سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.1.21 در سایت پارس نما

 1. تجدید مناقصه خرید چهار دستگاه ترانسفورماتور قدرت63/20... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید چهار دستگاه ترانسفورماتور قدرت63/20...
 2. مناقصه اجرای سامانه تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات آب... (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه اجرای سامانه تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات آب... (نوبت دوم)
 3. شناسایی سرمایه گذار جهت احداث و راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای و.... مرحله دوم / آگهی مناقصه , شناسایی سرمایه گذار جهت احداث و راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای و.... مرحله دوم
 4. مناقصه عملیات قرائت کنتور و پخش قبوض آب و فاضلاب... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات قرائت کنتور و پخش قبوض آب و فاضلاب...
 5. تجدید مناقصه خرید مقدار 19950 متر لوله کاروگیت / تجدید آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید مقدار 19950 متر لوله کاروگیت
 6. مناقصه نصب و راه اندازی کمپرسور ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه نصب و راه اندازی کمپرسور ... نوبت دوم
 7. استعلام کارتریج ... / استعلام, استعلام کارتریج ...
 8. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ... / آگهی مناقصه ، مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ...
 9. مناقصه خریداری یک دستگاه چیلر (جذبی) تک اثره آب داغ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خریداری یک دستگاه چیلر (جذبی) تک اثره آب داغ...
 10. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت سازی خیابان... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت سازی خیابان...نوبت دوم
 11. مناقصه اجرای عملیات ساماندهی مسیلها در محدوده شهر نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات ساماندهی مسیلها در محدوده شهر نوبت دوم
 12. مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل... تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل... تجدید- نوبت دوم
 13. فراخوان ارزیابی انجام حجم تعمیرات اساسی واحدهای... / مناقصه, فراخوان ارزیابی انجام حجم تعمیرات اساسی واحدهای...
 14. مناقصه بیمه درمان تکمیلی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیمه درمان تکمیلی - نوبت دوم
 15. مناقصه عمومی پروژه احداث بوستان شهرک / آگهی مناقصه , مناقصه عمومی پروژه احداث بوستان شهرک
 16. مناقصه انجام کامل عملیات ایستگاه پمپاژ، لوله گذاری خط انتقال آب، احداث مخزن...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام کامل عملیات ایستگاه پمپاژ، لوله گذاری خط انتقال آب، احداث مخزن...نوبت دوم
 17. مناقصه اجرای آسفالت... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای آسفالت... نوبت دوم
 18. مناقصه بازدید و بررسی مسیر داغ - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه بازدید و بررسی مسیر داغ - نوبت دوم
 19. مناقصه مطالعه طراحی احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال تامین آب شرب... / آگهی مناقصه، مناقصه مطالعه طراحی احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال تامین آب شرب...
 20. فراخوان واگذاری سرویس ایاب و ذهاب اداری - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان واگذاری سرویس ایاب و ذهاب اداری - نوبت دوم
 21. مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی- تجدید
 22. استعلام خودروی سواری ... / استعلام, استعلام خودروی سواری ...
 23. مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم های سرمایشی محلی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم های سرمایشی محلی ...
 24. مناقصه مقدار 1000 تن کلرورفریک مایع - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه مقدار 1000 تن کلرورفریک مایع - نوبت دوم
 25. فراخوان تامین ترموکوپل کوره 1500 میلیمتر ... / مناقصه عمومی, فراخوان تامین ترموکوپل کوره 1500 میلیمتر ...
 26. مناقصه خرید یکدستگاه ذخیره سازی EMC- Storage / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خرید یکدستگاه ذخیره سازی EMC- Storage
 27. مناقصه گازرسانی نوبت دوم / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی نوبت دوم
 28. مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه رادیولوژی ثابت دیجیتال / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه رادیولوژی ثابت دیجیتال
 29. استعلام امور نظافتی و خدماتی ... / استعلام, استعلام امور نظافتی و خدماتی ...
 30. مناقصه کابل افشان و تجهیزات برق / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه کابل افشان و تجهیزات برق
 31. تجدید فراخوان عملیات بازگشایی مسیر رودخانه ها و آزادسازی تصرفات / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان عملیات بازگشایی مسیر رودخانه ها و آزادسازی تصرفات
 32. مناقصه خرید خدمات کارهای خدماتی واحدهای زیرمجموعه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید خدمات کارهای خدماتی واحدهای زیرمجموعه - نوبت دوم
 33. مناقصه خرید کالا / مناقصه, مناقصه خرید کالا
 34. استعلام اجاره خودرو... / استعلام, استعلام اجاره خودرو...
 35. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تامین نیروی انسانی
 36. فراخوان تکمیل راهسازی، بهسازی و آسفالت ... / فراخوان ، فراخوان تکمیل راهسازی، بهسازی و آسفالت ...
 37. مناقصه اجرای خط تیر سیمانی 63 کیلوولت- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای خط تیر سیمانی 63 کیلوولت- نوبت دوم
 38. فراخوان حفاظت فیزیکی در مراکز ذخیره سازی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان حفاظت فیزیکی در مراکز ذخیره سازی
 39. استعلام تلویزیون ... / استعلام, استعلام تلویزیون ...
 40. مناقصه آسفالت ریزی معابر سطح شهر و ... - نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه آسفالت ریزی معابر سطح شهر و ... - نوبت دوم
 41. تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی برق ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ، تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی برق ...
 42. استعلام صندلی چرخدار / استعلام,استعلام صندلی چرخدار
 43. استعلام اجرای خط انتقال ... / استعلام,استعلام اجرای خط انتقال ...
