سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات مناقصه و مزایده 95.5.13 (بخش چهارم)

 

 1. مناقصه ست کامل کیسه برزنتی صندوق صدقات و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ست کامل کیسه برزنتی صندوق صدقات و ... نوبت دوم
 2. مناقصه خرید یکدستگاه ویسکومتر CCS-2100LT نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید یکدستگاه ویسکومتر CCS-2100LT نوبت دوم
 3. مناقصه خرید یکدستگاه آنالایزر فلزات نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید یکدستگاه آنالایزر فلزات نوبت دوم
 4. مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان نوبت دوم
 5. مناقصه خرید پنج دستگاه میکسر نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید پنج دستگاه میکسر نوبت دوم
 6. مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش دو بروجرد نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش دو بروجرد نوبت اول
 7. آگهی مناقصه واگذاری راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات مرکزی ، پمپخانه و تصفیه خانه / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات مرکزی ، پمپخانه و تصفیه خانه
 8. مزایده بهره برداری از بخش لابراتوار کلینیک شهید منتظری / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از بخش لابراتوار کلینیک شهید منتظری
 9. مزایده بهره برداری از بخش رادیولوژی کلینیک...95.05.13 / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از بخش رادیولوژی کلینیک ... 95.05.13
 10. مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی در شهرستان گناباد / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی در شهرستان گناباد
 11. اصلاحیه مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز -اصلاحیه
 12. مناقصه تامین 130 نفر نیروی نگهبانی جهت حفاظت فیزیکی اماکن / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین 130 نفر نیروی نگهبانی جهت حفاظت فیزیکی اماکن
 13. مناقصه تامین ، حمل مصالح و اجرای عملیات نازک کاری در پروژه مجتمع مسکونی خانه باغ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین ، حمل مصالح و اجرای عملیات نازک کاری در پروژه مجتمع مسکونی خانه باغ نوبت دوم
 14. مناقصه خرید 2300 شاخه لوله گالوانیزه داربست بندی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 2300 شاخه لوله گالوانیزه داربست بندی
 15. مناقصه خرید 7 دستگاه suction heater / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 7 دستگاه suction heater
 16. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 173.25متر بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 173.25متر بخش دو
 17. مزایده یک قطعه زمین به مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت سیصد متر
 18. مناقصه نسبت 63000 لیتر رزین آنیونی و کانیونی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت 63000 لیتر رزین آنیونی و کانیونی
 19. مزایده زمین واقع در پارک دانشجو جهت احداث شهربازی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده زمین واقع در پارک دانشجو جهت احداث شهربازی نوبت دوم
 20. آگهی شناسایی خرید دستگاه PAD personal digital Assistant / آگهی شناسایی خرید دستگاه PAD personal digital Assistant
 21. مناقصه خرید و تحویل تجهیزات Cisco / مناقصه عمومی , مناقصه خرید و تحویل تجهیزات Cisco
 22. فراخوان مزایده 1250 تن روغن برگرفته از پساب / آگهی فراخوان مزایده عمومی ,مزایده 1250 تن روغن برگرفته از پساب
 23. مناقصه انجام عملیات استافینگ و انبارداری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات استافینگ و انبارداری
 24. مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مساحت 124.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مساحت 124.05متر
 25. مزایده فروش کاسه روشویی ، پایه روشویی و ... / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده فروش کاسه روشویی ، پایه روشویی و ...
 26. مزایده سه دستگاه کش باف با مارک پروتی / مزایده,مزایده سه دستگاه کش باف با مارک پروتی
 27. مناقصه احداث پل ارتباطی بلوار خلج آباد .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پل ارتباطی بلوار خلج آباد ....
 28. مزایده فروش املاک کاربری تجاری مساحت 30.40 و 92.51متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری مساحت 30.40 و 92.51متر نوبت دوم
 29. مزایده یکباب واحد مسکونی عمارت به کلاسه 950429 الف 2 / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی عمارت به کلاسه 950429 الف 2
 30. مزایده امتیاز محیط تابلوهای بیلبرد روی سایه بان های سطح شهر / آگهی مزایده عمومی ، مزایده امتیاز محیط تابلوهای بیلبرد روی سایه بان های سطح شهر
 31. مزایده ملک زمین مشاع مساحت 200.00مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده ملک زمین مشاع مساحت 200.00مترمربع مرحله اول
 32. مناقصه فاز اول احداث پارک ترافیک شهر - نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه فاز اول احداث پارک ترافیک شهر - نوبت دوم
 33. فراخوان BALL VALVE 12X10 CLASS 600 / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان BALL VALVE 12X10 CLASS 600
 34. مزایده یک قطعه زمین به مساحت اولیه 553/95متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت اولیه 553/95متر نوبت اول
 35. مزایده فروش یکی از املاک مازاد در شهرک صنعتی نهرمیان / مزایده,مزایده فروش یکی از املاک مازاد در شهرک صنعتی نهرمیان
 36. ارزیابی کیفی فرمهای بیمارستانی / آگهی عمومی ارزیابی کیفی ,ارزیابی کیفی فرمهای بیمارستانی
 37. تجدید مناقصه گازرسانی به شبکه پراکنده شهرستان اسلام آباد غرب نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه گازرسانی به شبکه پراکنده شهرستان اسلام آباد غرب نوبت دوم
 38. فراخوان P / F SHAFFER MULTI RAMS نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی ,فراخوان P / F SHAFFER MULTI RAMS نوبت دوم
 39. مناقصه نسبت به واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری معابر در سطح شهرداری منطقه 4 / مناقصه نسبت به واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری معابر در سطح شهرداری منطقه 4
 40. مناقصه ارائه خدمات مهندسی مشاوره و طراحی فاز یک و دو ... / مناقصه ارائه خدمات مهندسی مشاوره و طراحی فاز یک و دو ...
