سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش یازدهم)

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 در سایت پارس نماد داده ها به روز رسانی شد. جهت اطلاعات بیشتر به قسمت مناقصات و مزایده ها مراجعه نمایید.


 1. مزایده اپارتمان مساحت 100/19متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 100/19متر
 2. مزایده اموال غیرمنقول آپارتمان / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول آپارتمان
 3. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7940 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7940 اسناد رهنی
 4. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 64/97متر بخش5 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 64/97متر بخش5
 5. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 اسناد رهنی
 6. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7834 کلاسه 9400120 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7834 کلاسه 9400120
 7. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7858 بخش 5 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7858 بخش 5
 8. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7869 کلاسه 9400093 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7869 کلاسه 9400093
 9. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 100/19متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 100/19متر
 10. مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 9400073 بانک ملت استان بوشهر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 9400073 بانک ملت استان بوشهر
 11. مناقصه عملیات نصب برج و سیم کشی خط 230 کیلوولت داریان.... تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید , مناقصه عملیات نصب برج و سیم کشی خط 230 کیلوولت داریان.... تجدید نوبت دوم
 12. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7929 کلاسه 9400078 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7929 کلاسه 9400078
 13. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7938 کلاسه 9400084 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7938 کلاسه 9400084
 14. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7837 کلاسه 9400080 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7837 کلاسه 9400080
 15. مزایده ششدانگ اپارتمان 107/42مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 107/42مترمربع
 16. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش پنج غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش پنج غیرمنقول
 17. مزایده ششدانگ اپارتمان 114.86متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 114.86متر
 18. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7861 کلاسه 9400076 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7861 کلاسه 9400076
 19. مزایده 6 دانگ یکباب اپارتمان اموال غیرمنقول اسناد رهنی / مزایده,مزایده 6 دانگ یکباب اپارتمان اموال غیرمنقول اسناد رهنی
 20. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7865 کلاسه 9400074 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7865 کلاسه 9400074
 21. مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 9400125 بانک ملت / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 9400125 بانک ملت
 22. فراخوان ارزیابی کیفی استقرار واحد PMO / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی استقرار واحد PMO
 23. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7892 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7892 اسناد رهنی
 24. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7941 کلاسه 9400123 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7941 کلاسه 9400123
 25. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7913 کلاسه 9400136 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7913 کلاسه 9400136
 26. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7921 کلاسه 9400131 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7921 کلاسه 9400131
 27. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان بخش 5 خورموج غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان بخش 5 خورموج غیرمنقول
 28. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7912 کلاسه 9400132 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7912 کلاسه 9400132
 29. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7894 کلاسه 9400129 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7894 کلاسه 9400129
 30. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7880 واقع در بخش 5 به مساحت 100/41 متر مربع کلاسه 9400137 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7880 واقع در بخش 5 به مساحت 100/41 متر مربع کلاسه 9400137
 31. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7863 کلاسه 9400130 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7863 کلاسه 9400130
 32. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7867 کلاسه 9400119 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7867 کلاسه 9400119