 44. اصلاحیه فراخوان واگذاری سرویس ایاب و ذهاب اداری / اصلاحیه ,فراخوان واگذاری سرویس ایاب و ذهاب اداری
 45. استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا... / استعلام , اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا...
 46. فراخوان تهیه مصالح، حمل و اجرای ساختمان ایستگاه تی بی اس نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان تهیه مصالح، حمل و اجرای ساختمان ایستگاه تی بی اس نوبت دوم
 47. مناقصه انسداد چاههای غیرمجاز ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انسداد چاههای غیرمجاز ـ نوبت دوم
 48. مناقصه خرید 1000 اصله تیر سیمانی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 1000 اصله تیر سیمانی
 49. آگهی فراخوان تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی شبکه / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی شبکه
 50. مناقصه اجرای جاده سرویس به طول تقریبی 3000 متر... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای جاده سرویس به طول تقریبی 3000 متر... نوبت دوم
 51. استعلام لایسنس انتی ویروس 2 ساله kaspersky advanced base / استعلام, لایسنس انتی ویروس 2 ساله kaspersky advanced base
 52. مناقصه مواد اولیه محصولات تولیدی / آگهی خرید مواد اولیه، مناقصه مواد اولیه محصولات تولیدی
 53. ارزیابی کیفی خرید سیم هادی اسکواب ، سیم محافظ مغزی...اصلاحیه / اصلاحیه آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی خرید سیم هادی اسکواب ، سیم محافظ مغزی...اصلاحیه
 54. فراخوان ارائه خدمات حجمی پشتیبانی و زیرساخت سامانه های اطلاعاتی ... نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار ، مناقصه ارائه خدمات حجمی پشتیبانی و زیرساخت سامانه های اطلاعاتی ... نوبت دوم
 55. استعلام صندلی پایه ثابت / استعلام , صندلی پایه ثابت
 56. استعلام فلش مموری 8 GB / استعلام , فلش مموری 8 GB
 57. مناقصه تعداد 1000 عدد پالت و روپالتی / مناقصه، مناقصه تعداد 1000 عدد پالت و روپالتی
 58. مناقصه تهیه و اجرای کف پوش رولی .... / مناقصه, مناقصه تهیه و اجرای کف پوش رولی ....
 59. استعلام لوازم التحریر... / استعلام,استعلام لوازم التحریر...
 60. ارزیابی کیفی خرید سیم هادی اسکواب ، سیم محافظ مغزی کرلو -اصلاحیه / اصلاحیه آگهی ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی خرید سیم هادی اسکواب ، سیم محافظ مغزی کرلو -اصلاحیه
 61. مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس - نوبت دوم / مناقصه دو مرحله ای عمومی,مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس - نوبت دوم
 62. استعلام چونه گیر - دستگاه سه کاره اتوماتیک - چونگیر - پهن کن... / استعلام, استعلام چونه گیر - دستگاه سه کاره اتوماتیک - چونگیر - پهن کن...
 63. استعلام پوشه پلاستیکی .... / استعلام, پوشه پلاستیکی ....
 64. استعلام خرید تبلت سامسونگ گلکسی مدل 8 اینچ / استعلام, خرید تبلت سامسونگ گلکسی مدل 8 اینچ
 65. استعلام خرید رایانه و تجهیزات جانبی رایانه ای... / استعلام,استعلام خرید رایانه و تجهیزات جانبی رایانه ای...
 66. مناقصه اجرای پروژه های عمرانی از قبیل مجموعه تفریحی و گردشگری و ....نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه های عمرانی از قبیل مجموعه تفریحی و گردشگری و ....نوبت سوم
 67. ارزیابی کیفی اجرای عملیات تکمیلی مخزن 5000 متر مکعبی مدفون / مناقصه , مناقصه عمومی ارزیابی کیفی اجرای عملیات تکمیلی مخزن 5000 متر مکعبی مدفون
 68. مناقصه واگذاری بخش داروخانه مرکز بهداشت و درمان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری بخش داروخانه مرکز بهداشت و درمان
 69. استعلام میز جلسه / استعلام , میز جلسه
 70. استعلام زونکن ... / استعلام, استعلام زونکن ...
 71. استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا .. / استعلام , اجرای قسمتی از معابر طرح هادی...
 72. مناقصه خط تغذیه نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خط تغذیه نوبت دوم
 73. تجدید مناقصه خرید یک دستگاه کمی لومینسانس (تجدید اول - نوبت دوم) / مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید یک دستگاه کمی لومینسانس (تجدید اول - نوبت دوم)
 74. مناقصه احداث فضای پایلوت نگهداری و پرورش مار به صورت EPC (نوبت دوم) / مناقصه ، مناقصه احداث فضای پایلوت نگهداری و پرورش مار به صورت EPC (نوبت دوم)
 75. فراخوان مناقصه خریداری ادوات قفسه بندی انبار / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، فراخوان مناقصه خریداری ادوات قفسه بندی انبار
 76. استعلام تلویزیون LED سایز 49 in / استعلام, تلویزیون LED سایز 49 in
 77. استعلام پوشک محافظ... / استعلام,استعلام پوشک محافظ...
 78. مناقصهINTAK EFILTER FOR COMPRESSOR / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه INTAK EFILTER FOR COMPRESSOR
 79. استعلام ست تولید تلویزیونی هوشمند - دوربین موتورایز و ... / استعلام, ست تولید تلویزیونی هوشمند - دوربین موتورایز و ...
 80. مناقصه خرید 62000 متر انواع لوله پلی اتیلن ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 62000 متر انواع لوله پلی اتیلن ...
 81. استعلام روغن مایع سرخ کردنی... / استعلام,استعلام روغن مایع سرخ کردنی...