 41. مناقصه عمومی پروژه احداث خط لوله 16 اینچ حدفاصل مراکز انتقال نفت- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه احداث خط لوله 16 اینچ حدفاصل مراکز انتقال نفت- نوبت دوم
 42. فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرات فاضلاب و گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز - نوبت دوم / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرات فاضلاب و گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز نوبت دوم
 43. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و تاکسیرانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و تاکسیرانی
 44. مزایده واگذاری 3 باب غرفه تعمیرگاهی و خدمات خودوریی تجدید / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری 3 باب غرفه تعمیرگاهی و خدمات خودوریی تجدید
 45. تجدید مناقصه خدمات خودرویی شامل ماموریتهای درون شهری ... / خلاصه اگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خدمات خودرو یی شامل ماموریتهای درون شهری ...
 46. مزایده واگذاری حق بهره برداری از دو باب سالن ورزشی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری حق بهره برداری از دو باب سالن ورزشی
 47. مناقصه تکمیل بیمارستان ولیعصر / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه تکمیل بیمارستان ولیعصر
 48. مزایده یک دستگاه منزل مسکونی بخش یازده مشاع / مزایده,مزایده یک دستگاه منزل مسکونی بخش یازده مشاع
 49. مناقصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی / فراخوان مناقصه, مناقصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
 50. مناقصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی... مراکز بهداشت شماره یک، سه و ثامن / فراخوان مناقصه, مناقصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی.... مراکز بهداشت شماره یک، سه و ثامن
 51. مناقصه خریداری غذای مورد نیاز شبکه بهداشت و درمان / فراخوان مناقصه, مناقصه خریداری غذای مورد نیاز شبکه بهداشت و درمان
 52. مناقصه خرید خدمت تعداد 9 نیرو جهت امور اداری و پشتیبانی / مناقصه عمومی,مناقصه خرید خدمت تعداد 9 نیرو جهت امور اداری و پشتیبانی
 53. مناقصه عملیات حراست و نگهبانی از باغات پسته / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات حراست و نگهبانی از باغات پسته
 54. مناقصه نصب کنتور تکفاز و سه فاز مشترکین عادی / آگهی مناقصه های عمومی, مناقصه نصب کنتور تکفاز و سه فاز مشترکین عادی
 55. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه کلاسه 99 ولایات / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه کلاسه 99 ولایات
 56. همایش بزرگ خانواده های کنکوری / همایش بزرگ خانواده های کنکوری
 57. مناقصه اصلاح هندسی تقاطع های همسطح سواره رو سطح منطقه- 95.05.13 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح هندسی تقاطع های همسطح سواره رو سطح منطقه- 95.05.13
 58. مناقصه خرید لیبل های مصرفی سالیانه / آگهی مناقصه, مناقصه خرید لیبل های مصرفی سالیانه
 59. مزایده فروش محل کارخانه و دستگاهها از قبیل ویبراتور و ...تجدید / آگهی تجدید مزایده,مزایده فروش محل کارخانه و دستگاهها از قبیل ویبراتور و ... تجدید
 60. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 98/5متر طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 98/5متر طبقه اول

بخش دوازدهم آگهی مناقصات و مزایده 95.4.12

 1. مناقصه ارائه خدمات بیمه تکمیلی پرسنل 95.4.12 / آگهی مناقصه, مناقصه ارائه خدمات بیمه تکمیلی پرسنل 95.4.12
 2. مزایده ساختمان مسکونی بخش نه قزوین مرحله اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش نه قزوین مرحله اول
 3. تجدید مزایده یک دستگاه خودرو پژو مدل 1380 / آگهی تجدید مزایده عمومی ,مزایده یک دستگاه خودرو پژو مدل 1380
 4. مزایده عمومی قطعات و لوازم یدکی خودرویی مازاد بر نیاز دانشگاه / مزایده, مزایده عمومی قطعات و لوازم یدکی خودرویی مازاد بر نیاز دانشگاه
 5. مناقصه گازرسانی به روستاها ( احداث شبکه توزیع گاز ) - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه گازرسانی به روستاها ( احداث شبکه توزیع گاز ) - نوبت دوم
 6. مزایده واگذاری یکباب منزل مسکونی شماره نه / مزایده,مزایده واگذاری یکباب منزل مسکونی شماره نه
 7. مزایده مشارکت در استحصال مصالح معدن شن و ماسه دزک بندرعباس نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده مشارکت در استحصال مصالح معدن شن و ماسه دزک بندرعباس نوبت دوم
 8. مناقصه راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ، حراست و نگهبانی و نگهداری پارک جنگلی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ، حراست و نگهبانی و نگهداری پارک جنگلی نوبت دوم
 9. مزایده فروش 5 باب از مغازه های بازار روز کتالم / مزایده,مزایده فروش 5 باب از مغازه های بازار روز کتالم
 10. مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان جدید شهرداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان جدید شهرداری
 11. مناقصه عملیات حفاری - کابلکشی - مفصلبندی مرکز مخابرات شهید باهنر (رباط کریم) / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه عملیات حفاری - کابلکشی - مفصلبندی مرکز مخابرات شهید باهنر (رباط کریم)
 12. مناقصه ساخت و نصب 400 عدد علمک و 2 کیلومتر حفره خالی قائمشهر... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت و نصب 400 عدد علمک و 2 کیلومتر حفره خالی قائمشهر...
