سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بخش هفتم آگهی مناقصات و مزایده 95.4.12

 

 1. مناقصه تکمیل مدرسه 12 کلاسه نواب صفوی و ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تکمیل مدرسه 12 کلاسه نواب صفوی و ...
 2. مناقصه آسفالت خیابان شهید خلیلی و کوچه های منشعب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه آسفالت خیابان شهید خلیلی و کوچه های منشعب نوبت دوم
 3. فراخوان مناقصه احداث ساختمان خانه محله نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی مناقصه , فراخوان مناقصه احداث ساختمان خانه محله نوبت دوم
 4. آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کابل 6*2 تکفاز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ،آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کابل 6*2 تکفاز نوبت دوم
 5. مناقصه عملیات اجرای عملیات ترمیم آسفالت نوار حفاری لوله گذاری آب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات اجرای عملیات ترمیم آسفالت نوار حفاری لوله گذاری آب
 6. مناقصه خرید 50.000 (پنجاه هزار کیلومتر) نخ امنیتی هولوگرافیک اسکناس و ایران چک- نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید 50.000 (پنجاه هزار کیلومتر) نخ امنیتی هولوگرافیک اسکناس و ایران چک- نوبت دوم
 7. تجدید مناقصه خط کشی محوری معابر سطح شهر / تجدید مناقصه , مناقصه خط کشی محوری معابر سطح شهر
 8. حراج حضوری مقادیر متنابهی لوازم مستعمل و فرسوده و اسقاطی از قبیل میز و صندلی و کمد و کتابخانه ... / آگهی حراج حضوری , حراج حضوری مقادیر متنابهی لوازم مستعمل و فرسوده و اسقاطی از قبیل میز و صندلی و کمد و کتابخانه ...
 9. مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی روستاهای... نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی روستاهای... نوبت سوم
 10. مناقصه اجرای خط انتقال مجتمع گزستان و شیطور شهرستان بافق نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خط انتقال مجتمع گزستان و شیطور شهرستان بافق نوبت دوم
 11. آگهی مزایده عمومی فروش تعداد 38 مورد از لوازم و دستگاههای اسقاطی / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش تعداد 38 مورد از لوازم و دستگاههای اسقاطی
 12. آگهی مناقصه عمومی بازپیرایی بوستان ششصد دستگاه / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی بازپیرایی بوستان ششصد دستگاه
 13. آگهی مناقصه احداث و توسعه پارک خطی حاشیه آموزگار فاز 2 / آگهی مناقصه , مناقصه احداث و توسعه پارک خطی حاشیه آموزگار فاز 2
 14. ارزیابی کیفی کمکهای اولیه پزشکی اداره کل راه آهن خراسان / آگهی ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی کمکهای اولیه پزشکی اداره کل راه آهن خراسان
 15. مناقصه احداث 10 باب مغازه بلوار ملاصدرا.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث 10 باب مغازه بلوار ملاصدرا....
 16. مزایده فروش سه قطعه زمین از زمین های شهرداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین از زمین های شهرداری نوبت دوم
 17. مناقصه انجام ارزیابی کیفی امور خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام ارزیابی کیفی امور خدمات شهری
 18. مناقصه واگذاری امور نقلیه خودروهای استیجاری / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور نقلیه خودروهای استیجاری
 19. مزایده واگذاری قطعی املاک مساحت 164.20 و166.60متر / مزایده,مزایده واگذاری قطعی املاک مساحت 164.20 و166.60متر
 20. مناقصه زیرسازی جدولگذاری و کف پوش اسپرت پارک ... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی جدولگذاری و کف پوش اسپرت پارک ... - نوبت دوم
 21. مزایده ساختمان تجاری مسکونی بخش سه نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان تجاری مسکونی بخش سه نوبت اول
 22. مزایده ملک بخش 5 قزوین عرصه 116.45متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 5 قزوین عرصه 116.45متر نوبت اول
 23. مزایده ملک به صورت عرصه یکباب مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به صورت عرصه یکباب مغازه نوبت اول
 24. مزایده یک واحد اپارتمان کاربری خدماتی نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان کاربری خدماتی نوبت اول
 25. مناقصه لوله فولادی درز آلیاژی CK45 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لوله فولادی درز آلیاژی CK45
 26. مزایده فروش سه رأس تلیسه / مزایده, مزایده فروش سه رأس تلیسه
 27. مزایده زمین مسکونی 110متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی 110متر
 28. مزایده تانک مذکور با ظرفیت 1000 کیلو گرم 3 جداره استیل / مزایده , مزایده تانک مذکور با ظرفیت 1000 کیلو گرم 3 جداره استیل