 33. فراخوان حسابرس رسمی واجد شرایط جهت نظارت دقیق و قانونی بر عملکرد مالی / فراخوان حسابرس رسمی واجد شرایط جهت نظارت دقیق و قانونی بر عملکرد مالی
 34. مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن کلوخه معدن گل گهر 2 با عیار میانگین 53% / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن کلوخه معدن گل گهر 2 با عیار میانگین 53%
 35. مزایده تاورکرین پتن 10 تن ، H25/14 / مزایده, مزایده تاورکرین پتن 10 تن ، H25/14
 36. مزایده خودرو های مازاد ... / مزایده عمومی , مزایده خودروهای مازاد ...
 37. مناقصه خرید انواع کوبیکل کمپکت / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کوبیکل کمپکت
 38. مناقصه واگذاری امور خدمات 95.5.19 / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدمات 95.5.19
 39. مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه یک مدیریت برق گنبد / مناقصه و مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه یک مدیریت برق گنبد
 40. استعلام خرید یک عددتراورس 200 تنی فولاد سازی / استعلام , استعلام خرید یک عددتراورس 200 تنی فولاد سازی
 41. استعلام الکل متیلیک با خلوص 99 درصد / استعلام , استعلام الکل متیلیک با خلوص 99 درصد
 42. استعلام کنترل والو کاهنده فشار فولادی فلنچی با محرک دیافراگمی / استعلام , استعلام کنترل والو کاهنده فشار فولادی فلنچی با محرک دیافراگمی
 43. استعلام خرید 5 ردیف گیربکس جرثقیل دماگ / استعلام , استعلام خرید 5 ردیف گیربکس جرثقیل دماگ
 44. استعلام چهار ردیف پوزیشنر / استعلام , استعلام چهار ردیف پوزیشنر
 45. استعلام قطعات مربوط به پوزیشنر 3661 / استعلام, استعلام قطعات مربوط به پوزیشنر 3661
 46. مزایده فروش تعداد سه واحد آپارتمان نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد سه واحد آپارتمان نوبت دوم
 47. استعلام سرس برش / استعلام, استعلام سرس برش
 48. استعلام سر شیلنگی / استعلام, استعلام سر شیلنگی
 49. استعلام 2ردیف فیلتر خشک کننده هوا / استعلام , استعلام 2ردیف فیلتر خشک کننده هوا
 50. استعلام تعمیر جک محرک دریچه و جک هیدرولیک پیستون 95.5.19 / استعلام , استعلام تعمیر جک محرک دریچه و جک هیدرولیک پیستون95.5.19
 51. استعلام واشرفنری دوبل / استعلام , استعلام واشرفنری دوبل
 52. استعلام انواع آچاروابزار / استعلام , استعلام انواع آچاروابزار
 53. آگهی مناقصه عمومی خرید انواع سیم و کابل / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی خرید انواع سیم و کابل
 54. مناقصه خرید اقلام ایمنی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید اقلام ایمنی
 55. تجدید مناقصه خرید تریستورهای قدرت 7 کیلو ولتی -تجدید / تجدید , مناقصه خرید تریستورهای قدرت 7 کیلو ولتی - تجدید
 56. مناقصه خرید SOUND WIN FXO/FXS 160S & MINI PC ANTENNA / مناقصه, مناقصه خرید SOUND WIN FXO/FXS 160S & MINI PC ANTENNA
 57. فراخوان ارائه راهکارهای ارتقا و بهبود کارکرد مسجد / فراخوان ارائه راهکارهای ارتقا و بهبود کارکرد مسجد
 58. استعلام انواع فیوز المنت / فرم استعلام بهاء , استعلام انواع فیوز المنت
 59. استعلام فیدر 250 آمپر معمولی 200 دستگاه / فرم استعلام بهاء , استعلام فیدر 250 آمپر معمولی 200 دستگاه
 60. استعلام رادیاتور پنلی مارک تاش / استعلام بهاء ,استعلام رادیاتور پنلی مارک تاش
 61. استعلام کیوسک بتنی CRC / فرم استعلام بهاء , استعلام کیوسک بتنی CRC
 62. استعلام ترانس جریان فشار ضعیف 300/5 / فرم استعلام بهاء , استعلام ترانس جریان فشار ضعیف 300/5
 63. استعلام تجهیزات لابراتور تخصصی دندانپزشکی / استعلام بهاء ,استعلام تجهیزات لابراتور تخصصی دندانپزشکی
 64. استعلام قفل کتابی بزرگ / استعلام , استعلام قفل کتابی بزرگ
 65. استعلام انواع فیوز استوانه ای / فرم استعلام بهاء , استعلام انواع فیوز استوانه ای
 66. فراخوان انجام خدمات مشاوره مطالعات مرحله اول و دوم استحصال آب صنعتی از پساب تصفیه خانه نوبت دوم / فراخوان , فراخوان انجام خدمات مشاوره مطالعات مرحله اول و دوم استحصال آب صنعتی از پساب تصفیه خانه نوبت دوم
 67. فراخوان مناقصه CONTROL VALVE 4 IN CL 600 AS PER SPEC SHEET.. / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه CONTROL VALVE 4 IN CL 600 AS PER SPEC SHEET..
 68. فراخوانflow recording cintroller / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه flow recording cintroller
 69. تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهبانی / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهبانی
 70. فراخوان تامین مصالح و گازرسانی به روستاها / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,فراخوان تامین مصالح و گازرسانی به روستاها
 71. مزایده فروش دستگاه تخلیه چغندر ....نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش دستگاه تخلیه چغندر ....نوبت دوم
 72. اولین همایش ملی مدیریت آب / اولین همایش ملی مدیریت آب
 73. سومین کنفرانس بین المللی در مهندسی عمران ، معماری و سازه / سومین کنفرانس بین المللی در مهندسی عمران ، معماری و سازه
 74. مناقصه انجام توانسنجی پروژه خرید و حمل مصالح آسفالتی95.5.19 / فراخوان توانسنجی پیمانکار,مناقصه انجام توانسنجی پروژه خرید و حمل مصالح آسفالتی 95.5.19
 75. مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG / آگهی ارزیابی کیفی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش اول)

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 در سایت پارس نماد داده ها به روز رسانی شد. جهت اطلاعات بیشتر به قسمت مناقصات و مزایده ها مراجعه نمایید.