 13. مناقصه انجام امور مربوط به فضای سبز و واگذاری امور خدمات شهری و رفت و روب سطح شهر... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور مربوط به فضای سبز و واگذاری امور خدمات شهری و رفت و روب سطح شهر...
 14. فراخوان ارزیابی کیفی پیمان دیتا سنتر به صورت EPC / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی پیمان دیتا سنتر به صورت EPC
 15. مناقصه واگذاری انجام امور نظارت و مراقبت پس از پرداخت تسهیلات اعطایی اشتغال و همچنین پیگیری وصول مطالبات پرونده های تسهیلاتی / مناقصه , مناقصه واگذاری انجام امور نظارت و مراقبت پس از پرداخت تسهیلات اعطایی اشتغال و همچنین پیگیری وصول مطالبات پرونده های تسهیلاتی
 16. مزایده فروش چند دستگاه خودروی شخصی / آگهی مزایده , مزایده فروش چند دستگاه خودروی شخصی
 17. مزایده اماکن ورزشی دولتی - مهمانسرای امام رضا ع / آگهی مزایده عمومی , مزایده اماکن ورزشی دولتی - مهمانسرای امام رضا ع
 18. مناقصه پیمان تامین خدمات پشتیبانی نظافت, باغبانی , آبدارخانه , حسابدار ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمان تامین خدمات پشتیبانی نظافت, باغبانی , آبدارخانه , حسابدار ... نوبت دوم
 19. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 276 متر و 85 دسی متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 276 متر و 85 دسی متر
 20. مزایده ششدانگ دو باب خانه مساحت 704 و 4828متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب خانه مساحت 704 و 4828متر
 21. آگهی مزایده بهره برداری از جایگاه فروش گاز CNG 95.4.12 / آگهی مزایده ,مزایده بهره برداری از جایگاه فروش گاز CNG نوبت اول - مرحله اول 95.4.12
 22. مزایده پلاک به صورت عصرصه با بنای احداثی 417متر / مزایده,مزایده پلاک به صورت عصرصه با بنای احداثی 417متر
 23. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 220متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 220متر
 24. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش یک بلوچستان / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش یک بلوچستان
 25. مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک یک فرعی از 3038 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک یک فرعی از 3038 اصلی
 26. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری جیلی ام گرند 7 / آگهی فروش فروی, مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری جیلی ام گرند 7
 27. مناقصه عمومی اجرای جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت - نوبت دوم
 28. مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان 36 واحده / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان 36 واحده
 29. مزایده فروش تعداد 8 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 8 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری
 30. مناقصه خرید تعداد 51 قلم انواع یراق آلات فلزی گالوانیزه گرم و آلومینیومی.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تعداد 51 قلم انواع یراق آلات فلزی گالوانیزه گرم و آلومینیومی....
 31. مزایده واگذاری به صورت کرایه چند باب واحد تجاری / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به صورت کرایه چند باب واحد تجاری
 32. مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری 19746 متر مربع ، آسفالت معابر ...تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری 19746 متر مربع ، آسفالت معابر ...تجدید
 33. مزایده فروش لوازم اسقاطی کارگاه سنگ شکن - 95.4.12 / آگهی مزایده حضوری (حراج) , مزایده فروش لوازم اسقاطی کارگاه سنگ شکن - 95.4.12
 34. مزایده فروش یکدستگاه لودر ولوو HL200D-95.04.12 / آگهی مزایده حضوری (حراج) , مزایده فروش یکدستگاه لودر ولوو HL200D -95.04.12
 35. مزایده فروش یک دستگاه باکتریفیوژ آلمانی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک دستگاه باکتریفیوژ آلمانی و ...
 36. مناقصه تکمیل پل کالشور / آگهی مناقصه ،مناقصه تکمیل پل کالشور
 37. مزایده تمامیت ششدانگ یکباب منزل / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ یکباب منزل
 38. مزایده واگذاری املاک با نوع زمین و ساختمان / مزایده,مزایده واگذاری املاک با نوع زمین و ساختمان
 39. مناقصه اجاره خودرو جهت ماموریت های درون شهری و برون شهری پرسنل -95.04.08 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه اجاره خودرو جهت ماموریت های درون شهری و برون شهری پرسنل -95.04.08
 40. مزایده غرفه تنقلات بوستان نماز تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده غرفه تنقلات بوستان نماز تجدید نوبت دوم
 41. مزایده ششدانگ زمین 168متر بخش چهار شیراز / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 168متر بخش چهار شیراز
 42. مزایده موازی 5.39 سهم مشاع از 100 سهم سهام یکباب خانه / مزایده,مزایده موازی 5.39 سهم مشاع از 100 سهم سهام یکباب خانه
 43. مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب... تجدید
 44. مزایده فروش یکی از واحدهای تجاری در پروژه نیکان / مزایده,مزایده فروش یکی از واحدهای تجاری در پروژه نیکان
 45. مناقصه نصب 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی بصورت مجتمع / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نصب 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی بصورت مجتمع
 46. مناقصه یکدستگاه لودر 120 L یا معادل آن و یکدستگاه کامیون کمپرسی ده چرخ / آگهی مناقصه , مناقصه یکدستگاه لودر 120 L یا معادل آن و یکدستگاه کامیون کمپرسی ده چرخ
 47. مناقصه تهیه مصالح و اجرای دیوار چینی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای دیوار چینی
 48. مناقصه واگذاری خدمات شهری مرحله دوم / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری خدمات شهری مرحله دوم
