سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.2.11 در سایت

 1. مناقصه واگذاری خدمات نیروی انسانی موردنیاز - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات نیروی انسانی موردنیاز - نوبت دوم
 2. استعلام مطالعات برنامه احیا تالاب از طریق راهکارهای بیومهندسی و بیومکانیکی ... / استعلام, مطالعات برنامه احیا تالاب از طریق راهکارهای بیومهندسی و بیومکانیکی ...
 3. فراخوان خرید ، تامین و نصب تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون شبکه های فرعی نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید ، تامین و نصب تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون شبکه های فرعی نوبت دوم
 4. مناقصه یکدستگاه دیزل ژنراتور تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه یکدستگاه دیزل ژنراتور تجدید
 5. مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سردخانه - تجدید / تجدید مناقصه، مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سردخانه
 6. فرخوان عمومی تهیه لیست کوتاه پیمانکاران / فرخوان عمومی, فرخوان عمومی تهیه لیست کوتاه پیمانکاران
 7. استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام, کولرگازی اسپلیت
 8. مناقصه ساخت بلسن مسی با پایه برنجی M48، انواع پیچ و مهره... / آگهی مناقصه ، مناقصه ساخت بلسن مسی با پایه برنجی M48، انواع پیچ و مهره...
 9. مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری- تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری- تجدید
 10. فراخوان ارائه خدمات راهبری پنج فروند قایق های موتوری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان ارائه خدمات راهبری پنج فروند قایق های موتوری نوبت دوم
 11. تجدید مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی
 12. مناقصه انجام وظایف پشتیبانی و خدماتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام وظایف پشتیبانی و خدماتی
 13. مناقصه پروژه پیاده رو ضلع شرقی و غربی چهار باغ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه پیاده رو ضلع شرقی و غربی چهار باغ...
 14. استعلام کارتریج HP401 ایرانی گرید A / استعلام, کارتریج HP401 ایرانی گرید A
 15. مناقصه نگهداری و تعمیر سیستم های هوشمند / مناقصه ,مناقصه نگهداری و تعمیر سیستم های هوشمند
 16. استعلام تجهیزات آشپزخانه / استعلام, تجهیزات آشپزخانه
 17. استعلام جو، یونجه، سبوس و .... / استعلام, استعلام جو، یونجه، سبوس و ....
 18. استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...
 19. استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...
 20. استعلام گازکشی ... / استعلام , استعلام گازکشی ...
 21. مناقصه خرید 17500 متر کابل خودنگهدار فشار ضعیف... / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه خرید 17500 متر کابل خودنگهدار فشار ضعیف...
 22. تمدید مهلت فراخوان مجدد اجرای طرح راه اندازی سیستم دوچرخه اشتراکی / تمدید فراخوان مجدد ,تمدید مهلت فراخوان اجرای طرح راه اندازی سیستم دوچرخه اشتراکی
 23. مناقصه خدمات امداد و نجات - اورژانس / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات امداد و نجات - اورژانس
 24. استعلام تهیه و تولید تیزر تلویزیونی و پخش از صدا وسیما / استعلام, تهیه و تولید تیزر تلویزیونی و پخش از صدا وسیما
 25. استعلام رگلاتور کلریناتور گازی ... / استعلام, رگلاتور کلریناتور گازی ...
 26. مناقصه ساخت مرکز نگهداری معتادین / مناقصه, مناقصه ساخت مرکز نگهداری معتادین
 27. تمدید مناقصه خریداری یک خط مکانیزه مونتاژ نهایی صندلی / آگهی مناقصه, تمدید مناقصه خریداری یک خط مکانیزه مونتاژ نهایی صندلی
 28. مناقصه اجرای ساحل سازی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای ساحل سازی تجدید
 29. استعلام کنتور الکترومغناطس ... / استعلام , استعلام کنتور الکترومغناطس ...
 30. استعلام آسفالت محوطه ... / استعلام, آسفالت محوطه ...