 1. مزایده اجاره بوفه باغ گلها ، پارکینگ پارک شهید چمران ، کافی شاپ باغ گلها و پارک بین فازی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بوفه باغ گلها ، پارکینگ پارک شهید چمران ، کافی شاپ باغ گلها و پارک بین فازی
 2. مناقصه فعالیت های اجرایی مناطق و خدمات مشترکین و فعالیت های نیروی انسانی ... نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فعالیت های اجرایی مناطق و خدمات مشترکین و فعالیت های نیروی انسانی ... نوبت اول
 3. مناقصه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف روستاهای شهرستان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف روستاهای شهرستان نوبت دوم
 4. مناقصه تعمیر و نگهداری از تاسیسات آبرسانی شهرکهای صنعتی نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری از تاسیسات آبرسانی شهرکهای صنعتی نوبت اول
 5. مزایده واگذاری دو دستگاه مینی بوس / آگهی مزایده , مزایده واگذاری دو دستگاه مینی بوس
 6. مناقصه خرید نه دستگاه آسانسو برای پروژه بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید نه دستگاه آسانسو برای پروژه بیمارستان
 7. مناقصه انجام عملیات روکش ، آسفالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات روکش ، آسفالت
 8. مزایده فروش تعدادی از مستحدثات نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از مستحدثات نوبت دوم
 9. مزایده فروش انواع خودروهای وانت و سواری / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش انواع خودروهای وانت و سواری
 10. مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات افزایش ارتفاع دیوار مخزن 8 / مناقصه عمومی,مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات افزایش ارتفاع دیوار مخزن 8
 11. فراخوان انتخاب مهندس مشاور مطالعات ترافیکی و ساماندهی معابر و تقاطعات نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان انتخاب مهندس مشاور مطالعات ترافیکی و ساماندهی معابر و تقاطعات نوبت دوم
 12. فراخوان مناقصه خرید ، نصب ، راده اندازی ، آموزش و پیشتیبانی یک دستگاه ذخیره ساز اطلاعات SANSTORAGE نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید ، نصب ، راده اندازی ، آموزش و پیشتیبانی یک دستگاه ذخیره ساز اطلاعات SANSTORAGE نوبت دوم
 13. فراخوان مناقصه خرید راه اندازی و پشتیبانی یک دستگاه سرور HP PROLIANTDL580 نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید راه اندازی و پشتیبانی یک دستگاه سرور HP PROLIANTDL580 نوبت دوم
 14. مناقصه تکمیل هنرستان 8 کلاسه فاز 4و ... / مناقصه تکمیل هنرستان 8 کلاسه فاز 4و ...
 15. آگهی انتخاب پیمانکار برداشت، حمل و بسته بندی مرکبات / آگهی انتخاب پیمانکار برداشت، حمل و بسته بندی مرکبات
 16. مزایده کتبی 13 قطعه زمین مسکونی تجدید / مزایده,مزایده کتبی 13 قطعه زمین مسکونی تجدید
 17. فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت / دعوت به مشارکت در ساخت
 18. فراخوان ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت نظارت بر اجرای عملیات تعمیرات و بهره برداری از شبکه های توزیع برق در سال 96-95 / فراخوان عمومی,فراخوان ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت نظارت بر اجرای عملیات تعمیرات و بهره برداری از شبکه های توزیع برق در سال 96-95
 19. مناقصه واگذاری امور راهبری نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور راهبری نیروی انسانی
 20. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 5013متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 5013متر
 21. مزایده بهره برداری فضای مهدکودک / آگهی حراج,مزایده بهره برداری فضای مهدکودک
 22. ارزیابی کیفی مدیریت، راهبری، اپراتوری، تعمیر ، نگهداری و تخلیه خطوط بسته بندی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,ارزیابی کیفی مدیریت، راهبری، اپراتوری، تعمیر ، نگهداری و تخلیه خطوط بسته بندی
 23. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع
 24. مناقصه تهیه مصالح، ساخت، رنگ آمیزی، حمل و نصب اسکلت فلزی 4 باب سوله / مناقصه عمومی,مناقصه تهیه مصالح، ساخت، رنگ آمیزی، حمل و نصب اسکلت فلزی 4 باب سوله
 25. مزایده فروش دام، یک دستگاه تراکتور و اقلام مستعمل / آگهی مزایده , مزایده فروش دام، یک دستگاه تراکتور و اقلام مستعمل
 26. مناقصهCALACIUM STEARATE / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه CALACIUM STEARATE
 27. تمدید مناقصه فعالیت های مربوط به سرویس های ایاب و ذهاب- تمدید / تمدید مناقصه عمومی, مناقصه فعالیت های مربوط به سرویس های ایاب و ذهاب-تمدید
 28. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7847 واقع در بخش 5 کلاسه 9400090 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7847 واقع در بخش 5 کلاسه 9400090
 29. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7855 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7855
 30. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7930کلاسه 9400079 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7930کلاسه 9400079
 31. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7933کلاسه 9400077 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7933کلاسه 9400077
 32. تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت سطح شهر تجدید تجدید نوبت دوم 95.5.19 / تجدید مناقصه , مناقصه اجرای روکش آسفالت سطح شهر تجدید نوبت دوم
 33. مناقصه عملیات جمع آوری و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب ناحیه دو / مناقصه عملیات جمع آوری و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب ناحیه دو...