 82. مناقصه کدینگ کالای / آگهی مناقصه , مناقصه کدینگ کالای
 83. استعلام میز تحریر / استعلام, میز تحریر
 84. مناقصه خرید دستگاه GAS ANALYZER / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید دستگاه GAS ANALYZER
 85. ارزیابی کیفی خرید 6000 متر لوله / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی مناقصه خرید 6000 متر لوله
 86. تجدید مناقصه چمن مصنوعی - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه چمن مصنوعی - نوبت دوم
 87. استعلام تهیه و نصب سقف کاذب اگوستیک USG با سازه مناسب / استعلام, تهیه و نصب سقف کاذب اگوستیک USG با سازه مناسب
 88. مناقصه خرید یکدستگاه فلوسایتومتر تجدید / مناقصه , مناقصه خرید یکدستگاه فلوسایتومتر تجدید
 89. مناقصه خرید شیرآلات صنعتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید شیرآلات صنعتی
 90. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح مراکز شهری و روستایی / آگهی مناقصه ,مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح مراکز شهری و روستایی
 91. استعلام فعالیت های تبلیغاتی فرهنگی... / استعلام,استعلام فعالیت های تبلیغاتی فرهنگی...
 92. مناقصه خرید لوازم یدکی دستگاههای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوازم یدکی دستگاههای
 93. استعلام اجرای قسمتی از طرح روستا .. / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از طرح روستا ..
 94. استعلام کارت خام و ریبون رنگی / استعلام, کارت خام و ریبون رنگی
 95. استعلام خدمات پشتیبانی نرم افزار به مدت یک سال , سامانه ستاد / استعلام, خدمات پشتیبانی نرم افزار به مدت یک سال
 96. مناقصه خرید 200 تن لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف ... / مناقصه های عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 200 تن لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف ...
 97. مناقصه خرید یک دستگاه الکتروموتور ماشین سانتریفیوژ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه الکتروموتور ماشین سانتریفیوژ نوبت دوم
 98. استعلام حمل ترانسفورماتور قدرت... / استعلام, استعلام حمل ترانسفورماتور قدرت...
 99. استعلام پنل ال ای دی 60*60 لیدیوم مارک مازینور / استعلام , پنل ال ای دی 60*60 لیدیوم مارک مازینور
 100. استعلام تکمیل ساختمان و محوطه راهدارخانه مرکزی / استعلام , استعلام تکمیل ساختمان و محوطه راهدارخانه مرکزی

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش دهم)

 

 1. مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم
 2. آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار حمل و نقل / آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار حمل و نقل
 3. آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار رستوران / آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار رستوران
 4. مناقصه خرید چراغ جهت نورپردازی در سطح منطقه هفت- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید چراغ جهت نورپردازی در سطح منطقه هفت- تجدید
 5. مزایده انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده,مزایده انتشارات دانشجویی
 6. مزایده ملک بخش یک حوزه ثبتی گرگان نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش یک حوزه ثبتی گرگان نوبت دوم
 7. مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات سازه تابلیه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات سازه تابلیه
 8. مزایده واگذاری به اجاره محلهای غرفه کافی شاپ و ... / آگهی مزایده حراج, مزایده واگذاری به اجاره محلهای غرفه کافی شاپ و ...
 9. مزایده اجاره محصول زیتون سبز / آگهی مزایده , مزایده اجاره محصول زیتون سبز
 10. مناقصه جابجایی ستونهای واقع در خیابان امام حسین / مناقصه , مناقصه جابجایی ستونهای واقع در خیابان امام حسین
 11. مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذای دانشکده پیراپزشکی / آگهی مناقصه,مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذای دانشکده پیراپزشکی
 12. مزایده هشتاد سهم دیم مشاع 7975 سهم ششدانگ مرحله اول / مزایده,مزایده هشتاد سهم دیم مشاع 7975 سهم ششدانگ مرحله اول
 13. مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم
 14. مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس نوبت دوم
 15. مناقصه انتخاب پیمانکار پارکهای ترافیک ایرانی و مروارید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار پارکهای ترافیک ایرانی و مروارید نوبت دوم
 16. مزایده منزل مسکونی مساحت 294متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 294متر
 17. مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز نوبت اول
 18. مزایده ششدانگ پلاک 2980/80 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2980/80
 19. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید قابل شماره گذاری نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید قابل شماره گذاری نوبت دوم
 20. مزایده پلاک دارای 275مترمربع / مزایده,مزایده پلاک دارای 275مترمربع
 21. مزایده مقدار 1879.73متر مربع زمین تجاری / مزایده,مزایده مقدار 1879.73متر مربع زمین تجاری
 22. مزایده یک دستگاه خودرو 405 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو 405
 23. مزایده پیش فروش واحد 52 از بلوک f مجتمع مسکونی انارستان تجدید / مزایده,مزایده پیش فروش واحد 52 از بلوک f مجتمع مسکونی انارستان تجدید
 24. مناقصه تکمیل مدرسه گیتی نژاد / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل مدرسه گیتی نژاد
 25. آگهی تجدید مناقصه پروژه تهیه و نصب سیستم LG-TG مخازن 12 و 13 انبار نفت یاسوج / آگهی تجدید مناقصه عمومی پروژه تهیه و نصب سیستم LG-TG مخازن 12 و 13 انبار نفت یاسوج
 26. ارزیابی کیفی خدمات نگهداری و تعمیرات روزمره مکانیک.... / مناقصه , ارزیابی کیفی خدمات نگهداری و تعمیرات روزمره مکانیک....