 31. مناقصه عمومی خرید یک دستگاه آمبولانس تویوتا هایروف تیپ A با تجهیزات (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید یک دستگاه آمبولانس تویوتا هایروف تیپ A با تجهیزات (نوبت دوم)
 32. استعلام ایمن سازی و ساماندهی سه راهی ... / استعلام, ایمن سازی و ساماندهی سه راهی رگرز ...
 33. مناقصه عمومی اجرای پخش آسفالت و لکه گیری / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای پخش آسفالت و لکه گیری
 34. مناقصه توسعه پارک - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه توسعه پارک - نوبت دوم
 35. مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای شبکه گازرسانی و ... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای شبکه گازرسانی و ... (نوبت دوم)
 36. فراخوان مناقصه پروژه احداث جاده بین مزارع شهرستان نوبت دوم / مناقصه ، فراخوان مناقصه پروژه احداث جاده بین مزارع شهرستان نوبت دوم
 37. استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...
 38. مناقصه امور تعمیرات، نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی و .... - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه امور تعمیرات، نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی و ....- نوبت دوم
 39. مناقصه خرید شیرآلات صنعتی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید شیرآلات صنعتی نوبت دوم
 40. فراخوان تامین متمرکز اعلام انشعاب آب لوازم انشعاب ، کنتور ، لوله و اتصالات و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی, مناقصه تامین متمرکز اعلام انشعاب آب لوازم انشعاب ، کنتور ، لوله و اتصالات و ... نوبت دوم
 41. استعلام واگذاری خدمات نگهداری و مدیریت مهمانسرای دانشگاه ... / استعلام, واگذاری خدمات نگهداری و مدیریت مهمانسرای دانشگاه ...
 42. مناقصه امور خدماتی و تنظیفی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدماتی و تنظیفی - نوبت دوم
 43. مناقصه سرویس دهی درون شهری و برون شهری نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس دهی درون شهری و برون شهری نوبت دوم
 44. مناقصه خریداری قطعات ، دستگاهها و اقلام نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خریداری قطعات ، دستگاهها و اقلام نوبت دوم
 45. استعلام جمع آوری پسماند... / استعلام, استعلام جمع آوری پسماند...
 46. تجدید مناقصه خاکبرداری ، جدولگذاری - نوبت دوم / مناقصه ، تجدید مناقصه خاکبرداری ، جدولگذاری - نوبت دوم
 47. مناقصه اجرای پروژه توسعه فیدر در محدوده مدیریت - نوبت دوم / مناقصه اجرای پروژه توسعه فیدر در محدوده مدیریت - نوبت دوم
 48. استعلام بازسازی سردهنه ... / استعلام, بازسازی سردهنه ...
 49. تجدید مناقصه عمومی تعمیر درزین های مستقر / فراخوان ارزیابی کیفی، تجدید مناقصه عمومی تعمیر درزین های مستقر
 50. استعلام جو، یونجه، سبوس و ... / استعلام, جو، یونجه، سبوس و ...
 51. مناقصه عملیات آسفالت ریزی شامل تهیه ، بارگیری و ...مرحله اول نوبت دوم / مناقصه, مناقصه عملیات آسفالت ریزی شامل تهیه ، بارگیری و ...مرحله اول نوبت دوم
 52. مناقصه اجرای عملیات گازرسانی / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی
 53. مناقصه تجهیز و احداث اتاقک چاه، اجرای خط انتقال ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه تجهیز و احداث اتاقک چاه، اجرای خط انتقال ... (نوبت دوم)
 54. استعلام سرویس و نگهداری ICP-MS ... / استعلام , استعلام سرویس و نگهداری ICP-MS ...
 55. استعلام الکتروموتور گیربکس ... / استعلام , استعلام الکتروموتور گیربکس ...
 56. استعلام کیت آر پی 500 تستی امگا / استعلام, کیت آر پی آر 500 تستی امگا ...