 34. مناقصه خرید خدمات سلامت واحدهای تابعه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات سلامت واحدهای تابعه
 35. مزایده زمین 254متر بخش 26 فارس نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین 254متر بخش 26 فارس نوبت دوم
 36. مزایده یک دستگاه اتومبیل مازاد برنیاز نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل مازاد برنیاز نوبت دوم
 37. مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پیکان / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پیکان
 38. مزایده واگذاری به اجاره تعداد 1 واحد ساختمان / آگهی مزایده حضوری, مزایده واگذاری به اجاره تعداد 1 واحد ساختمان
 39. مزایده فروش املاک / مزایده,مزایده فروش املاک
 40. مزایده اجاره استادیوم شهید متقی / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره استادیوم شهید متقی
 41. مناقصه اجرای آشیانه آتش نشانی شهرک صنعتی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای آشیانه آتش نشانی شهرک صنعتی... نوبت دوم
 42. مناقصه نگهداری راه و عملیات راهداری / آگهی مناقصه,مناقصه نگهداری راه و عملیات راهداری
 43. مزایده واگذاری مدیریت اجرایی کلیه امور مربوط به بازار هفتگی / آگهی مزایده,مزایده واگذاری مدیریت اجرایی کلیه امور مربوط به بازار هفتگی
 44. مزایده فروش املاک در استان مازندران / مزایده,مزایده فروش املاک در استان مازندران
 45. مناقصه امور مربوط به تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه,مناقصه امور مربوط به تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا
 46. مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه
 47. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 5 جنوبی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 5 جنوبی
 48. اصلاحیه مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانک قوامین -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانک قوامین -اصلاحیه
 49. مناقصه نگهداری بخشی از فضای سبز -تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه نگهداری بخشی از فضای سبز -تجدید
 50. مناقصه واگذاری آشپزخانه بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری آشپزخانه بیمارستان
 51. مزایده فروش ضایعات آهن آلات و پلاستیک / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات آهن آلات و پلاستیک
 52. مزایده تعدادی بردهای الکترونیک لامپ های هالوژن و فلورسنت... / آگهی مزایده حضوری , مزایده تعدادی بردهای الکترونیک لامپ های هالوژن و فلورسنت...
 53. مزایده ملک کاربری مسکونی دارای قابلیت تجاری و اداری نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک کاربری مسکونی دارای قابلیت تجاری و اداری نوبت دوم
 54. فراخوان واگذاری مدیریت / فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری مدیریت
 55. مزایده اجاره سالن های ورزشی و مدارس مازاد / مزایده,مزایده اجاره سالن های ورزشی و مدارس مازاد
 56. مزایده واگذاری یک قطعه زمین واقع در خیابان شهید مدنی / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین واقع در خیابان شهید مدنی
 57. مزایده اجاره مکان ورزشی پیست اسکیت نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مکان ورزشی پیست اسکیت نوبت دوم
 58. مزایده احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک / مزایده,مزایده احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک
 59. مزایده واگذاری اتاقی در کلینیک شماره 2 واقع در خیابان مولوی شهرکرد.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اتاقی در کلینیک شماره 2 واقع در خیابان مولوی شهرکرد....
 60. مزایده تعداد حدود 350 اصله / مزایده, مزایده تعداد حدود 350 اصله

مناقصه و مزایده ایران 95.5.18 (بخش هشتم)

مناقصه و مزایده ایران 95.5.18 در سایت مزایده آنلاین و مناقصه های پارس نماد داده ها به شرح زیر است:

 1. مزایده فروش کارگاه صافکاری و نقاشی ماشین های سواری / مزایده,مزایده فروش کارگاه صافکاری و نقاشی ماشین های سواری
 2. اگهی مزایده بهره برداری از جایگاه گاز طبیعی سی ان جی / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری از جایگاه گاز طبیعی سی ان جی
 3. مزایده فروش یک قطعه زمین و یکباب غرفه / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین و یکباب غرفه
 4. مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس اسقاطی شهری رنو چاپ دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس اسقاطی شهری رنو چاپ دوم
 5. مناقصه نسبت به اجاره جایگاه cng گلدشت 95.5.18 / آگهی مناقصه , مناقصه نسبت به اجاره جایگاه cng گلدشت 95.5.18
 6. مزایده نسبت به واگذاری محل نصب کانکس مرکز پارک آزادگان نوبت دوم / مزایده نسبت به واگذاری محل نصب کانکس مرکز پارک آزادگان نوبت دوم
 7. تجدید مناقصه اجرای فاز سوم بلوار ورودی - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای فاز سوم بلوار ورودی - نوبت دوم
 8. تجدید فراخوان عملیات احداث و بهره برداری از بازار روز / تجدید فراخوان , فراخوان عملیات احداث و بهره برداری از بازار روز
 9. مزایده اجاره ساختمان انبار قدیم شهرداری / مزایده اجاره ساختمان انبار قدیم شهرداری
 10. اصلاحیه مزایده فروش کارخانه تولید آجر ماشینی - اصلاحیه / اصلاحیه مزایده عمومی ، مزایده فروش کارخانه تولید آجر ماشینی -اصلاحیه
 11. اصلاحیه مزایده واگذاری مدیریت کارخانه آسفالت و کارخانه سنگ شکن -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده عمومی , مزایده واگذاری مدیریت کارخانه آسفالت و کارخانه سنگ شکن -اصلاحیه
 12. آگهی مزایده آهن آلات ضایعاتی ... / مزایده آهن آلات ضایعاتی ...
 13. مزایده 572 دستگاه موتور سیکلت و .... / مزایده 572 دستگاه موتور سیکلت و ....
 14. مزایده منزل مسکونی فاقد سند رسمی نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی فاقد سند رسمی نوبت اول
 15. مزایده یک دستگاه چکش شمع کوب و ... / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه چکش شمع کوب و ...
 16. مزایده یک دستگاه تراکتور ... / مزایده یک دستگاه تراکتور ...
 17. مزایده ملک یک واحد آپارتمان اموال منقول نوبت اول / مزایده,مزایده ملک یک واحد آپارتمان اموال منقول نوبت اول
 18. مزایده تعداد 15 قلم از اقلام مازاد و ضایعاتی / آگهی مزایده ,مزایده تعداد 15 قلم از اقلام مازاد و ضایعاتی
 19. مناقصه اجرای خط انتقال برگشت از مخزن مجتمع تا روستا و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خط انتقال برگشت از مخزن مجتمع تا روستا و ...