 27. اصلاحیه مزایده فروش خودرو های مازاد-اصلاحیه / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده فروش خودروهای مازاد-اصلاحیه
 28. مناقصه اجرای عملیات مربوط به سوله فلزی ساختمان پمپاژ نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات مربوط به سوله فلزی ساختمان پمپاژ نوبت دوم
 29. مزایده یک دستگاه اتومبیل پیکان مدل 89 / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل پیکان مدل 89
 30. مزایده یک دستگاه اتومبیل کامیون کمپرسی مدل 88 / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل کامیون کمپرسی مدل 88
 31. مناقصه احداث دیوار بلوکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث دیوار بلوکی
 32. مناقصه تامین نیروی انسانی / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه تامین نیروی انسانی
 33. مناقصه مراقبت و حراست فیزیکی از سد و سازه کنترل چاه نیمه چهارم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مراقبت و حراست فیزیکی از سد و سازه کنترل چاه نیمه چهارم نوبت دوم
 34. اصلاحیه مزایده واگذاری امتیاز سرقفلی واحد تجاری-اصلاحیه / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده واگذاری امتیاز سرقفلی واحد تجاری-اصلاحیه
 35. مزایده فروشگاه مواد غذایی بیمارستان شفاء / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروشگاه مواد غذایی بیمارستان شفاء
 36. مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری تجاری ناحیه صنعتی / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری تجاری ناحیه صنعتی
 37. فراخوان واگذاری مدیریت مجتمع های فرهنگی و هنری نوبت دوم / فراخوان واگذاری مدیریت مجتمع های فرهنگی و هنری نوبت دوم
 38. مناقصه اجرای فاز دوم احداث فضای سبز ورودی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فاز دوم احداث فضای سبز ورودی
 39. مناقصه انجام امورات خدمات شهری ... - مرحله سوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امورات خدمات شهری .. - مرحله سوم نوبت دوم
 40. مزایده فروش واحد تجاری مساحت 20.63متر / مزایده,مزایده فروش واحد تجاری مساحت 20.63متر
 41. مزایده196 قلم اموال اسقاط / آگهی مزایده عمومی ,مزایده 196 قلم اموال اسقاط
 42. مزایده فروش شش قطعه زمین با پلاکهای ثبتی نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش شش قطعه زمین با پلاکهای ثبتی نوبت سوم
 43. مناقصه عملیات ایمن سازی حوزه کرخه جنوبی (نصب گاردریل) - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات ایمن سازی حوزه کرخه جنوبی (نصب گاردریل) - نوبت دوم
 44. فراخوان امور خدمات استخر دانشگاه بصورت حجمی / آگهی فراخوان عمومی دو مرحله ای , فراخوان امور خدمات استخر دانشگاه بصورت حجمی
 45. مناقصه روکش آسفالت خیابان های کوی حصیرآباد و عامری ..... / مناقصه عمومی , مناقصه روکش آسفالت خیابان های کوی حصیرآباد و عامری .....
 46. مزایده یک دستگاه فرز انگشتی ... / مزایده یک دستگاه فرز انگشتی ...
 47. مزایده واگذاری تعدادی عرصه خدماتی و صنعتی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی عرصه خدماتی و صنعتی نوبت دوم
 48. مزایده وسایط نقلیه / مزایده, مزایده وسایط نقلیه
 49. مزایده قطعه زمین زراعی دیم نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمین زراعی دیم نوبت اول
 50. مزایده ششدانگ 5 قطعه تجمیعی / مزایده,مزایده ششدانگ 5 قطعه تجمیعی
 51. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 اموال غیرمنقول
 52. مزایده 6 دانگ یکباب اپارتمان بدون حقوق ارتفاقی / مزایده,مزایده 6 دانگ یکباب اپارتمان بدون حقوق ارتفاقی
 53. مزایده اسناد رهنی اپارتمان / مزایده,مزایده اسناد رهنی اپارتمان
 54. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 112.46مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 112.46مترمربع
 55. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400088 اسناد رهنی غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400088 اسناد رهنی غیرمنقول
 56. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7883 به کلاسه 9400082 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7883 به کلاسه 9400082
 57. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7845 به کلاسه 9400134 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7845 به کلاسه 9400134
 58. مزایده اپارتمان سند شماره 17022 / مزایده,مزایده اپارتمان سند شماره 17022
 59. مزایده ششدانگ اپارتمان 64.44متر کلاسه 9400127 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 64.44متر کلاسه 9400127 اسناد رهنی
 60. مزایده آهن آلات ضایعاتی موجود در مجتمع تولیدی مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده آهن آلات ضایعاتی موجود در مجتمع تولیدی مرحله اول نوبت دوم

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش هشتم)

 

 1. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان سند رهنی 17109 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان سند رهنی 17109
 2. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400106 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400106
 3. مزایده ششدانگ اپارتمان 76.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 76.4متر
