سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات ثبت شده در تاریخ 96.7.23 سایت پارس نماد

 1. فراخوان مناقصه خرید، بارگیری، حمل و باراندازی 1600 تن لوله های پلی اتیلن - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید ، بارگیری، حمل و باراندازی 1600 تن لوله های پلی اتیلن - نوبت دوم
 2. مناقصه پروژه نصب و راه اندازیی دوربین های شهری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پروژه نصب و راه اندازیی دوربین های شهری نوبت دوم
 3. مناقصه خریداری پنیر uf و خرما - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری پنیر uf و خرما - نوبت دوم
 4. فراخوان انجام عملیات یکپارچه تامین مالی و اجرای شبکه های فرعی و اصلی جمع آوری و .... نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان انجام عملیات یکپارچه تامین مالی و اجرای شبکه های فرعی و اصلی جمع آوری و .... نوبت دوم
 5. مناقصه اجرای لوله گذاری فاضلاب در سطح شهر با نصب و جابجایی انشعابات مربوطه و ...نوبت دوم / مناقصه, مناقصه اجرای لوله گذاری فاضلاب در سطح شهر با نصب و جابجایی انشعابات مربوطه و ...نوبت دوم
 6. مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی
 7. مناقصه توسعه شبکه ، نصب انشعابات - نوبت دوم / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی, مناقصه توسعه شبکه ، نصب انشعابات - نوبت دوم
 8. مناقصه خرید انواع کنتور - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کنتور - نوبت دوم
 9. مناقصه خرید اقلام و نهاده های دامی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید اقلام و نهاده های دامی
 10. مناقصه عمومی واگذاری امور انتظاماتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی واگذاری امور انتظاماتی نوبت دوم
 11. مناقصه طرح آبرسانی مجتمع و عملیات حفاری ، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه طرح آبرسانی مجتمع و عملیات حفاری ، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ
 12. مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT - نوبت دوم
 13. مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای نمای خارجی ساختمان ICF مسجد ...96.7.23 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای نمای خارجی ساختمان ICF مسجد... 96.7.23
 14. مناقصه خرید دستکش نیتریل ساقه کوتاه / مناقصه عمومی , مناقصه خرید دستکش نیتریل ساقه کوتاه
 15. مناقصه خرید تجهیزات مخابراتی شبکه رادیویی نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , خرید تجهیزات مخابراتی شبکه رادیویی یگان حفاظت منابع آبزی نوبت دوم
 16. مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری نوبت دوم
 17. فراخوان مناقصه انتخاب مشاور برای اجرای کانون ارزیابی مدیران تجدید نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انتخاب مشاور برای اجرای کانون ارزیابی مدیران تجدید نوبت دوم
 18. تجدید مناقصه واگذاری امور فعالیت های آموزش سوادآموزی / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری امور فعالیت های آموزش سوادآموزی
 19. مناقصه تعویض 50 درصدی پاندل های RHIA نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعویض 50 درصدی پاندل های RHIA نوبت دوم
 20. مناقصه انجام امور بارگیری و حمل پسماند از ایستگاه موقت- تجدید / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای (تجدید) , مناقصه انجام امور بارگیری و حمل پسماند از ایستگاه موقت- تجدید
 21. مناقصه انواع روغن موتور ، گریس ، واسکازین / آگهی مناقصه , مناقصه انواع روغن موتور ، گریس ، واسکازین
 22. فراخوان تامین مالی و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان تامین مالی و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب
 23. مناقصه عمومی سرویس حمل و نقل ماموریت های درون شهری و برون شهری - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی سرویس حمل و نقل ماموریت های درون شهری و برون شهری - نوبت دوم
 24. مناقصه ارایه پیشنهاد واگذاری پرتفوی بیمه ای / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ارایه پیشنهاد واگذاری پرتفوی بیمه ای
 25. مناقصه 9 دستگاه پمپ andrtiz و پروانه های مورد نیاز / آگهی مناقصه ، مناقصه 9 دستگاه پمپ andrtiz و پروانه های مورد نیاز