 20. مزایده دو دانگ از ششدانگ سرقفلی مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ سرقفلی مغازه نوبت اول
 21. مناقصه اگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان
 22. مزایده امورات مربوط به بوفه مرکز / آگهی مناقصه ، مزایده امورات مربوط به بوفه مرکز
 23. مناقصه سلف سرویس مرکز / آگهی مناقصه ، مناقصه سلف سرویس مرکز
 24. مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت شصت و پنج متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت شصت و پنج متر نوبت دوم
 25. مزایده فروش پروانه قطع سری 3 بخش 6 نوبت دوم / خلاصه آگهی مزایده , مزایده فروش پروانه قطع سری 3 بخش 6 نوبت دوم
 26. مزایده فروش املاک شامل مغازه و زمین و اپارتمان / مزایده,مزایده فروش املاک شامل مغازه و زمین و اپارتمان
 27. مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 7000 تن انواع نهاده های کشاورزی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 7000 تن انواع نهاده های کشاورزی نوبت دوم
 28. مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهاده های کشاورزی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهاده های کشاورزی نوبت دوم
 29. مزایده فروش و قطع درختان خارج از طرح حریم رودخانه اندرگلی تجدید / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش و قطع درختان خارج از طرح حریم رودخانه اندرگلی تجدید
 30. مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی نوبت اول
 31. مزایده یک قطعه زمین با سند عادی اجرایی 571/95 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با سند عادی اجرایی 571/95 نوبت اول
 32. مناقصه اجرای اسکلت بتن آرمه برج مسکونی شماره 9 / مناقصه اجرای اسکلت بتن آرمه برج مسکونی شماره 9
 33. مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی / مناقصه , مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی
 34. مناقصه انجام ساختمان خانه محله نو کتابخانه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام ساختمان خانه محله نو کتابخانه نوبت دوم
 35. مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجوبان دانشگاه صنعتی سهند / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجوبان دانشگاه صنعتی سهند
 36. مزایده واگذاری بصورت اجاره بهاء املاک شهرداری / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بصورت اجاره بهاء املاک شهرداری
 37. مناقصه واگذاری امور شناوری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور شناوری نوبت دوم
 38. مزایده ملک ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه بخش 13 گیلان / مزایده,مزایده ملک ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه بخش 13 گیلان
 39. مناقصه ارائه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان کارخانجات سیمان صوفیان... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ارائه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان کارخانجات سیمان صوفیان... تجدید
 40. مناقصه اجرای جدول، زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای جدول، زیرسازی و آسفالت معابر -نوبت دوم
 41. مزایده فروش ماشین آلات لودر کوماتسو و بیل بکهو کشویی / مزایده , مزایده فروش ماشین آلات لودر کوماتسو و بیل بکهو کشویی
 42. مزایده فروش یک دستگاه لیفتراک 2.5 تن / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه لیفتراک 2.5 تن
 43. مزایده فروش املاک کاربری تجاری اداری مسکونی / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری اداری مسکونی
 44. جشنواره منطقه ای رویش اختراعات خلیج فارس 95.5.17 / جشنواره منطقه ای رویش اختراعات خلیج فارس 95.5.18
 45. مناقصه انجام خدمات تامین خودروهای وانت تک کابین دو کابین بدون کمک / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات تامین خودروهای وانت تک کابین دو کابین بدون کمک
 46. مناقصه امور خدمات عمومی / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه امور خدمات عمومی
 47. فراخوان ارزیابی کیفی پروژه تهیه ، تامین و اجرای خط لوله GRE نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی پروژه تهیه ، تامین و اجرای خط لوله GRE نوبت دوم
 48. تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث ساختمان آتش نشانی -تجدید / تجدید مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی احداث ساختمان آتش نشانی -تجدید
 49. مزایده یک دستگاه تراک میکسر ولوو - 95.5.18 / مزایده,مزایده یک دستگاه تراک میکسر ولوو - 95.5.18
 50. مناقصه اجرای عملیات مرمت پارکها / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات مرمت پارکها
 51. مزایده فروش ماشین آلات / مزایده ,مزایده فروش ماشین آلات
 52. مزایده ششدانگ زمین قطعه 4 اسناد ذمه / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 4 اسناد ذمه
 53. مزایده یک دستگاه مخصوص ایندکس دارای میز روتاری / مزایده , مزایده یک دستگاه مخصوص ایندکس دارای میز روتاری
 54. مزایده فروش دستگاه میکسر وکیوم استیل و نوار نقاله و ... / مزایده,مزایده فروش دستگاه میکسر وکیوم استیل و نوار نقاله و ...
 55. مناقصه عملیات بارگیری , حمل و تخلیه مقدار 10.000 تن نهاده های کشاورزی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بارگیری , حمل و تخلیه مقدار 10.000 تن نهاده های کشاورزی ...