 4. مزایده یکباب اپارتمان سند شماره 17150 مورخه 91.9.25 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان سند شماره 17150 مورخه 91.9.25
 5. مزایده 6 دانگ یکباب اپارتمان / مزایده,مزایده 6 دانگ یکباب اپارتمان
 6. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان اسناد رهنی
 7. مزایده اسناد رهنی 6 دانگ اپارتمان / مزایده,مزایده اسناد رهنی 6 دانگ اپارتمان
 8. مزایده اموال غیرمنقول اسناد رهنی ششدانگ یکباب اپارتمان / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول اسناد رهنی ششدانگ یکباب اپارتمان
 9. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400097 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400097
 10. مزایده فروش املاک در تهران کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش املاک در تهران کاربری مسکونی
 11. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 64/44مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 64/44مترمربع
 12. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7911 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7911
 13. مزایده اجاره تعدادی از واحدهای مسکونی و تجاری موقوفات / اطلاعیه مزایده , مزایده اجاره تعدادی از واحدهای مسکونی و تجاری موقوفات
 14. همایش تخصصی سیستم های ویژه جذب انرژی / همایش تخصصی سیستم های ویژه جذب انرژی
 15. مزایده ششدانگ زمین به کلاسه 8904007151000024 / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به کلاسه 8904007151000024
 16. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین قطعه یک اسفراین / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین قطعه یک اسفراین
 17. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری ال نود / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری ال نود
 18. مزایده یک واحد مسکن مهر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد مسکن مهر نوبت دوم
 19. فراخوان طرح های برتر مصلی های سراسر کشور / فراخوان طرح های برتر مصلی های سراسر کشور
 20. مزایده ششدانگ پلاک 2726/753 بخش دو اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2726/753 بخش دو اهواز
 21. فراخوان واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای به بخش خصوصی / فراخوان , فراخوان واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای به بخش خصوصی
 22. مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری فرهنگی مذهبی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری فرهنگی مذهبی
 23. تجدید مزایده فروش لوازم اسقاطی کارگاه سنگ شکن - 95.5.18 / آگهی تجدید مزایده حضوری (حراج) , مزایده فروش لوازم اسقاطی کارگاه سنگ شکن - 95.5.18
 24. مزایده فروش مخازن آب فلزی هوایی منطقه جرقویه / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش مخازن آب فلزی هوایی منطقه جرقویه
 25. مزایده قطعه زمینی به متراژ 3000 متر مربع واقع در جنب بهشت مطهر بابت احداث گلخانه و نهالستان / مزایده قطعه زمینی به متراژ 3000 متر مربع واقع در جنب بهشت مطهر بابت احداث گلخانه و نهالستان
 26. فروش 65 دستگاه انواع ماشین آلات تجهیزات بندری و موتورسیکلت مستعمل و مازاد بر نیاز در پنج گروه / مزایده , مزایده فروش 65 دستگاه انواع ماشین آلات تجهیزات بندری و موتورسیکلت مستعمل و مازاد بر نیاز در پنج گروه
 27. مزایده عمومی اجاره محل میدان کشت و دام محمدآباد نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره محل میدان کشت و دام محمدآباد نوبت دوم
 28. مزایده اجاره واحدهای تجاری طبقه همکف ساختمان و ... نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره واحدهای تجاری طبقه همکف ساختمان و ... نوبت دوم
 29. مزایده خانه قدیمی کلنگی و قطعه زمین زراعی / مزایده,مزایده خانه قدیمی کلنگی و قطعه زمین زراعی
 30. مزایده یکباب اپارتمان مساحت صد و سی و نه متر / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان مساحت صد و سی و نه متر
 31. مناقصه عملیات شبکه توزیع آب و جمع آوری فاضلاب .... / مناقصه,مناقصه عملیات شبکه توزیع آب و جمع آوری فاضلاب ....
 32. مزایده املاک شامل باغ و زمین و ساختمان / مزایده,مزایده املاک شامل باغ و زمین و ساختمان
 33. فروش مقداری آجر جالیز در 2 رنگ قرمز و رنگ بتن به شکل کلی یا جزئی / آگهی مزایده,فروش مقداری آجر جالیز در 2 رنگ قرمز و رنگ بتن به شکل کلی یا جزئی
 34. مزایده واگذاری بوفه بیمارستان بعثت تجدید / آگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذاری بوفه بیمارستان بعثت تجدید
 35. مناقصه عمومی احداث دیوار پیاده روسازی پیرامون منازل مسکونی / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث دیوار پیاده روسازی پیرامون منازل مسکونی
 36. مناقصه قرارداد خرید و نصب و راه اندازی سیستم تحریک استاتیک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه قرارداد خرید و نصب و راه اندازی سیستم تحریک استاتیک
 37. مزایده پیش فروش یک واحد تجاری و دو واحد آپارتمان نوبت دوم / مزایده,مزایده پیش فروش یک واحد تجاری و دو واحد آپارتمان نوبت دوم
 38. مناقصه نگهداری و پشتیبانی تجهیزات مرکز مدیریت راهها و دوربین های نظارت تصویری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری و پشتیبانی تجهیزات مرکز مدیریت راهها ...