 57. فراخوان مناقصه FISHER I/P TRANSDUCERS - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه FISHER I/P TRANSDUCERS - نوبت دوم
 58. مناقصه عمومی خرید مقره های سیلیکونی و یراق آلات خطوط 400 کیلوولت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید مقره های سیلیکونی و یراق آلات خطوط 400 کیلوولت - نوبت دوم
 59. مناقصه خرید خوراک آبزی پروری / مناقصه, مناقصه خرید خوراک آبزی پروری
 60. استعلام برون سپاری تنظیفات شستشو و آبدارخانه .. / استعلام, برون سپاری تنظیفات شستشو و آبدارخانه ..
 61. فراخوان سرمایه گذار جهت راه اندازی خطوط سیار معاینه فنی / فراخوان سرمایه گذار جهت راه اندازی خطوط سیار معاینه فنی
 62. مناقصه خرید یک دستگاه طیف سنج مادون قرمز (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه طیف سنج مادون قرمز (نوبت دوم)
 63. اصلاحیه مناقصه تهیه طرح ناحیه نوشهر نوبت دوم / آگهی مناقصه , اصلاحیه مناقصه تهیه طرح ناحیه نوشهر نوبت دوم
 64. مناقصه انجام کامل عملیات احداث مخزن پانصد متر مکعب حصارکشی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام کامل عملیات احداث مخزن پانصد متر مکعب حصارکشی... نوبت دوم
 65. فراخوان GAS ENGINE CLARK / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان GAS ENGINE CLARK
 66. مناقصه LINDE P/F LADEN CONTAINER HANDLER / مناقصه عمومی, مناقصه LINDE P/F LADEN CONTAINER HANDLER
 67. مناقصه تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب / مناقصه , مناقصه تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب
 68. مناقصه آشپزخانه و سلف بیمارستان / مناقصه , مناقصه آشپزخانه و سلف بیمارستان نوبت اول
 69. مناقصه تکمیل سالن ورزشی تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سالن ورزشی تجدید
 70. مناقصه خرید انواع ترانسفورماتورهای هوایی و زمینی... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع ترانسفورماتورهای هوایی و زمینی...
 71. مناقصه عمومی خرید یک دستگاه فلوسایتومتری / مناقصه ,مناقصه عمومی خرید یک دستگاه فلوسایتومتری
 72. مناقصه حراست و نگهبانی و بهره برداری از تاسیسات تامین و توزیع آب... / مناقصه عمومی, مناقصه حراست و نگهبانی و بهره برداری از تاسیسات تامین و توزیع آب...
 73. مناقصه خرید و گارانتی و پشتیبانی 1000 دستگاه چاپگر لیزری تک رنگ / مناقصه عمومی , مناقصه خرید و گارانتی و پشتیبانی 1000 دستگاه چاپگر لیزری تک رنگ
 74. تجدید مناقصه امور حفاظت فیزیکی / ?مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه امور حفاظت فیزیکی
 75. مناقصه انجام سرمایه گذاری به منظور تولید سالیانه 50 هزار تن کارنالیت و ... نوبت چهارم / مناقصه ,مناقصه انجام سرمایه گذاری به منظور تولید سالیانه 50 هزار تن کارنالیت و ... نوبت چهارم
 76. مناقصه خرید پودر مگنتیت - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید پودر مگنتیت - نوبت دوم
 77. استعلام ظرف یکبار مصرف ... / استعلام , استعلام ظرف یکبار مصرف ...
 78. مناقصه عملیات ایمنی ، کنترل ترافیک ، امداد و انسداد / آگهی مناقصات عمومی ، مناقصه عملیات ایمنی ، کنترل ترافیک ، امداد و انسداد
 79. مناقصه اجرای سرویس بهداشتی / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای سرویس بهداشتی
 80. استعلام تلویزیون ... / استعلام, استعلام تلویزیون ...