 56. مزایده فروش یک دستگاه ماکسیما / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه ماکسیما
 57. مزایده اپارتمان مساحت 105/64متر سمت شرقی طبقه 4 / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 105/64متر سمت شرقی طبقه 4
 58. مزایده ششدانگ سرقفلی یک دربند مغازه تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی یک دربند مغازه تجاری
 59. فراخوان عمومی فرصتهای سرمایه گذاری / فراخوان عمومی فرصتهای سرمایه گذاری
 60. مزایده فروش تعداد 5 دستگاه از ماشین آلات / آگهی مزایده حضوری,مزایده فروش تعداد 5 دستگاه از ماشین آلات

اخبار مناقصه و مزایده 95.5.17 (بخش نهم)

 

اخبار مناقصه و مزایده 95.5.17 پارس نماد داده ها از قبیل مزایده خودرو سبک, مناقصات برق, مناقصه شهرداری, مزایده املاک و زمین, مزایده های ماشین آلات راهسازی و موارد زیر می باشد:

 1. فراخوان طرح احداث تاسیسات نمک زدایی95.5.17 / فراخوان ,فراخوان طرح احداث تاسیسات نمک زدایی95.5.17
 2. مزایده فروش تعداد دو رقبه املاک تملیکی / مزایده,مزایده فروش تعداد دو رقبه املاک تملیکی
 3. مناقصه محدود خرید تضمینی آب شرب در طرح احداث تاسیسات نمک زدایی مجتمع روستایی گابریک / مناقصه محدود, مناقصه محدود خرید تضمینی آب شرب در طرح احداث تاسیسات نمک زدایی مجتمع روستایی گابریک
 4. دعوت به مناقصه خرید تضمینی آب شرب در طرح احداث تأسیسات نمک زدایی مجتمع روستایی / دعوت به مناقصه , دعوت به مناقصه خرید تضمینی آب شرب در طرح احداث تأسیسات نمک زدایی مجتمع روستایی
 5. استعلام خرید 9000 کیلوگرم فروسیلیکو منیزیم / استعلام خرید 9000 کیلوگرم فروسیلیکو منیزیم
 6. استعلام خرید4500 کیلوگرم فروسیلیس جوانه زا / استعلام خرید4500 کیلوگرم فروسیلیس جوانه زا
 7. استعلام پارچه تنظیف متقال / استعلام پارچه تنظیف متقال
 8. استعلام روغن ترانس کلاس II / استعلام, استعلام روغن ترانس کلاس II
 9. استعلام روغن ترانسفورماتور شل دیالادی ایکس / استعلام, استعلام روغن ترانسفورماتور شل دیالادی ایکس
 10. استعلام زنجیر دو ردیفه غلطکی / استعلام زنجیر دو ردیفه غلطکی
 11. مناقصه تامین نیروی انسانی به تعداد 3 نفر .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی به تعداد 3 نفر ....
 12. استعلام خرید قفسه های بایگانی ریلی / استعلام, استعلام خرید قفسه های بایگانی ریلی
 13. اصلاحیه استعلام خرید دو ردیف کامپیوتر و اقلام شبکه / اصلاحیه استعلام خرید دو ردیف کامپیوتر و اقلام شبکه
 14. استعلام اقلام چاپی اگلومراسیون / استعلام , استعلام اقلام چاپی اگلومراسیون
 15. استعلام دوربین نقشه برداری / استعلام , استعلام دوربین نقشه برداری
 16. مناقصه البسه ورزشی همگانی کارکنان / مناقصه البسه ورزشی همگانی کارکنان
 17. مناقصه ملزومات آشپزخانه / مناقصه ملزومات آشپزخانه
 18. مناقصه خرید خدمت حجمی نیروهای اداری و پشتیبانی / مناقصه خرید خدمت حجمی نیروهای اداری و پشتیبانی
 19. مناقصه محدود صدور بیمه نامه های دانشگاه / آگهی مناقصه,مناقصه محدود صدور بیمه نامه های دانشگاه
 20. مناقصه تکمیل عملیات اجرایی راه چمخاله - رودسر / مناقصه ,مناقصه تکمیل عملیات اجرایی راه چمخاله - رودسر
 21. مزایده املاک ، مستغلات و کامیون های متعلق به شرکت / مزایده املاک ، مستغلات و کامیون های متعلق به شرکت
 22. فراخوان آسفالت محور ایلام - تونل راه کربلا / فراخوان آسفالت محور ایلام - تونل راه کربلا
 23. مناقصه اجرای محوطه سازی و آسفالت مسیر کوی باروداب / مناقصه , مناقصه اجرای محوطه سازی و آسفالت مسیر کوی باروداب
 24. فراخوان ساخت 10 عدد coupling instl. motor / فراخوان , فراخوان ساخت 10 عدد coupling instl. motor
 25. دعوتنامه ساخت 9-5/8" & 7" conventional dst / دعوتنامه,دعوتنامه ساخت 9-5/8" & 7" conventional dst
 26. دعوتنامه ساخت انواع لنت ترمز دراورکس / دعوتنامه,دعوتنامه ساخت انواع لنت ترمز دراورکس
 27. مناقصه خرید و تهیه و تامین کیف های بهداشتی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سقز / مناقصه خرید و تهیه و تامین کیف های بهداشتی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سقز
 28. فراخوان مناقصه خرید 18 قلم ادوات برقی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید 18 قلم ادوات برقی
 29. مناقصه خرید و توزیع غذا بیمارستان فجر شهرستان ماکو- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و توزیع غذا بیمارستان فجر شهرستان ماکو- نوبت دوم
 30. مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم تاسیسات برقی و مکانیکی دانشگاه ملایر / اگهی مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم تاسیسات برقی و مکانیکی دانشگاه ملایر
 31. مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذا / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذا
 32. فراخوان نگهداری راه و عملیات راهداری در طول راههای اصلی و فرعی و روستایی / فراخوان , فراخوان نگهداری راه و عملیات راهداری در طول راههای اصلی و فرعی و روستایی
 33. آگهی ارزیابی کیفی تهیه مصالح ،ساخت ، نصب و اجرای 1300انشعاب سری در شهر کهنوج / آگهی ارزیابی کیفی،آگهی ارزیابی کیفی تهیه مصالح ،ساخت ، نصب و اجرای 1300انشعاب سری در شهر کهنوج