 39. مزایده ملک ساختمان یک طبقه پشت قواره قدمت 11سال / مزایده,مزایده ملک ساختمان یک طبقه پشت قواره قدمت 11سال
 40. آگهی مزایده واگذاری جایگاه سوخت / آگهی مزایده واگذاری جایگاه سوخت
 41. مناقصه تامین p/f hydrill / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه تامین p/f hydrill
 42. مزایده اپارتمان مسکونی با مساحت مفید 75متر نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی با مساحت مفید 75متر نوبت اول
 43. مزایده ششدانگ یکباب خانه و باغچه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و باغچه
 44. مزایده ساختمان مسکونی با مصالح اجر و اهن / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی با مصالح اجر و اهن
 45. فراخوان خرید چهار عدد ON/OFF VALVE; HARTMANN نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان خرید چهار عدد ON/OFF VALVE; HARTMANN نوبت دوم
 46. مناقصه لوله پلی اتیلن سایز 630 م م / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لوله پلی اتیلن سایز 630 م م
 47. مناقصه تعمیرات و سرویسکاری قسمت مکانیکی برقی مشعل... - تجدید نوبت اول / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات و سرویسکاری قسمت مکانیکی برقی مشعل... - تجدید نوبت اول
 48. مزایده ملک با عرصه 325متر اجرایی 93/321 / مزایده,مزایده ملک با عرصه 325متر اجرایی 93/321
 49. مزایده ششدانگ زمین دویست و ده متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین دویست و ده متر نوبت دوم
 50. مزایده منزل مسکونی بخش 5 ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش 5 ارومیه نوبت اول
 51. مزایده ششدانگ یک باب ساختمان کلاسه 9500011 / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب ساختمان کلاسه 9500011
 52. مناقصه تامین خودروهای استیجاری نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین خودروهای استیجاری نوبت دوم
 53. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن (PE80) در سایزهای مختلف نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن (PE80) در سایزهای مختلف نوبت دوم
 54. آگهی مناقصه عمومی تهیه سبد کالا اهدا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی تهیه سبد کالا اهدا نوبت دوم
 55. اصلاحیه مزایده فروش و واگذاری دو واحد مسکونی و سی قطعه زمین -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش و واگذاری دو واحد مسکونی و سی قطعه زمین -اصلاحیه
 56. مزایده فروش ماشین آلات خط تولید سوزن پمپ انژکتور 95.5.19 / مزایده , مزایده فروش ماشین آلات خط تولید سوزن پمپ انژکتور نوبت اول 95.5.19
 57. تجدید مزایده واگذاری جایگاه سوخت CNG / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری جایگاه سوخت CNG
 58. مزایده یک واحد ساختمان واقع در روستای کاکرون کلاسه 930029 / مزایده,مزایده یک واحد ساختمان واقع در روستای کاکرون کلاسه 930029
 59. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1000 متر مربع کلاسه 940149 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1000 متر مربع کلاسه 940149
 60. مزایده فروش دستگاه مش بافت تری دی پنل فلزی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش دستگاه مش بافت تری دی پنل فلزی نوبت دوم

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش هفتم)

 

 1. مناقصه پروژه احداث اورژانس شهری جم / مناقصه , مناقصه پروژه احداث اورژانس شهری جم
 2. فراخوان تعمیرات و نگهداری انتقال نیرو / فراخوان تعمیرات و نگهداری انتقال نیرو
 3. فراخوان مناقصه ترمیم و مقاوم سازی حوضچه خنثی جمع آوری و سرریز پمپ های اسید....- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ترمیم و مقاوم سازی حوضچه خنثی جمع آوری و سرریز پمپ های اسید....- نوبت دوم
 4. تجدید مناقصه عملیات قیرپاشی و پخش آسفالت مکانیزه در سطح شهر نوبت دوم 95.5.19 / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات قیرپاشی و پخش آسفالت مکانیزه در سطح شهر نوبت دوم 95.5.19
 5. تجدید مناقصه خرید انواع لوله پلی اتیلن - مرحله سوم سوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع لوله پلی اتیلن - مرحله سوم نوبت اول
 6. مزایده ششدانگ بنای احداثی مساحت تقریبی 176متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ بنای احداثی مساحت تقریبی 176متر نوبت اول
 7. مزایده 16.4 سیر مشاع از سه دانگ مشاع حق السهم نوبت اول / مزایده,مزایده 16.4 سیر مشاع از سه دانگ مشاع حق السهم نوبت اول
 8. مناقصه انجام لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر
 9. مناقصه طراحی، تهیه کالا و احداث خط لوله زیرزمینی به صورت EPC / مناقصه طراحی، تهیه کالا و احداث خط لوله زیرزمینی به صورت EPC
 10. فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 630kva ....- نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 630kva...- نوبت دوم
 11. مزایده فروش سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری پراید
 12. مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان کلاسه 9400061 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان کلاسه 9400061
 13. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400070 غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400070 غیرمنقول
 14. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7835 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7835
 15. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 اسناد رهنی
 16. مزایده ششدانگ اپارتمان سند رهنی 17151 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان سند رهنی 17151
 17. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 114/99متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 114/99متر
 18. مزایده ششدانگ اپارتمان اسناد رسمی 18 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان اسناد رسمی 18
 19. مناقصه تهیه و خرید ، حمل و پخش آسفالت- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و خرید ، حمل و پخش آسفالت- نوبت دوم
 20. مزایده ششدانگ زمین بایر کاربری کشاورزی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر کاربری کشاورزی
 21. مزایده بهره برداری از پارکینگ های حاشیه ای سطح شهر- 95.05.18 / مزایده , مزایده بهره برداری از پارکینگ های حاشیه ای سطح شهر- 95.05.18
 22. مزایده فروش سه دستگاه دیگ بخار / مزایده,مزایده فروش سه دستگاه دیگ بخار
 23. مزایده فروش دو قطعه زمین به شماره 11 و 12 کاربری ویلایی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین به شماره 11 و 12 کاربری ویلایی نوبت دوم
 24. مزایده اجاره تالار مهندسین بلوار / آگهی مزایده , مزایده اجاره تالار مهندسین بلوار
 25. همایش ترجمه ماندگار / همایش ترجمه ماندگار
 26. مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذای روزانه نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذا نوبت دوم
 27. مزایده بهره برداری از دو باب مغازه مجتمع خدماتی رفاهی چاپ اول / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری از دو باب مغازه مجتمع خدماتی رفاهی چاپ اول
 28. مزایده واگذاری 20 پلاک از زمین های مجموعه کارگاهی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری 20 پلاک از زمین های مجموعه کارگاهی نوبت دوم
 29. مزایده فروش یک واحد ملک اداری دفتر کار / مزایده,مزایده فروش یک واحد ملک اداری دفتر کار
 30. مزایده فروش ساختمان شهرداری ابوزیدآباد نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ساختمان شهرداری ابوزیدآباد نوبت دوم
 31. مزایده 103.5 متر مشاع از زمین کشاورزی / مزایده,مزایده 103.5 متر مشاع از زمین کشاورزی
 32. مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری و تعمیر / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری و تعمیر
 33. مزایده 0.549 حبه مشاع از یک حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 0.549 حبه مشاع از یک حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی
 34. مزایده یکباب آپارتمان از یک مجموعه تجاری کلاسه 940273 / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان از یک مجموعه تجاری کلاسه 940273
 35. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی نوبت دوم
 36. مزایده 320 سهم مشاع از 6800 سهم پلاک نوبت دوم / مزایده,مزایده 320 سهم مشاع از 6800 سهم پلاک نوبت دوم
 37. مزایده اجاره یک باب آشپزخانه با تجهیزات / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب آشپزخانه با تجهیزات
 38. تجدید مزایده میلگردهای مازاد برنیاز / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده میلگردهای مازاد برنیاز
 39. همایش بزرگداشت امامزادگان باقریه / همایش بزرگداشت امامزادگان باقریه
 40. مزایده پلاک ثبتی شماره 950099 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 950099
 41. مزایده شش دانگ یک باب خانه مسکونی به مساحت 300 متر مربع کلاسه 940296 / مزایده,مزایده شش دانگ یک باب خانه مسکونی به مساحت 300 متر مربع کلاسه 940296
 42. مزایده شش دانگ یک باب خانه مسکونی کلاسه 940358 / مزایده,مزایده شش دانگ یک باب خانه مسکونی کلاسه 940358
 43. مزایده خودرو سواری پژو سواری روا .... / مزایده,مزایده خودرو سواری پژو سواری روا ....