 49. مزایده واگذاری کارخانه سنگ شکن - مرحله دوم / آگهی مزایده,مزایده واگذاری کارخانه سنگ شکن -مرحله دوم
 50. مزایده اجاره تعداد هشت قطعه از اراضی مسکونی / مزایده , مزایده اجاره تعداد هشت قطعه از اراضی مسکونی

بخش یازدهم آگهی مناقصات و مزایده 95.4.12

 

 1. اصلاحیه مناقصه حمل و تخلیه مقدار 250 هزار تن کود شیمیایی -اصلاحیه / اصلاحیه , مناقصه حمل و تخلیه مقدار 250 هزار تن کود شیمیایی از مبدا بندرعباس به اقصی نقاط کشور- اصلاحیه
 2. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 رنگ نقره ای / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 رنگ نقره ای
 3. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه واحد مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه واحد مسکونی نوبت اول
 4. آگهی شناسایی پیمانکار اجرای کابل کشی محوطه ساختمان های اداری / آگهی شناسایی پیمانکار ،آگهی شناسایی پیمانکار اجرای کابل کشی محوطه ساختمان های اداری
 5. مزایده فروش یک دستگاه کامیون ایسوزو - نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کامیون ایسوزو - نوبت دوم
 6. مزایده فروش لیفتراک - نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش لیفتراک - نوبت دوم
 7. مزایده فروش پژو پارس نقره ای رنگ متالیک - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده فروش پژو پارس نقره ای رنگ متالیک - نوبت دوم
 8. فراخوان مزایده عمومی مجدد فروش انواع تیوب های آلیاژی ، انواع ابزارآلات مستعمل....نوبت دوم / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده عمومی مجدد فروش انواع تیوب های آلیاژی ، انواع ابزارآلات مستعمل....نوبت دوم
 9. مناقصه تعداد یک میلیون و دویست هزار عدد ظرف جار با درب فانوسی اختصاصی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تعداد یک میلیون و دویست هزار عدد ظرف جار با درب فانوسی اختصاصی نوبت دوم
 10. مزایده سه دانگ مشاع یک واحد ساختمان مسکونی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع یک واحد ساختمان مسکونی
 11. مزایده ساختمان مسکونی در دو طبقه با عرصه وقفی / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی در دو طبقه با عرصه وقفی
 12. مزایده دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ ملک و سرقفلی زیرزمین / مزایده,مزایده دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ ملک و سرقفلی زیرزمین
 13. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 شماره 941880 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 شماره 941880 نوبت اول
 14. مزایده ملک در زمینی به مساحت 420.72متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک در زمینی به مساحت 420.72متر نوبت اول
 15. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 قزوین مساحت 2472متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 قزوین مساحت 2472متر
 16. مزایده ششدانگ ساختمان در پرونده به شماره 950351 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان در پرونده به شماره 950351 نوبت اول
 17. مزایده تعداد 5 دستگاه جرثقیل / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعداد 5 دستگاه جرثقیل
 18. مزایده پلاک ثبتی با عرصه 210متر در پرونده 940828 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با عرصه 210متر در پرونده 940828 نوبت اول
 19. مزایده اپارتمان مساحت کل زیربنا 112.15متر نوبت اول / مزایدهمزایده اپارتمان مساحت کل زیربنا 112.15متر نوبت اول
 20. مزایده کابین آسانسور .. / مزایده کابین آسانسور ..
 21. مزایده سرقفلی ملک متنازع فیه بخش یک نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی ملک متنازع فیه بخش یک نوبت اول
 22. مزایده 52850 سهم مشاع از 250000 سهم از 44 سهم مشاع نوبت اول / مزایده,مزایده 52850 سهم مشاع از 250000 سهم از 44 سهم مشاع نوبت اول
 23. مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 5 بخش دو قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 5 بخش دو قزوین نوبت اول
 24. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک قزوین / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک قزوین
 25. مناقصه تعداد 50 دستگاه کامیون ملکی جهت حمل کنسانتره سنگ آهن / آگهی دعوت به همکاری,مناقصه تعداد 50 دستگاه کامیون ملکی جهت حمل کنسانتره سنگ آهن
 26. مزایده خودروی پیکان از نوع سواری / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده خودروی پیکان از نوع سواری
 27. مناقصه احداث قرارگاه پلیس راه / فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه احداث قرارگاه پلیس راه
 28. مزایده فروش املاک مازاد در سطح استان کرمان / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد در سطح استان کرمان
 29. آگهی مزایده عمومی فروش اقلام مازاد نو و اقلام فرسوده / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش اقلام مازاد نو و اقلام فرسوده
 30. مزایده یکدستگاه خودروی ون غزال / آگهی مزایده ,مزایده یکدستگاه خودروی ون غزال
 31. مناقصه امور پشتیبانی، پذیرش، بیمه گری، منشی گری، کلینیک ویژه امام رضا (ع) / آگهی مناقصه,مناقصه امور پشتیبانی، پذیرش، بیمه گری، منشی گری، کلینیک ویژه امام رضا (ع)
 32. فراخوان مناقصه خرید و حمل تجهیزات آبیاری بارانی شبکه تحت فشار طرح آبیاری گیلانغرب / فراخوان مناقصه ,فراخوان مناقصه خرید و حمل تجهیزات آبیاری بارانی شبکه تحت فشار طرح آبیاری گیلانغرب - نوبت اول
 33. مناقصه خدمات خودرویی خود را به تعداد 46 دستگاه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خدمات خودرویی خود را به تعداد 46 دستگاه نوبت دوم