 34. فراخوان مناقصه ارائه دفاتر مالی حسابرسی شده سال 93 در صورت نیاز جهت مناقصه های سال 95 / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ارائه دفاتر مالی حسابرسی شده سال 93 در صورت نیاز جهت مناقصه های سال 95
 35. مزایده ملک مشاعی شامل ششدانگ پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مشاعی شامل ششدانگ پلاک ثبتی نوبت دوم
 36. مناقصه کارهای اجرائی فهرست بهائی مستغلات در پالایشگاه و منازل 95.5.17 / مناقصه , مناقصه کارهای اجرائی فهرست بهائی مستغلات در پالایشگاه و منازل -95.5.17
 37. تجدید مناقصه تعمیرات و نگهداری سیستم های اعلام حریق و ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه تعمیرات و نگهداری سیستم های اعلام حریق و ...
 38. تجدید مناقصه تهیه , طبخ , بسته بندی و توزیع غذا و اداره .... / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه , طبخ , بسته بندی و توزیع غذا و اداره ....
 39. مزایده حق کسب و پیشه و تجارت سرقفلی / مزایده,مزایده حق کسب و پیشه و تجارت سرقفلی
 40. فراخوان مناقصه قطعات کمپرسور گازی بورسیگ واحد 500 / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه قطعات کمپرسور گازی بورسیگ واحد 500
 41. مزایده یک دانگ و 18 سیر و 8 مثقال و 11 نخود و سه و چهار دهم گندم از اپارتمان / مزایده,مزایده یک دانگ و 18 سیر و 8 مثقال و 11 نخود و سه و چهار دهم گندم از اپارتمان
 42. مناقصه خرید MDEA FOR AMINE SWEETENING / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید MDEA FOR AMINE SWEETENING
 43. مناقصه خرید لباس کار ایمنی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید لباس کار ایمنی
 44. استعلام سیمان نسوز / استعلام , استعلام سیمان نسوز
 45. استعلام JOINTING RUBBER SHEET / استعلام , استعلام JOINTING RUBBER SHEET

آگهی های مناقصه و مزایده 95.5.14 (بخش هفتم)

آگهی های مناقصه و مزایده 95.5.14 پارس نماد داده ها به شرح زیر می باشد:

 1. آگهی مزایده کتبی خودرو / آگهی مزایده کتبی خودرو
 2. تجدید مزایده یک باب مغازه - نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده , مزایده یک باب مغازه - نوبت دوم
 3. مزایده تعداد 2 دستگاه از ماشین آلات / مزایده تعداد 2 دستگاه از ماشین آلات
 4. مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و خدماتی شهرداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و خدماتی شهرداری نوبت دوم
 5. فراخوان احداث ایستگاه پمپاژ سلسی علیا و اجرای خطوط لوله درجه 1 و 2 شبکه آبیاری / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان احداث ایستگاه پمپاژ سلسی علیا و اجرای خطوط لوله درجه 1 و 2 شبکه آبیاری
 6. مناقصه سرمایه گذاری، احداث و راهبری واحدهای نیمه ساز / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه سرمایه گذاری، احداث و راهبری واحدهای نیمه ساز
 7. تجدید ارزیابی مناقصه نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی تقلیل فشار گاز - نوبت دوم / تجدید مناقصه , ارزیابی مناقصه نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی- تجدید - نوبت دوم
 8. مناقصه انجام خدمات بیمه مسولیت مدنی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات بیمه مسولیت مدنی
 9. مزایده چهاردستگاه از وسایط نقلیه / مزایده چهاردستگاه از وسایط نقلیه
 10. مناقصه پروژه اجرای عملیات شبکه و انشعابات فاضلاب- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه اجرای عملیات شبکه و انشعابات فاضلاب- نوبت دوم
 11. مناقصه خرید 21000 متر لوله پلی اتیلن 315 م.م فاضلابی دو جداره کاروگیت PE80 ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 21000 متر لوله پلی اتیلن 315 م.م فاضلابی دو جداره کاروگیت PE80 ...- نوبت دوم
 12. مناقصه پروژه اجرای عملیات شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه ملاشیه محدوده A2 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه اجرای عملیات شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه ملاشیه محدوده A2
 13. مزایده یک قطعه زمین ابعاد 25 در 160متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ابعاد 25 در 160متر نوبت اول
 14. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مشتمل بر مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مشتمل بر مغازه
 15. مناقصه احداث ساختمان جهت کارکنان حمل و نقل پالایشگاه ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث ساختمان جهت کارکنان حمل و نقل پالایشگاه ..- نوبت دوم
 16. مناقصه خرید تعداد 5000 دستگاه کنتور در اقطار مختلف - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید تعداد 5000 دستگاه کنتور در اقطار مختلف- نوبت دوم
 17. مناقصه نصب کنتور تکفاز و سه فاز مشترکین عادی- نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی, مناقصه نصب کنتور تکفاز و سه فاز مشترکین عادی- نوبت دوم
 18. مزایده فروش 2000 عدد لانس دمش ازت ضایعاتی.... / مزایده مزایده فروش 2000 عدد لانس دمش ازت ضایعاتی....