 44. مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان یه مساحت 115/10 متر مربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان یه مساحت 115/10 متر مربع
 45. مزایده املاک مازاد و تملیکی در استان بوشهر نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک مازاد و تملیکی در استان بوشهر نوبت دوم
 46. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7916 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7916
 47. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400103 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400103 اسناد رهنی
 48. مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شمال نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شمال نوبت دوم
 49. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 100/19متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 100/19متر
 50. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7846 کلاسه 9400114 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7846 کلاسه 9400114
 51. مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان کلاسه 9400098 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان کلاسه 9400098
 52. مزایده یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7882 کلاسه 9400109 / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7882 کلاسه 9400109
 53. مزایده یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7885 کلاسه 9400113 / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7885 کلاسه 9400113
 54. مزایده یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7891 کلاسه 9400104 / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7891 کلاسه 9400104
 55. مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7895 کلاسه 9400101 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7895 کلاسه 9400101
 56. مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7838 کلاسه 9400108 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7838 کلاسه 9400108
 57. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان اموال غیرمنقول
 58. ششدانگ یکباب اپارتمان دفتر اسناد رسمی شماره هجده / مزایده,ششدانگ یکباب اپارتمان دفتر اسناد رسمی شماره هجده
 59. مناقصه ترانسفور روغنی 100 کیلوولت آمپر سه فاز 20 کیلو ولت کم تلفات AB نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ترانسفور روغنی 100 کیلوولت آمپر سه فاز 20 کیلو ولت کم تلفات AB نوبت دوم
 60. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7866 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7866

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش سوم)

 

 1. مزایده یک دستگاه خودرو سانتافه مدل 2016 NEW FACE / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سانتافه مدل 2016 NEW FACE
 2. مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات صنعتی / مزایده , مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات صنعتی
 3. فراخوان مزایده اجاره برخی از فضاهای سازمان بهزیستی / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده اجاره برخی از فضاهای سازمان بهزیستی
 4. مزایده اجاره واگذاری دو اتاق مجاور آموزش و پرورش / مزایده , مزایده اجاره واگذاری دو اتاق مجاور آموزش و پرورش
 5. مناقصه اجرای عملیات حمل شبانه و تخلیه خاک و باطله های مرطوب و... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات حمل شبانه و تخلیه خاک و باطله های مرطوب و... نوبت دوم
 6. مزایده فروش وسائط نقلیه 95.5.19 / مزایده , مزایده فروش وسائط نقلیه 95.5.19
 7. مزایده اکسترودر تزریق پلاستیک مرحله اول / مزایده,مزایده اکسترودر تزریق پلاستیک مرحله اول
 8. مناقصه انجام کلیه خدمات بازدید و گردشگری مجموعه برج میلاد نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام کلیه خدمات بازدید و گردشگری مجموعه برج میلاد نوبت دوم
 9. مناقصه واگذاری امور نگهبانی / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور نگهبانی
 10. مزایده یک قطعه زمین مزروعی میزان 12 من محلی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی میزان 12 من محلی
 11. مزایده فروش یک دستگاه وایر کات cnc / آگهی مزایده,مزایده فروش یک دستگاه وایر کات cnc
 12. آگهی مناقصه خرید شصت دستگاه دوربین بریگام / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خرید شصت دستگاه دوربین بریگام
 13. مزایده یک قطعه زمین با مجوز شهرداری نوبت سوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با مجوز شهرداری نوبت سوم
 14. آگهی مزایده لابراتوار دندانپزشکی / آگهی مزایده ،آگهی مزایده لابراتوار دندانپزشکی
 15. مزایده انواع نایلون ضایعاتی ... / مزایده , مزایده انواع نایلون ضایعاتی ...