 34. مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه بخش چهار رشت / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه بخش چهار رشت
 35. تمدید مزایده فروش املاک مازاد بانک صادرات یزد- تمدید / تمدید مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک صادرات یزد تمدید
 36. فراخوان مزایده تعداد محدودی از عرصه های خدماتی و صنفی / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده تعداد محدودی از عرصه های خدماتی و صنفی
 37. مناقصه واگذاری جمع آوری زباله شهری، و نظافت عمومی و نگهداری فضای سبز و غیره ... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری جمع آوری زباله شهری، و نظافت عمومی و نگهداری فضای سبز و غیره ... نوبت دوم
 38. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی
 39. مزایده اجاره کیوسک ها کافی شاپ ، دوشنبه بازار نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره کیوسک ها کافی شاپ ، دوشنبه بازار نوبت دوم
 40. مناقصه تخریب ساختمان / مناقصه , مناقصه تخریب ساختمان
 41. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سمند نقره ای / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سمند نقره ای
 42. مناقصه ادامه ساخت دیوار غسالخانه / مناقصه , مناقصه ادامه ساخت دیوار غسالخانه
 43. مناقصه انجام خدمات خودرویی / مناقصه , مناقصه انجام خدمات خودرویی
 44. مناقصه تامین خدمات ، تجهیزات و قطعات در حوزه IT / مناقصه , مناقصه تامین خدمات ، تجهیزات و قطعات در حوزه IT
 45. مناقصه خرید خدمات امنیتی ، حفاظتی / مناقصه , مناقصه خرید خدمات امنیتی ، حفاظتی
 46. مناقصه عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب معابر سطح شهر درچه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب معابر سطح شهر درچه - نوبت دوم
 47. مزایده اجاره زمین شهرداری جهت ایجاد و ساخت تالار - نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره زمین شهرداری جهت ایجاد و ساخت تالار - نوبت دوم
 48. تجدید مناقصه واگذاری و اجرای نمای اصلی ساختمان نوبت دوم 95.4.12 / تجدید آگهی مناقصه عمومی ،تجدید مناقصه واگذاری و اجرای نمای اصلی ساختمان تجدید نوبت دوم 94.4.12
 49. مزایده فروش املاک شامل زمین و غرفه / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین و غرفه
 50. مزایده جایگاه عرضه سوخت CNG - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده جایگاه عرضه سوخت CNG - نوبت دوم
 51. مناقصه خرید لوازم ترانسفورماتورهای کارگاه های تعمیر ترانس - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید لوازم ترانسفورماتورهای کارگاه های تعمیر ترانس- نوبت دوم
 52. مزایده یک قطعه ملک ثبتی مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه ملک ثبتی مرحله اول
 53. مزایده دو سهم مشاع از 12 سهم چهل و دو سهم نه هکتار بخش چهارده / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از 12 سهم چهل و دو سهم نه هکتار بخش چهارده
 54. مزایده ملک به صورت یک قطعه باغ / مزایده,مزایده ملک به صورت یک قطعه باغ
 55. مزایده دو قطعه ملک مساحت 400 و 5000متر نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه ملک مساحت 400 و 5000متر نوبت اول
 56. مزایده اجاره تالار پذیرایی جنب درب شمالی سازمان / مزایده , مزایده اجاره تالار پذیرایی جنب درب شمالی سازمان
 57. مزایده سه دانگ و 47 درصد دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده سه دانگ و 47 درصد دانگ مشاع از ششدانگ ملک
 58. مناقصه ترانسفورماتور روغنی 100 و 200 کیلو ولت نوبت دوم / مناقصه,مناقصه ترانسفورماتور روغنی 100 و 200 کیلو ولت نوبت دوم
 59. مزایده اجاره پیست اسکیت واقع در پارک الغدیر نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره پیست اسکیت واقع در پارک الغدیر نوبت دوم
 60. ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی 95.4.12 / ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی 95.4.12

بخش چهارم آگهی مناقصات و مزایده 95.4.12

 

 1. استعلام لوله آبده مانیسمان 3 اینچ با دنده درشت و بوشن سنگین به ضخامت 6 میلیمتر / استعلام ,استعلام لوله آبده مانیسمان 3 اینچ با دنده درشت و بوشن سنگین به ضخامت 6 میلیمتر
 2. استعلام تجهیزات اداری (تجهیزات خانگی ، اداری و صنعتی) / استعلام , استعلام تجهیزات اداری (تجهیزات خانگی ، اداری و صنعتی)
 3. استعلام زونکن / استعلام, استعلام زونکن
 4. استعلام تابلو برق درایو 5.5 کیلو وات / استعلام , استعلام تابلو برق درایو 5.5 کیلو وات
 5. استعلام یک دستگاه تابلو برق درایو 92 کیلو وات و یک دستگاه تابلو برق درایو / استعلام , استعلام یک دستگاه تابلو برق درایو 92 کیلو وات و یک دستگاه تابلو برق درایو
 6. استعلام خرید رایانه / استعلام , استعلام خرید رایانه
 7. استعلام خرید لوله گالوانیزه در اقطار مختلف-95.04.12 / استعلام , استعلام خرید لوله گالوانیزه در اقطار مختلف-95.04.12
 8. استعلام تلوزیون 40 اینچ LED ساخت ایران / استعلام , استعلام تلوزیون 40 اینچ LED ساخت ایران
 9. استعلام کولر گازی اجنرال فقط سرمایشی مدل AWGC36AXT / استعلام , استعلام کولر گازی اجنرال فقط سرمایشی مدل AWGC36AXT
 10. استعلام لیبل زن بیکسلون تی 400 / استعلام , استعلام لیبل زن بیکسلون تی 400
 11. استعلام کولر گازی ایستاده صدهزار مدل تراست / استعلام , استعلام کولر گازی ایستاده صدهزار مدل تراست
 12. استعلام هارد اکسترنال / استعلام, استعلام هارد اکسترنال
 13. استعلام مادربرد / استعلام, استعلام مادربرد
 14. استعلام چراغ تزئینی / استعلام ,استعلام چراغ تزئینی
 15. استعلام مازی نور dmrc5 brackhet / استعلام,استعلام مازی نور dmrc5 brackhet
 16. استعلام لوازم آسانسور / استعلام ,استعلام لوازم آسانسور
 17. استعلام یک عدد INTEL XEON 5150-2.66 CHZ BUS1.33 4MCACHE ... / استعلام,استعلام یک عدد INTEL XEON 5150-2.66 CHZ BUS1.33 4MCACHE ...