 19. استعلام تعمیر و بازسازی بیرینگ / استعلام , استعلام تعمیر و بازسازی بیرینگ
 20. استعلام کمپرسور یخچال / استعلام, استعلام کمپرسور یخچال
 21. استعلام C70 فرو کروم کم کربن / استعلام, استعلام C70 فرو کروم کم کربن
 22. استعلام خرید 1000 کیلوگرم فروکس 707 / استعلام, استعلام خرید 1000 کیلوگرم فروکس 707
 23. استعلام خرید 1000 کیلوگرم فروتیتانیوم / استعلام, استعلام خرید 1000 کیلوگرم فروتیتانیوم
 24. استعلام خرید 2700 کیلوگرم 60-70 % فرومولیبدن / استعلام , استعلام خرید 2700 کیلوگرم 60-70 % فرومولیبدن
 25. استعلام فرو منگنز متوسط کربن با دانه بندی / استعلام , استعلام فرو منگنز متوسط کربن با دانه بندی
 26. مناقصه خرید پرسی غذا / مناقصه خرید پرسی غذا
 27. استعلام استاندارد فلزی و فولادی / استعلام , استعلام استاندارد فلزی و فولادی
 28. استعلام اقلام چاپی / استعلام , استعلام اقلام چاپی
 29. استعلام 2500 متر کابل کنترلی / استعلام, استعلام 2500 متر کابل کنترلی
 30. استعلام کلاهک و تورچ و ژیگلور و ... / استعلام, استعلام کلاهک و تورچ و ژیگلور و ...
 31. L2D2 Lamp : L6380 -01.05 با مشخصات Shimatzu .uv160 لامپ دوتریم مربوط به دستگاه اسپکتروفتومتر 1395.05.14 / L2D2 Lamp : L6380 -01.05 با مشخصات Shimatzu .uv160 لامپ دوتریم مربوط به دستگاه اسپکتروفتومتر- 95.05.14
 32. استعلام والو پنوماتیک / استعلام,استعلام والو پنوماتیک
 33. استعلام سیفتی والو فولادی فلنچی فولادسازی- 95.05.14 / استعلام سیفتی والو فولادی فلنچی فولادسازی 95.05.14
 34. استعلام قلاب اتوماتیک / استعلام, استعلام قلاب اتوماتیک
 35. مناقصه تامین خدمات پشتیبانی تاسیسات تقویت فشار گاز مرگنلر / مناقصه تامین خدمات پشتیبانی تاسیسات تقویت فشار گاز مرگنلر
 36. استعلام مقاومت اتصال زمین و ... / استعلام,استعلام مقاومت اتصال زمین و ...
 37. مناقصه امور مربوط به بهسازی و دکوراسیون نمازخانه نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه امور مربوط به بهسازی و دکوراسیون نمازخانه نوبت دوم
 38. مناقصه عمومی خرید 236 دستگاه انواع تابلو فشار متوسط ، تابلو توزیع ، تابلور کنتور / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید 236 دستگاه انواع تابلو فشار متوسط ، تابلو توزیع ، تابلور کنتور
 39. مناقصه واگذاری امور ساختمانی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور ساختمانی نوبت دوم
 40. مناقصه خرید قطعات کمپرسورهای هوای اطلس کوپکو / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید قطعات کمپرسورهای هوای اطلس کوپکو
 41. فراخوان مناقصه تامین و بکارگیری فناوری حفاری شعاعی... / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی ، فراخوان مناقصه تامین و بکارگیری فناوری حفاری شعاعی...
 42. مناقصه خرید P/F dezurik / مناقصه , مناقصه خرید P/F dezurik
 43. تجدید مناقصه انجام تشریفات ترانزیت خارجی ، ترخیص و حمل کالاهای وارداتی - نوبت دوم / تجدید , فراخوان نجام تشریفات ترانزیت خارجی ، ترخیص و حمل کالاهای وارداتی ... نوبت دوم
 44. مناقصه خرید 528 دست کت و شلوار و 528 عدد پیراهن، ... / مناقصه, مناقصه خرید 528 دست کت و شلوار و 528 عدد پیراهن، ...
 45. مناقصه تعویض 6500 متر شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار / مناقصه تعویض 6500 متر شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار
 46. مزایده وسائط نقلیه موتوری ... / مزایده وسائط نقلیه موتوری ...
 47. مزایده فروش خودرو سبک و سنگین / آگهی مزایده, مزایده فروش خودرو سبک و سنگین
 48. ارزیابی کیفی پروژه خرید، نصب و راه اندازی 6 دستگاه پمپ sand management نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه پروژه خرید، نصب و راه اندازی 6 دستگاه پمپ sand management نوبت دوم