 26. ارزیابی کیفی مناقصه خدمات تعمیرات ،نگهداری و عملیات بهره برداری کارخانه نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه ، ارزیابی کیفی مناقصه خدمات تعمیرات ،نگهداری و عملیات بهره برداری کارخانه نوبت دوم
 27. مناقصه خرید 15.000 دست کاپشن شلوار ایزوله رنگ / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 15.000 دست کاپشن شلوار ایزوله رنگ
 28. مناقصه عملیات حمل دستگاه حفاری پروژه خط 2 قطار شهری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات حمل دستگاه حفاری پروژه خط 2 قطار شهری
 29. تمدید مناقصه خرید تعداد 3500 حلقه نوار چسب / تمدید مناقصه عمومی, تمدید مناقصه خرید تعداد 3500 حلقه نوار چسب
 30. مناقصه انجام خدمات پاک سازی و نظافت صنعتی مکانیزه و یا ترکیبی / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات پاک سازی و نظافت صنعتی مکانیزه و یا ترکیبی
 31. مناقصه پروژه احداث شبکه جهت برق رسانی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه احداث شبکه جهت برق رسانی و ... نوبت دوم
 32. مناقصه خرید یک دستگاه تراش عمودی آسیایی (کاراسل و یک دستگاه بورینگ ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه تراش عمودی آسیایی (کاراسل و یک دستگاه بورینگ ... نوبت دوم
 33. مناقصه انجام باقیمانده اجرایی لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام باقیمانده اجرایی لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب تجدید نوبت دوم
 34. مناقصه خرید و خدمات نصب و راه اندازی تجهیزات سرور و ذخیره سازی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و خدمات نصب و راه اندازی تجهیزات سرور و ذخیره سازی
 35. فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در احداث توقفگاه ناوگان باری / فراخوان, فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در احداث توقفگاه ناوگان باری
 36. مناقصه خرید 4.000 متر لوله واتروال بویلر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 4.000 متر لوله واتروال بویلر نوبت دوم
 37. مناقصه عملیات حمل و نقل محصولات / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حمل و نقل محصولات
 38. مناقصه تهیه و تدارکات تجهیزات شامل سیم محافظ هوایی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و تدارکات تجهیزات شامل سیم محافظ هوایی
 39. مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن موردنیاز شبکه نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن موردنیاز شبکه نوبت دوم
 40. مناقصه خرید و تحویل تجهیزات CISCO / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید و تحویل تجهیزات CISCO
 41. فراخوان مشارکت در ساخت مرکز محله دنا و غرب مرکز ناحیه سهند / فراخوان، فراخوان مشارکت در ساخت مرکز محله دنا و غرب مرکز ناحیه سهند
 42. مناقصه واگذاری خدمات مختلف شامل ماشینکاری ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری خدمات مختلف شامل ماشینکاری ... - نوبت دوم
 43. فراخوان برگزاری تورهای گردشگری / آگهی فراخوان, فراخوان برگزاری تورهای گردشگری
 44. مناقصه خرید سه نوع تجهیزات آتش نشانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه خرید سه نوع تجهیزات آتش نشانی - نوبت دوم
 45. مناقصه حفر و تجهیز یک حلقه چاه (قسمت ششم ) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه حفر و تجهیز یک حلقه چاه (قسمت ششم )
 46. فراخوان مشارکت در ساخت مرکز محله سهند و شرق مرکز ناحیه سهند / فراخوان، فراخوان مشارکت در ساخت مرکز محله سهند و شرق مرکز ناحیه سهند
 47. مناقصه خرید و تحویل HP سرور / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید و تحویل HP سرور
 48. تجدید مناقصه اجرای مخزن ژئوممبران با ظرفیت 3000 مترمکعب ... نوبت دوم / تجدید مناقصه اجرای مخزن ژئوممبران با ظرفیت 3000 مترمکعب ... تجدید نوبت دوم
 49. مناقصه ساخت 1500 عدد مخزن نگهداری پسمان نیروگاه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت 1500 عدد مخزن نگهداری پسمان نیروگاه
 50. فراخوان عمومی دعوت از سرمایه گذار نسبت به احیا و عمران موقوفات نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان عمومی دعوت از سرمایه گذار نسبت به احیا و عمران موقوفات نوبت دوم
 51. مناقصه نظافت ترمینالها، اماکن و ساختمانها و... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نظافت ترمینالها، اماکن و ساختمانها و...