 81. استعلام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات آب آشامیدنی روستاهای ... / استعلام, خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات آب آشامیدنی روستاهای ...
 82. اصلاحیه فراخوان بهسازی و روکش آسفالت / اصلاحیه , اصلاحیه فراخوان بهسازی و روکش آسفالت
 83. فراخوان مناقصه محوطه سازی و تکمیل حصارکشی ... - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه محوطه سازی و تکمیل حصارکشی ... - نوبت دوم
 84. استعلام خدمات مورد نیاز / استعلا, خدمات مورد نیاز
 85. استعلام تهیه نقشه های توپوگرافی... / استعلام, استعلام تهیه نقشه های توپوگرافی...
 86. استعلام دستکش، چکمه ... / استعلام, استعلام دستکش، چکمه ...
 87. استعلام اتصالات پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام اتصالات پلی اتیلن ...
 88. مناقصه خرید اقلام شامل خرید الکتروموتور افقی .... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید اقلام شامل خرید الکتروموتور افقی ....
 89. استعلام طرح مرمت و باززنده سازی خانه های تاریخی / استعلام, طرح مرمت و باززنده سازی خانه های تاریخی
 90. استعلام تعمیرات کلی ساختمان ... / استعلام, استعلام تعمیرات کلی ساختمان ...
 91. مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی - نوبت دوم / مناقصه عمومی,مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی - نوبت دوم
 92. استعلام خرید هادی برق ... / استعلام, استعلام خرید هادی برق ...
 93. استعلام آشکارسازی ساختار کالبدی و فضایی... / استعلام, استعلام آشکارسازی ساختار کالبدی و فضایی...
 94. مناقصه واگذاری اجرا پروژه برقرسانی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری اجرا پروژه برقرسانی (نوبت دوم)
 95. مناقصه اجرای پروژه ایجاد قدرت مانور - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه ایجاد قدرت مانور - نوبت دوم
 96. مناقصه واگذاری امور تنظیفات و ... / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور تنظیفات و ...
 97. استعلام رفع نقطه حادثه خیز محور.. / استعلام, رفع نقطه حادثه خیز محور..
 98. استعلام اجرای طرح هادی روستا ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا ...
 99. فراخوان ارزیابی کیفی TUBE BUNDEL... (نوبت دوم) / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی TUBE BUNDEL... (نوبت دوم)
 100. استعلام تخم مرغ برند مروارید / استعلام, تخم مرغ برند مروارید
 101. استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...
 102. مناقصه کلیه امور تهیه ،طبخ غذای گرم بیماران - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه کلیه امور تهیه ،طبخ غذای گرم بیماران - نوبت دوم
 103. مناقصه اجرای زمین چمن مصنوعی ... / مناقصه مناقصه اجرای زمین چمن مصنوعی ...
 104. فراخوان خرید ادوات ابزار دقیق نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ای , فراخوان خرید ادوات ابزار دقیق نوبت دوم
 105. استعلام بکارگیری خدماتی ... / استعلام , استعلام بکارگیری خدماتی ...
 106. استعلام کامپیوتر MSI / استعلام, کامپیوتر MSI
 107. فراخوان مشاوران تدوین معماری تفصیلی حوزه لجستیک و حمل ونقل چند وجهی نوبت دوم / فراخوان مشاوران, فراخوان مشاوران تدوین معماری تفصیلی حوزه لجستیک و حمل ونقل چند وجهی نوبت دوم
 108. استعلام اجرای آسفالت معابر... / استعلام, استعلام اجرای آسفالت معابر...
 109. مناقصه بخشی از فعالیت های مورد نیاز خود از جمله اداری و....نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای بازسازی و تعمیرات ساختمانهای اداری و منازل...نوبت دوم
 110. مناقصه عمومی لوله پلی اتیلن دو جداره کاروگیت با کوپلر - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی لوله پلی اتیلن دو جداره کاروگیت با کوپلر - نوبت دوم