اداری- خدمات و پشتیبانی و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تأمین نیروی انسانی اداری- خدمات و پشتیبانی و ... - نوبت دوم