 16. آگهی مزایده فروش ورق کربن استیل (فولاد کربنی ) / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش ورق کربن استیل (فولاد کربنی )
 17. فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری پروژه تجاری مسکونی طالقانی / فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری پروژه تجاری مسکونی طالقانی
 18. ارزیابی کیفی فراخوان ترمیم و نگهداری دوساله فضای سبز.... نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی نخست , ارزیابی کیفی فراخوان ترمیم و نگهداری دوساله فضای سبز....نوبت دوم
 19. مزایده ششدانگ یکباب خانه 284/82مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 284/82مترمربع
 20. مزایده ساختمان مسکونی مساحت دویست و بیست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت دویست و بیست متر نوبت اول
 21. مناقصه واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه - نوبت دوم
 22. مزایده فروش تعداد 14 دستگاه موتور سیکلت و خودرو- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 14 دستگاه موتور سیکلت و خودرو- نوبت دوم
 23. مناقصه اجرای پروژه های کاهش تلفات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه های کاهش تلفات
 24. مزایده پلاک ثبتی اپارتمان 126.76متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی اپارتمان 126.76متر نوبت اول
 25. مزایده دستگاه سواری پژو 405 / آگهی مزایده, مزایده دستگاه سواری پژو 405
 26. مزایده دو باب مغازه متصل به هم مرحله اول / مزایده,مزایده دو باب مغازه متصل به هم مرحله اول
 27. مشارکت در ساخت پروژه واقع در تهران / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت , مشارکت در ساخت پروژه واقع در تهران
 28. چهارمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه / چهارمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه
 29. مزایده ملک مغازه در پرونده 930069 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مغازه در پرونده 930069 نوبت اول
 30. مناقصه نسبت به واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری معابر در سطح شهرداری منطقه 4 نوبت دوم / مناقصه نسبت به واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری معابر در سطح شهرداری منطقه 4 نوبت دوم
 31. مزایده ششدانگ اپارتمان واحد اول طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان واحد اول طبقه اول
 32. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو SD206 مدل 86 فاقد پلاک / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو SD206 مدل 86 فاقد پلاک نوبت اول
 33. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی در پرونده 941029/1 مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی در پرونده 941029/1 مرحله اول
 34. مناقصه خرید 11 آیتم لوازم یدکی سیستم هیدرولیک واحدهای بخار مدل E-TYPE / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 11 آیتم لوازم یدکی سیستم هیدرولیک واحدهای بخار مدل E-TYPE
 35. مناقصه عملیان تخلیه و بارگیری حدود 200 هزار تن شکر خام فله کشتیهای وارده به بندر امام خمینی ره / مناقصه , مناقصه عملیان تخلیه و بارگیری حدود 200 هزار تن شکر خام فله کشتیهای وارده به بندر امام خمینی ره
 36. مناقصه تکمیل و تجهیز محوطه سازی ساختمان شهرداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل و تجهیز محوطه سازی ساختمان شهرداری
 37. مزایده اجاره بوفه ، انتشارات و کافی نت / مزایده , مزایده اجاره بوفه ، انتشارات و کافی نت
 38. تمدید مزایده فروش دو دستگاه خودرو / آگهی تمدید مزایده,مزایده فروش دو دستگاه خودرو
 39. مزایده بوفه های دانشگاه / مزایده بوفه های دانشگاه
 40. مزایده یکدستگاه تولید نایلکس ... / مزایده یکدستگاه تولید نایلکس ...
 41. مناقصه تهیه و اجرای سازه فضاکار ساختمان اداری / مناقصه تهیه و اجرای سازه فضاکار ساختمان اداری
 42. تجدید مزایده انتشارات دانشجویی / تجدید مزایده انتشارات دانشجویی
 43. مزایده واگذاری غرفه های (تکثیر و زیراکس و صحافی) و تاکسی تلفنی و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری غرفه های (تکثیر و زیراکس و صحافی) و تاکسی تلفنی و ...
 44. مزایده اجاره یک طبقه کامل فضای فروشگاهی نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره یک طبقه کامل فضای فروشگاهی نوبت سوم
 45. مزایده واگذاری به اجاره محل کپی دانشجویی ساختمان مکانیک / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره محل کپی دانشجویی ساختمان مکانیک
 46. مناقصه خرید سنگ نما و کف از نوع (درجه یک) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید سنگ نما و کف از نوع (درجه یک)
 47. مناقصه نیروی خدماتی خواهر جهت نظافت خوابگاه / آگهی مناقصه,مناقصه نیروی خدماتی خواهر جهت نظافت خوابگاه
 48. مزایده عمومی محل بوفه و انتشارات دانشجویی - مرحله سوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی محل بوفه و انتشارات دانشجویی - مرحله سوم
 49. مزایده فروش 3 دستگاه خودرو کارکرده / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 3 دستگاه خودرو کارکرده
 50. مزایده دو دستگاه خودروی مازاد- تمدید / اگهی مزایده ,مزایده دو دستگاه خودروی مازاد- تمدید
 51. مزایده آهن آلات و وسایل اسقاطی - تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده آهن آلات و وسایل اسقاطی - تجدید
 52. مناقصه پخت غذای دانشجویان / آگهی مناقصه, مناقصه پخت غذای دانشجویان
 53. مزایده فروش چهار دستگاه خودرو سواری - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش چهار دستگاه خودرو سواری - نوبت دوم
 54. مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 39 کیلومتر شبکه پراکنده / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی,مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 39 کیلومتر شبکه پراکنده
 55. مناقصه تاسیس 1 باب داروخانه / مناقصه , مناقصه تاسیس 1 باب داروخانه
 56. مناقصه زیرسازی و آسفالت / مناقصه عمومی,مناقصه زیرسازی و آسفالت
 57. مزایده ششدانگ اپارتمان شماره یک / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان شماره یک
 58. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با کاربری مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با کاربری مسکونی
 59. فراخوان شناسایی سرمایه گذاران واگذاری بهسازی استخر شهید رجایی اردبیل ... / فراخوان شناسایی سرمایه گذاران ،فراخوان شناسایی سرمایه گذاران بهسازی استخر شهید رجایی اردبیل ...
 60. مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی کاربری مسکونی نوبت دوم