 52. مناقصه خرید 160 دست گیج و فرامین کنترلی - نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه خرید 160 دست گیج و فرامین کنترلی - نوبت دوم
 53. آگهی شناسایی مشاوران طراحی پایه (Basic design ) و مشاوره احداث واحدهای جدید / آگهی شناسایی مشاوران،آگهی شناسایی مشاوران طراحی پایه (Basic design ) و مشاوره احداث واحدهای جدید
 54. تجدید مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات فنی مهندسی و صنایع همجوار / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات فنی مهندسی و صنایع همجوار
 55. مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 96.7.23 / مناقصه, مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 96.7.23
 56. مناقصه خرید تعداد 12 عدد ریلیف والو / مناقصه عمومی، مناقصه خرید تعداد 12 عدد ریلیف والو
 57. مناقصه ارائه کامل خدمات سرویس ، نگهداری و تعمیرات اسانسور ... / مناقصه , مناقصه ارائه کامل خدمات سرویس ، نگهداری و تعمیرات اسانسور ...
 58. مناقصه عملیات لکه گیری ، آسفالت محورهای.... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات لکه گیری ، آسفالت محورهای.... تجدید نوبت دوم
 59. فراخوان خرید 75 دستگاه تجهیزات هیدرولیک نجات / فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید 75 دستگاه تجهیزات هیدرولیک نجات
 60. مناقصه پروژه بهسازی سیستم هدایت ابهای سطحی .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه بهسازی سیستم هدایت ابهای سطحی ....
 61. مناقصه میزان 220 تن برنج ایرانی ایرانی / آگهی مناقصه , مناقصه میزان 220 تن برنج ایرانی ایرانی
 62. مناقصه خرید کارت های اینورتر / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید کارت های اینورتر
 63. فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت / فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت
 64. مناقصه اجرای کانالهای جمع آوری آبهای سطحی در سطح شهر....نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای کانالهای جمع آوری آبهای سطحی در سطح شهر.... نوبت دوم
 65. فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت پروژه ستاره 1... / فراخوان، فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت پروژه ستاره 1...
 66. فراخوان مناقصه خدمات مهندسی ،تامین و راندن مته های حفاری نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله ای،فراخوان خدمات مهندسی ،تامین و راندن مته های حفاری نوبت دوم
 67. مناقصه تعمیرات، لایروبی و رنگ آمیزی مخزن و ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه تعمیرات، لایروبی و رنگ آمیزی مخزن و ... نوبت اول
 68. مناقصه تهیه پکیج انشعاب آب (لوازم انشعاب آب و کنتور) / آگهی ارزیابی کیفی و شناسایی مناقصه گران, مناقصه تهیه پکیج انشعاب آب (لوازم انشعاب آب و کنتور)
 69. مناقصه لوله های rh1a و rh1b بویلر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لوله های rh1a و rh1b بویلر نوبت دوم
 70. فراخوان مناقصه انجام پروژه طراحی ، خرید و نصب و تست و راه اندازی سیستم کنترل نوبت دوم / فراخوان مناقصات ، فراخوان مناقصه انجام پروژه طراحی ، خرید و نصب و تست و راه اندازی سیستم کنترل نوبت دوم
 71. تجدید مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری و مسی... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری و مسی...
 72. مناقصه پروژه عملیات اجرایی تجهیز و اجرای دکوراسیون داخلی سالن همایش کتابخانه مرکزی ...تجدید / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی, مناقصه پروژه عملیات اجرایی تجهیز و اجرای دکوراسیون داخلی سالن همایش کتابخانه مرکزی ...تجدید
 73. مناقصه انجام خدمات پیمانکاری ( فعالیتهای اداری و پشتیبانی) / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات پیمانکاری ( فعالیتهای اداری و پشتیبانی)
 74. مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان و خدمات آبدارخانه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان و خدمات آبدارخانه
 75. فراخوان خرید و نصب ده دستگاه برج نور / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خرید و نصب ده دستگاه برج نور
 76. مناقصه اجرای کانیوو وسط کوچه های سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای کانیوو وسط کوچه های سطح شهر نوبت دوم
 77. آگهی دعوت مناقصه عمومی احداث راه های دسترسی به مجتمع خدمات رفاهی / آگهی دعوت مناقصه عمومی،آگهی دعوت مناقصه عمومی احداث راه های دسترسی به مجتمع خدمات رفاهی
 78. مناقصه تامین تجهیزات هواووی ADSL DSLAM... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین تجهیزات هواووی ADSL DSLAM...