 18. استعلام دستگاه منگنه / استعلام ,استعلام دستگاه منگنه
 19. استعلام تجهیزات رایانه ای / استعلام , استعلام تجهیزات رایانه ای
 20. استعلام شوینده و دستکش پلاستیکی / استعلام,استعلام شوینده و دستکش پلاستیکی
 21. استعلام لوله پلی اتیلن 10 بار فشار 3 اینچ / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن 10 بار فشار 3 اینچ
 22. استعلام لوله پلی اتیلن 10 بار فشار 2 اینچ / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن 10 بار فشار 2 اینچ
 23. استعلام کیسه پلاستیکی زباله / استعلام , استعلام کیسه پلاستیکی زباله
 24. استعلام چای قرمز بسته 500 گرمی گلستان / استعلام,استعلام چای قرمز بسته 500 گرمی گلستان
 25. استعلام قند خرد شده نام تجارتی قند فردین / استعلام,استعلام قند خرد شده نام تجارتی قند فردین
 26. خلاصه آگهی تجدید مناقصه عمومی پشتیبانی فنی و توسعه عوامل شارژ و فروش و نگهداری دستگاههای خودکار / خلاصه آگهی تجدید مناقصه عمومی،خلاصه آگهی تجدید مناقصه عمومی پشتیبانی فنی و توسعه عوامل شارژ و فروش و نگهداری دستگاههای خودکار
 27. استعلام الکتروپمپ شناور 345/14 110KW / استعلام , استعلام الکتروپمپ شناور 345/14 110KW
 28. استعلام میلگرد 12 آجدار A3 مقدار 3600 کیلو میلگرد 14 آجدار A3 اهواز 2800 کیلو / استعلام , استعلام میلگرد 12 آجدار A3 مقدار 3600 کیلو میلگرد 14 آجدار A3 اهواز 2800 کیلو
 29. استعلام یکدستگاه Cisco MDS 9148S 16G FC SWITCH , W/48 ACTIVE PORTS+ 16G SW / استعلام , استعلام یکدستگاه Cisco MDS 9148S 16G FC SWITCH , W/48 ACTIVE PORTS+ 16G SW
 30. استعلام کولر گازی ایستاده اوجنرال / استعلام , استعلام کولر گازی ایستاده اوجنرال
 31. استعلام سخت گیر الکترو مغناطیسی / استعلام , استعلام سخت گیر الکترو مغناطیسی
 32. مناقصه گازرسانی به صنایع? توسعه شبکه و نصب انشعابات گاز / مناقصه ,مناقصه گازرسانی به صنایع? توسعه شبکه و نصب انشعابات گاز
 33. فراخوان بازرسی فنی تجهیزات شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین / مناقصه, فراخوان بازرسی فنی تجهیزات شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین
 34. مزایده یک قطعه زمین مسکونی 182.5متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی 182.5متر
 35. مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 12هزار تن انواع نهادهای زراعی / مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 12هزار تن انواع نهادهای زراعی
 36. مناقصه نگهداری زیرساختهای واحد اندازه گیری و توزیع گاز / مناقصه, مناقصه نگهداری زیرساختهای واحد اندازه گیری و توزیع گاز
 37. مناقصه شناسائی شرکت های واجد صلاحیت به منظور نگهداری و تعمیر ساختمان و تاسیسات و تهیه فهرست بلند / مناقصه , مناقصه شناسائی شرکت های واجد صلاحیت به منظور نگهداری و تعمیر ساختمان و تاسیسات و تهیه فهرست بلند
 38. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل کارکنان هما / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات حمل و نقل کارکنان هما
 39. مناقصه انجام امور نظارت و مراقبت پس از پرداخت تسهیلات اعطایی اشتغال و همچنین پیگیری وصول مطالبات / مناقصه ,مناقصه انجام امور نظارت و مراقبت پس از پرداخت تسهیلات اعطایی اشتغال و همچنین پیگیری وصول مطالبات
 40. مناقصه واگذاری خطوط ict روستایی / مناقصه ,مناقصه واگذاری خطوط ict روستایی
 41. مزایده فروش یک دستگاه کامیون / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کامیون
 42. مناقصه خرید و تهیه کاشی و سرامیک مورد نیاز جهت 144 واحد از مجتمع وحدت بندرعباس / مناقصه, مناقصه خرید و تهیه کاشی و سرامیک مورد نیاز جهت 144 واحد از مجتمع وحدت بندرعباس
 43. مناقصه انجام خدمات تنظیفات محوطه ،ترمیم و واکاری فضای سبز ،تهیه و.... / مناقصه انجام خدمات تنظیفات محوطه ،ترمیم و واکاری فضای سبز ،تهیه و....