 29. مزایده یک قطعه زمین صد و بیست متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین صد و بیست متر نوبت دوم
 30. مزایده ششدانگ زمین مزروعی 6534مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی 6534مترمربع
 31. مزایده یکباب ساختمان با عرصه 395متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب ساختمان با عرصه 395متر نوبت دوم
 32. مزایده یک دستگاه کمباین مدل 2012 / مزایده , مزایده یک دستگاه کمباین مدل 2012 نوبت اول
 33. مزایده سرقفلی ششدانگ یکباب مغازه بخش 22 گیلان / مزایده,مزایده سرقفلی ششدانگ یکباب مغازه بخش 22 گیلان
 34. مزایده ششدانگ زمین 450متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 450متر
 35. مزایده کمباین کشاورزی جان دیر / مزایده , مزایده کمباین کشاورزی جان دیر
 36. مزایده ملک ساختمانی شمالی ساز / مزایده,مزایده ملک ساختمانی شمالی ساز
 37. مزایده فروش ورق های آهنی دریایی - نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده فروش ورق های آهنی دریایی- نوبت دوم
 38. مزایده فروش یک قطعه زمین دو نبش به صورت شمالی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین دو نبش به صورت شمالی
 39. مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری مسکونی و موقعیت جنوبی / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری مسکونی و موقعیت جنوبی
 40. مزایده یک دانگ و 125 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده یک دانگ و 125 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان
 41. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 تجدید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 تجدید
 42. مزایده فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن کشاورزی / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن کشاورزی
 43. مزایده فروش عرصه و اعیان مجتمع دهکده ساحلی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش عرصه و اعیان مجتمع دهکده ساحلی نوبت دوم
 44. مناقصه انجام تعمیرات ، سرویس ، نگهداری و توسعه تجهیزات مراکز تلفن ، شبکه ارتباطی و زیرساخت کابلی / آگهی مناقصه, مناقصه انجام تعمیرات ، سرویس ، نگهداری و توسعه تجهیزات مراکز تلفن ، شبکه ارتباطی و زیرساخت کابلی
 45. مزایده اجاره چمن مصنوعی واقع در پارک قائمیه- تجدید - نوبت دوم / آگهی مزایده حضوری , مزایده اجاره چمن مصنوعی واقع در پارک قائمیه- تجدید- نوبت دوم
 46. فراخوان مناقصه مدیریت سبز (اجرای پارکینگ فتوولتاییک ) / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه مدیریت سبز (اجرای پارکینگ فتوولتاییک )
 47. فراخوان شناسایی تولید کنندگان ماده شیمیایی کربنات سدیم سنگین / فراخوان شناسایی منابع,فراخوان شناسایی تولید کنندگان ماده شیمیایی کربنات سدیم سنگین
 48. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان با عرصه 97.41متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان با عرصه 97.41متر نوبت اول
 49. مزایده ورق سیاه ... / مزایده ورق سیاه ...
 50. مزایده شیک دستگاه لیفتراک 3 تنی / مزایده شیک دستگاه لیفتراک 3 تنی
 51. مزایده ملک تعرفه شده مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده ملک تعرفه شده مساحت صد و بیست متر
 52. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 11 تهران / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 11 تهران
 53. مناقصه حفاظت و نگهبانی 24 ساعته محدوده فیزیکی کارخانه کود آلی / آگهی مناقصه, مناقصه حفاظت و نگهبانی 24 ساعته محدوده فیزیکی کارخانه کود آلی
 54. تجدید مناقصه عمومی خرید سرعتگیرهای پلاستیکی - مرحله دوم نوبت اول / تجدید مناقصه عمومی خرید سرعتگیرهای پلاستیکی - مرحله دوم نوبت اول
 55. حراج فروش سرتیر و کیوسک فلزی تلفن / حراج فروش سرتیر و کیوسک فلزی تلفن
 56. مناقصه عمومی عملیات ساخت نمازخانه و محوطه سازی ساختمان / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات ساخت نمازخانه و محوطه سازی ساختمان
 57. آگهی مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی استان قم -نوبت سوم / آگهی مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی استان قم - نوبت سوم
 58. مزایده هشتاد تن لاینر بازیافتی با عرض 130 سانتی متر / مزایده , مزایده هشتاد تن لاینر بازیافتی با عرض 130 سانتی متر
 59. مزایده ملک مساحت 14350مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 14350مترمربع نوبت اول
 60. مزایده ششدانگ پلاک به صورت منزل مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک به صورت منزل مسکونی