 79. فراخوان اجاره یک فروند شناور خدماتی نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان اجاره یک فروند شناور خدماتی نوبت دوم
 80. ارزیابی کیفی مناقصه تهیه و اجرا سازه و تجهیزات هیدرومکانیکی دریچه های استاپ...تجدید / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی مناقصه تهیه و اجرا سازه و تجهیزات هیدرومکانیکی دریچه های استاپ...تجدید
 81. مناقصه خرید کمپرسور اسکرو و درایر تبریدی و نیتروژن ساز و تله آبگیر.... / مناقصه عمومی , مناقصه خرید کمپرسور اسکرو و درایر تبریدی و نیتروژن ساز و تله آبگیر....
 82. مناقصه لوله کشی فومینگ و کولینگ مخزن T1 نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه لوله کشی فومینگ و کولینگ مخزن T1 نوبت دوم
 83. تجدید مناقصه خرید 2300 عدد لامپ LED و کم مصرف ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 2300 عدد لامپ LED و کم مصرف
 84. آگهی ارزیابی کیفی مناقصه ارائه خدمات منشگیری ، ماشین نویسی نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه، آگهی ارزیابی کیفی مناقصه ارائه خدمات منشگیری ، ماشین نویسی نوبت دوم
 85. مناقصه نگهداری فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری فضای سبز نوبت دوم
 86. مناقصه اجرای حدود 2900 متر اصلاح شبکه و 360 فقره انشعاب آب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای حدود 2900 متر اصلاح شبکه و 360 فقره انشعاب آب نوبت دوم
 87. تجدید مناقصه خرید 4000 عدد اسپیسر بین فازی خطوط ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 4000 عدد اسپیسر بین فازی خطوط .
 88. مناقصه نصب انشعابات متفرقه نوبت دوم / آگهی عمومی، مناقصه نصب انشعابات متفرقه نوبت دوم
 89. تجدید مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک نوبت دوم
 90. مناقصه اجرای حدود 4420 متر اصلاح شبکه و 573 فقره انشعاب آب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای حدود 4420 متر اصلاح شبکه و 573 فقره انشعاب آب نوبت دوم
 91. مناقصه انجام خدمات مورد نیاز تخلیه و بارگیری مواد شیمیایی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه انجام خدمات مورد نیاز تخلیه و بارگیری مواد شیمیایی نوبت دوم
 92. تمدید مناقصه تهیه 5.000.000 کارت مغناطیسی عابر بانک / تمدید ، مناقصه تهیه 5.000.000 کارت مغناطیسی عابر بانک
 93. مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای (صبحانه، ناهار و شام) کارکنان و مامورین اماکن... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای (صبحانه، ناهار و شام) کارکنان و مامورین اماکن... نوبت دوم
 94. اصلاحیه فراخوان مناقصه تکمیل عملیات اجرایی ابنیه ، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی موزه / اصلاحیه فراخوان , فراخوان مناقصه تکمیل عملیات اجرایی ابنیه ، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی موزه
 95. مناقصه تعویض قسمتی از خط انتقال ماژین / آگهی مناقصه ، مناقصه تعویض قسمتی از خط انتقال ماژین
 96. فراخوان مناقصه انجام مطالعات رمپ (شناور) مسافری نوبت دوم / فراخوان مناقصه ارزیابی کیفی خدمات مشاوره , فراخوان مناقصه انجام مطالعات رمپ (شناور) مسافری نوبت دوم
 97. مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت... نوبت دوم
 98. مناقصه پروژه ایمن سازی و نگهداری راههای استان ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه پروژه ایمن سازی و نگهداری راههای استان ... نوبت دوم
 99. تجدید مناقصه خرید 450 تن گلوله فلزی فورج 96.7.23 / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید 450 تن گلوله فلزی فورج 96.7.23
 100. فراخوان مناقصه ارائه خدمات تهیه ، طبخ و پذیرایی سه وعده غذای کارکنان / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ارائه خدمات تهیه ، طبخ و پذیرایی سه وعده غذای کارکنان