 44. مناقصه نگهداری ، پشتیبانی ، بروزرسانی ، مشاوره و نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری ، پشتیبانی ، بروزرسانی ، مشاوره و نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه
 45. مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت
 46. مزایده یک قطعه زمین مزورعی به مساحت 34569 متر مربع / مزایده یک قطعه زمین مزورعی به مساحت 34569 متر مربع
 47. مزایده یک واحد ساختمانی نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد ساختمانی نوبت اول
 48. مناقصه اجرای عملیات پروژه حفاظت از عرصه و اعیان اراضی ملی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات پروژه حفاظت از عرصه و اعیان اراضی ملی
 49. مزایده یک دستگاه کمپرسور اسکرو / مزایده,مزایده یک دستگاه کمپرسور اسکرو
 50. مزایده یک واحد اپارتمان 68/81متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان 68/81متر نوبت اول
 51. فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و اداری گلها تجدید / فراخوان , فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و اداری گلها تجدید
 52. مزایده واگذاری زمین نسبت به راه انداز پارک کودک / مزایده , مزایده واگذاری زمین نسبت به راه انداز پارک کودک نوبت اول
 53. مناقصه کاشی و سرامیک لازم جهت بلوک های 2،3،4 از مجتمع 528 واحدی وحدت / مناقصه , مناقصه کاشی و سرامیک لازم جهت بلوک های 2،3،4 از مجتمع 528 واحدی وحدت
 54. تجدید مناقصه اجرای خرید آب غیر شرب تجدید / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای خرید آب غیر شرب تجدید نوبت اول
 55. ارزیابی کیفی تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان مدیریت منطقه پارس 3 (پارس شمالی)- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان مدیریت منطقه پارس 3 (پارس شمالی)- نوبت دوم
 56. مناقصه تعمیر و نگهداری عایق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نگهداری عایق
 57. فراخوان مناقصه عمومی تهیه و تامین ماشین آلات سنگین سالیانه با راننده و ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی تهیه و تامین ماشین آلات سنگین سالیانه با راننده و ...
 58. فراخوان ساخت هفت دستگاه باندل - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه ساخت هفت دستگاه باندل
 59. مناقصه تامین خدمات حمل و بارگیری مواد گل ، لوله های جداری ولوازم حفاری- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خدمات حمل و بارگیری مواد گل ، لوله های جداری ولوازم حفاری- نوبت دوم
 60. مناقصه توسعه و احداث روستایی بابلکنار و لاله آباد - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه توسعه و احداث روستایی بابلکنار و لاله آباد - نوبت دوم

بخش دهم اخبار مناقصه و مزایده کشور 95.4.9

 

 1. استعلام اسکنر مدل HP SCANJET G3110 / استعلام , استعلام اسکنر مدل HP SCANJET G3110
 2. استعلام خرید چراغ مهتابی / استعلام , استعلام خرید چراغ مهتابی
 3. استعلام آبسردکن دوشیر ایسکول و ... / استعلام , استعلام آبسردکن دوشیر ایسکول و ...
 4. استعلام صندلی کنفرانس مدل 607 / استعلام , استعلام صندلی کنفرانس مدل 607
 5. استعلام صندلی کنفرانس مدل C809E / استعلام , استعلام صندلی کنفرانس مدل C809E
 6. مزایده فروش و قطع درختان خارج از طرحهای جنگلکاری... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش و قطع درختان خارج از طرحهای جنگلکاری... نوبت دوم
 7. آگهی مناقصه اجرای عملیات تعمیرات اساسی سرویسهای بهداشتی / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه اجرای عملیات تعمیرات اساسی سرویسهای بهداشتی
 8. مزایده یک دانگ از پلاک شماره دو فرعی مرحله دوم / مزایده,مزایده یک دانگ از پلاک شماره دو فرعی مرحله دوم
 9. مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی در بخش های امداد ، تعمیرات ، گازبانی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی در بخش های امداد ، تعمیرات ، گازبانی
 10. مزایده پلاک ثبتی 329.6 اصلی بخش یک ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 329.6 اصلی بخش یک ارومیه نوبت اول
 11. آگهی مزایده عمومی واگذاری کارخانه آسفالت 120 تنی شهرداری 95.4.9 / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی واگذاری کارخانه آسفالت 120 تنی شهرداری 95.4.9
 12. مزایده فروش تعدادی از قطعات تفکیکی واحدهای تجاری و خدماتی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تفکیکی واحدهای تجاری و خدماتی نوبت دوم
 13. مناقصه انجام عملیات جدولگذاری و سنگفرش معابر - مرحله دوم 95.4.9 / آگهی مناقصه, مناقصه انجام عملیات جدولگذاری و سنگفرش معابر - مرحله دوم 95.4.9
 14. مزایده یکباب ساختمان با عرصه نود و هشت متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب ساختمان با عرصه نود و هشت متر نوبت اول
 15. مزایده یک دستگاه اتومبیل کامیون فوتون تیب BJ1049V9JE6-A و مدل 88 / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل کامیون فوتون تیب BJ1049V9JE6-A و مدل 88
 16. مزایده اجاره پارکینگ خیابانهای شهید بهشتی / مزایده اجاره پارکینگ خیابانهای شهید بهشتی
 17. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین بایر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین بایر
 18. مزایده پلاک ثبتی مورد رهن / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مورد رهن
 19. مزایده بهره برداری استیجاری از مهد کودک 95.4.9 / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری استیجاری از مهد کودک 95.4.9
 20. دومین کنگره راهبردی نفت و نیرو / دومین کنگره راهبردی نفت و نیرو
 21. مزایده یک قطعه زمین زراعی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی
 22. مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات شهرستانهای شاهرود و میامی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات شهرستانهای شاهرود و میامی نوبت دوم
 23. مناقصه خرید قطعات و عملیات نصب و راه اندازی کامل آسانسورهای تعداد پنچاه بلوک / آگهی مناقصه , مناقصه خرید قطعات و عملیات نصب و راه اندازی کامل آسانسورهای تعداد پنچاه بلوک
 24. مزایده فروش بلوکه سیمانی نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش بلوکه سیمانی نوبت دوم
 25. مزایده ششدانگ زمین به صورت ساختمان 251متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به صورت ساختمان 251متر
 26. مزایده ششدانگ پلاک مساحت کل 6885متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت کل 6885متر نوبت دوم
 27. مناقصه نصب ، تست ، راه اندازی و اجرای خروجی ایستگاه تقلیل فشار گاز و اتصال به شبکه داخلی گاز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب ، تست ، راه اندازی و اجرای خروجی ایستگاه تقلیل فشار گاز و اتصال به شبکه داخلی گاز
 28. مزایده فروش سه قطعه زمین با کاربری مسکونی و یک قطعه تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین با کاربری مسکونی و یک قطعه تجاری تجدید
 29. مزایده یک دستگاه پرس قرص شوره گیر کولر دست ساز و ... / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه پرس قرص شوره گیر کولر دست ساز و ...
 30. مزایده 0.18 یک دانگ از ششدانگ یکباب منزل نوبت دوم / مزایده,مزایده 0.18 یک دانگ از ششدانگ یکباب منزل نوبت دوم
 31. مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند- نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند- نوبت دوم
 32. مزایده ششدانگ اپارتمان در مجتمع 22 واحدی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان در مجتمع 22 واحدی نوبت اول
 33. مزایده ششدانگ ملک قولنامه ای نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک قولنامه ای نوبت اول
 34. مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس
 35. مزایده یک دستگاه اتو معاینه چشم / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتو معاینه چشم
 36. مزایده اجاره رستوران و کافی شاپ / آگهی مزایده , مزایده اجاره رستوران و کافی شاپ
 37. تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات و کمک پرستار / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات و کمک پرستار
 38. مزایده دو سهم مشاع از یازده سهم ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از یازده سهم ششدانگ پلاک ثبتی
 39. مناقصه واگذاری تعدادی از پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام ، تکمیل شده ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری تعدادی از پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام ، تکمیل شده ... نوبت دوم
 40. مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس اسقاطی از رده خارج و ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس اسقاطی از رده خارج و ...
 41. مزایده یک قطعه ملک اجرایی کلاسه 934965 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه ملک اجرایی کلاسه 934965 نوبت اول
 42. یازدهمین جشنواره تعاونی های برتر / یازدهمین جشنواره تعاونی های برتر
 43. مزایده یک واحد به موجب اجراییه کلاسه 940223 / مزایده,مزایده یک واحد به موجب اجراییه کلاسه 940223
 44. فراخوان جذب سرمایه گذاری / فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذاری نوبت اول
 45. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب کارخانه کنسرو ماهی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب کارخانه کنسرو ماهی
 46. مزایده دستگاه اتو کلاو استریل ، دیگ پخت اولیه ماهی.... / مزایده , مزایده دستگاه اتو کلاو استریل ، دیگ پخت اولیه ماهی.....
 47. مزایده یک دستگاه خودروی پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پراید
 48. مزایده تعداد 1 دستگاه خودروی سواری پیکان مرحله دوم / مزایده , مزایده تعداد 1 دستگاه خودروی سواری پیکان مرحله دوم
 49. مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی
 50. مناقصه عمومی خدمات مربوط به حفاری قبور ، تدفین ، تلقین ، اقامه نماز میت نظافت و.... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات مربوط به حفاری قبور ، تدفین ، تلقین ، اقامه نماز میت نظافت و.... نوبت دوم
 51. مزایده فروش کاپرا دو کابین و سمند / آگهی مزایده , مزایده فروش کاپرا دو کابین و سمند
 52. مناقصه اجرای نمای ساختمان نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای نمای ساختمان نگهبانی
 53. مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 405 GLXI / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 405 GLXI
 54. مزایده یک قطعه زمین زراعی کلاسه 95257 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی کلاسه 95257 نوبت اول
 55. مزایده فروش تعداد 320 عدد شمش آلومینیوم / مزایده , مزایده فروش تعداد 320 عدد شمش آلومینیوم
 56. مزایده دریل و ...- نوبت دوم / مزایده,مزایده دریل و ..- نوبت دوم
 57. مزایده سه دانگ یکباب اپارتمان نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ یکباب اپارتمان نوبت اول
 58. مزایده سند مالکیت اعیانی ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده سند مالکیت اعیانی ششدانگ اپارتمان
 59. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 جی ال ایکس / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 جی ال ایکس
 60. مزایده فروش تعداد 7 دستگاه خودرو / مزایده, مزایده فروش تعداد 7 دستگاه خودرو